Sčítanie a odčítanie do 20 pre prvákov

Pracovný list na sčítanie a odčítanie do 20 pre prvákov
Pracovný list na sčítanie a odčítanie do 20 pre prvákov / Foto: Shutterstock

Ak si potrebujete so svojou prváčkou alebo prvákom zopakovať sčítanie a odčítanie v obore do 20, možno vám v tom pomôžu nasledujúce cvičenia.      

 

Celý pracovný list Sčítanie a odčítanie do 20 – si môžete stiahnuť TU.

 

1. Vypočítaj!

2. Doplň chýbajúce čísla.      

 

3. Vypočítaj:

Janka mala 4 eurá. Mama jej dala ešte 3 eurá.  Koľko eur má Janka teraz?

_________________________

 

_________________________

 

Janka má _____ eur.

                                                                                                                                                    

4. Vypočítaj!

5. Doplň postupnosť čísel.

6. Doplň znamienko + alebo - .

 

7.Vypočítaj!

2 + 2 + 3             10 – 5 + 1 =

1 + 4 + 5 =           8 – 2 – 1 =

3 + 1 + 4 =           5 + 2 – 4 =

2 + 7 + 1 =           3 + 4 – 7 =

 

8. Doplň znaky <, >, =

9. Nakresli 7 trojuholníkov a 4 kruhy.

 

 

10. Vypočítaj reťazovku.

 

 

11. Oprav nesprávne vypočítané príklady.

 

3 + 7 = 9          6 + 2 = 8       10 – 2 = 7

6 + 1 = 7          5 -  2 = 2        9 – 5 = 6

5 + 2 = 10        6 + 3 = 9        8 + 1 = 9

 

12. Vypočítaj!

13+4=                   5+15=

 

11+6=                   7+12=

 

10+3=                    13+2=

 

7+2=                      6+10=

 

14-4=                     9-7=

 

18-5=                      19-12=

 

7-2=                        13-10=

 

20-7=                     20-14=

 

18+1=                    15-3=

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku