Opakujeme s prvákmi písmená, slabiky, slová a vety – 2. časť

Opakovanie písmen, slabík, slov a viet pre prvákov
Opakovanie písmen, slabík, slov a viet pre prvákov / Foto: Shutterstock

Nasledujúci pracovný list je zameraný na opakovanie písmen, slabík, slov a viet v prvom ročníku.

 

Celý pracovný list Opakujeme s prvákmi písmená, slabiky, slová a vety – 2. časť – si môžete stiahnuť TU.

 

Cvičenia pre deti

1. Prepíš tlačené písmená na písané.

 

H     š     Ž     k     j     F     Ľ     ch    D     B

        

 _______________________________________________

         

2.  Zakrúžkuj v slovách dvojhlásky ia , ie, iu:

 

 sviatok    ľalia    krieda  lepšiu   krajšie  vidia

 

kuriatko   snežienka   Janka    jeden    jeleň

 

hrubšie     tenšiu    Snehulienka   kuriatko

     

3. Vyhľadaj a zakrúžkuj písmená, ktoré sa skladajú z dvoch znakov.

 

              

MLÁDZA,   CHROBÁKY,   HOVÄDZÍ,   MÄSO,   CHRÚST,    

 

         

HROCH,     TRIEDA,   MACHUĽA,   ZDALO,   ODZNAK,  

   

 

CHCEM,     DŽAVOT,   POCHYBUJE,   DŽÍP,  OZDOBA

 

4. Doplň do slov správne písmeno z dvoch znakov.

      

KU___ YŇA,   MOSA ___ ,    ___ OBOTNICA,   HÁ ___E , 

 

CU ___ INEC,   ___ BÁN,     O ___ NAK,   ___ RÁNI

 

5. V rade písmen zakrúžkuj mená detí.

               

FERKOJKALENKAOPPETERKLŽANETALOPJOZEF

         

6. Poskladaj z písmen slová a napíš ich.

    

u

a

k

r

 

e

n

a

ž

 

u

r

a

ž

 

   

7. Poskladaj zo slabík slová a npíš ich.

 

KO

DA

ČO

 

PLÁ

VA

LI

PRE

 

ČÍ

LI

TA

PO

 

 

8.  Doplň slovo.

 

čierny  ako _____________ zelený ako ____________ sladký ako ____________

          

9.Vyfarbi správne napísané slovo.

 


 

10. Vyhľadaj a zapíš slová s psíemnom x.

 

taxík, zmrzlina, koláčiky, Xénia, medveď, texasky, polievka, Walter, päta, vietor

 

11. K slovám napíš slová s opačným významom.

 

nová              _________________________

          

sladká            _________________________

 

veľká              _________________________

 

12. Do viet doplň správne slová zo zátvorky.

(básničku, ruží, obrázok, bábätko,malín)

 

Janko nakreslil pekný

Majka napísala 

Vo váze je kytička                           

V lese sme nazbierali plný košík

Moja teta má malé    

 

13.Napíš slová, ktoré sa začínajú na písmená :  

                                                      

m ________________________                  d ______________________

 

k _________________________                 j ______________________

 

s _________________________                 h ______________________

         

14. Prepíš správne písmená. 

                                                                                     

W.......... H.......... Dz.......... X..........   B..........   K..........

 

f.......... q..........    y..........    h..........    k..........    dž..........

      

15. Dokonči vety.

           

Volám sa ______________________________________.

 

Najradšej sa hrám s ______________________________.

 

V škole sa najradšej učím __________________________ .

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku