Opakujeme s druhákmi oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety

Pracovný list na opakovanie oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet.
Pracovný list na opakovanie oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet. / Foto: pexels / Gustavo Fring

V druhom ročníku sa deti učia okrem iného aj oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety. Nasledujúce cvičenia im pomôžu si toto učivo zopakovať.

 

Celý pracovný list Opakujeme s druhákmi oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety – si môžete stiahnuť TU.

 

Veta je myšlienka vyjadrená slovami. Veta môže byť vyjadrená písomne alebo ústne (rozprávaním). Vetami vyjadrujeme to, čo si myslíme. Veta sa skladá zo slov. Medzi slovami robíme medzery a  každé slovo píšeme zvlášť. Slovo má vo vete svoje miesto. Vetu začíname vždy s veľkým písmenom. Na konci vety musí byť interpunkčné znamienko. Môže to byť bodka, otáznik alebo výkričník.

 

Cvičenia pre deti

1.Doplň odpoveď.

Za opytovacou vetou píšeme _____________________________ .

Za oznamovacou vetou píšeme ___________________________ .

Za rozkazovacou vetou píšeme ___________________________ .

 

2. Utvor vety zo slov z nasledujúcich slov: prečítame si, dnes, časopis .

Oznamovacia veta:  ___________________________________________

Opytovacia veta:     ___________________________________________

Rozkazovacia veta: ___________________________________________

 

3. Spoj dvojice ktoré patria k sebe.

bodka                            rozkazovacia

otáznik                          oznamovacia

výkričník                       opytovacia

 

4. Napíš vety.

Oznamovaciu:  ____________________________________________

Opytovaciu:      ____________________________________________

Rozkazovaciu:  ____________________________________________

 

5. Doplň.

Veta sa skladá ___________________.  

Vetu začíname písať s _______________ písmenom.

Na konci vety píšeme buď___________________,

________________________________,alebo ___________________________.

 

6. Správne priraď.

7. Utvor z oznamovacej vety, opytovaciu a rozkazovaciu.

VZOR: Janko číta knihu.      Janko čítaš knihu?                 Janko, čítaj knihu!

Maliar maľuje obraz.  

_______________________________________________

_______________________________________________

Starká pečie koláč.

_______________________________________________

_______________________________________________

 

8. Doplň do viet vhodné znamienka.

Ako sa voláš

Koho si videl                                                                

Kúpili sme ovocie

Nekrič

Už si jedla

Sadnite si

 

9. Poskladaj vety podľa významu.

Peter písal                                     pes?

Katka plávala v                              sloh.

Koľko stojí lístok do                       mori.

Prečo brechal                                 kina?

Kúpili ste                                        domov!

Choď                                              zmrzlinu?

 

10. Doplň  do viet vhodné slová zo zátvorky.

Najradšej  pečieme __________________________ .

Potrebuješ všetky   ______________________ šatky?

Choď na _______________________________k tete!

Pomôcka: ( návštevu, koláče, farebné )

 

11. Usporiadaj slová vo vetách a napíš ich správne.

teplá - V - bola - voda - mori.

_____________________________________________________________

lesa - Brat - do - dnes - nešiel.

_____________________________________________________________

 

12. Zelenou  podčiarkni  oznamovacie  vety , modrou  rozkazovacie  vety   a  žltou  opytovacie vety .

Dávaj si  pozor !  Bude  starká  doma ?   Neutekaj ! Kto  ti  to  povedal ?  Vilko  dobre hrá futbal.  Otec pracuje  v záhrade .

 

13. Doplň do viet chýbajúce znamienka.

14. Vytvor opytovacie vety, v ktorých použiješ slová.

pes        ____________________________________________________

kniha     ____________________________________________________

lopta     ____________________________________________________

výlet     ____________________________________________________

 

15. Zisti, koľko viet sa ukrylo v tejto úlohe. Na koniec každej vety daj bodku.

Z OBLAKOV SA SPUSTIL TEPLÝ DÁŽĎ UKRYLI SME SA POD STROMOM  KVIETKY A TRÁVA SA TEŠILI

 

V texte sa ukryli ______ vety.

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku