Opakujeme s druhákmi mäkké spoluhlásky

Pracovný list pre druhákov mäkké spoluhlásky a tiež mäkké slabiky.
Pracovný list pre druhákov mäkké spoluhlásky a tiež mäkké slabiky. / Foto: Shutterstock

Ak máte doma druháka alebo druháčku, tak pomocou tohto pracovného listu môžete spoločne opakovať  mäkké spoluhlásky a tiež mäkké slabiky.

 

Celý pracovný list Opakujeme s druhákmi mäkké spoluhlásky – si môžete stiahnuť TU.

 

Cvičenia pre deti

1. Napíš slová, ktoré budú zdrobnené  a v ktorých bude mäkká slabika.

kapusta     _____________

 

lopta         _____________                  

 

noha         _____________

 

ruka         _____________                    

 

čaj          ______________                   

 

džbán      ______________

 

kabát      ______________                     

 

mačka     _____________

 

2. Podľa výslovnosti doplň do slov i/í alebo y/ý.

 

klad___vo                   chodn___ček  smet___sko                d___cham

t___rajú                      rod___na                    záhradn___k   zat___kame

soľn___čka                 t___ždeň                     d___mové                  krot___teľ

 

3. Doplň vynechané hlásky i, í.

Žijeme  v peknej  ded_ne. Veľa ľud_  pracuje na pol_. Bl_zko ded_ny máme les a v ňom nájdeme studn_čku. Za ded_nou je rozľahlá n_žina. Rastú tam l_py. Chodia k nim det_ i rod_čia. Niekedy aj celé rod_ny.

 

4. V ktorej z možností sú všetky slová správne napísané?

      A.  ďeti,  koník,   sane ,  ľes                   B. ľeto, ľenivosť, desať, dedina

      C.  jediná, tortička,smeti, nikto              D.ľad, maľyna,  Janíčko,  tuľene  

 

5. Oprav chyby.   

tabula, priatel, odpoved, labut, dakujem, spálna, skatula, detúrence, zaba, dázd, Evicka, skrývacka, myska, kvetinác

 

6. Prepíš slová písaným písmom.

 

báseň  ___________________               čítanka ____________________

 

večera ___________________               brošňa _____________________

 

posteľ ___________________                vláčik ______________________

 

žraloky ___________________              hrebeň ______________________

 

izbička ___________________               mašľa _______________________

 

medveď __________________              mačička ______________________

 

veľká _____________________              upratovať ______________________

 

ďakovať ___________________ púčiky ________________________

 

užovka ____________________ rušeň _________________________

 

7. Doplň do vety správne slovo. Zo slov v zátvorke si poskladaj správne

   slovo.

Červená čiapočka mala __________________________ .   ( K Š O Í K)                                                                                              

V triede máme              __________________________ .    ( A T U B Ľ U)   

Bábätká sú v                 __________________________ .     (U K O Č Í K )

V ZOO som videl         __________________________ .     ( I Ž R A U F )        

 

8. Prečiarkni zle napísané slabiky :

DE  TE  ŤO  ŇE  LE  ĎI  ĽO  ĽE  ĎE  ŤU  TI  NI  LI  ĽI  ŤE

9. Doplň správne slabiky: de, te, ne, le, di, ti, ni, li .

___ti, ___kto, lop___čka, i___me, ___vadlo, ___ta, ___žala, ___p,

___ť, ___deľa, , ___lo, ___bojíma sa, pon___lok, de___na, , týž___ň,

k___ha, ďa___ľ, ___cho, ro___na, ho__ny, jaš__rica, medve___ca

 

10. Zakrúžkuj správne slovo.

ďeti  -  deti                             sedí  -  seďí                            ďeväť  -  deväť

Nina  -  Ňina                       buďík  -  budík                        letí  -  leťí

 

11. Správne poskladaj slabiky  a slovo napíš.

12. Rozdeľ slová na slabiky. Mäkké slabiky zakrúžkuj.

dedina                                               vodička

chodí                                                korene                                     

divadlo                                             deväť    

                                  

13. Doplň chýbajúcu mäkkú slabiku.

 

 

14. Prečiarkni spoluhlásku, ktorá do radu nepatrí a dopíš chýbajúcu mäkkú spoluhlásku.

ď, ť, m, ľ, dž, č, ž, š, dz, c, j

 

15. Vyfarbi len slabiky s mäkkou spoluhláskou

BA, KE, ČI, SI, ZO, SA, ŠI, ŽE

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku