Opakujeme v prvom ročníku písmená, slabiky, slová, vety – 1. časť

Opakujeme s prvákmi písmená, slabiky, slová, vety
Opakujeme s prvákmi písmená, slabiky, slová, vety / Foto: Pexels / Pixabay

Ak si potrebujete so svojím prváčikom alebo prváčkou zopakovať písmená, slabiky, slová a vety, môžete na to využiť nasledujúce cvičenia. 

 

Celý pracovný list Opakujeme v prvom ročníku písmená, slabiky, slová, vety – 1. časť - si môžete stiahnuť TU.

Cvičenia pre deti

1. Napíš z koľkých hlások sa skladajú slová.

mamička  ______                      Peter      ______             pes   ______

 

ceruzka    ______                      Katarína  ______            leto  ______

 

2. Zlož slabiky do slov a napíš písaným písmom.

 

mä + so =____________________ lú + ka =______________________

 

me + dza =___________________ kni + ha = _____________________

 

la + vi + ca = _________________ su + se + da= __________________

 

3.Tlačené slová prepíš na písané.

 

Pavol ______________________                džbán _____________________

 

autobus _____________________               opätok _____________________

 

Terka ________________________             kôň _______________________

 

4.Rozdeľ slová na slabiky zvislou čiarou.

 

mláďa                 šarkan                  palica             pes            vietor          pero

 

5. Slabiky sú poprehadzované . Usporiadaj ich a slová a napíš.

há - be                      dá -  pa                         ra– ke – se                     ro – ze – ja

___________           ___________              ____________               __________ 

 

6. Prepíš vety.

V dedine sú pekné domy.             ______________________________________________________

Janko a Zuzka majú pekné hračky. ______________________________________________________

Deti sa hrajú na lúke.                  ______________________________________________________

 

7. Usporiadaj vety a napíš.

kúpiť loptu. Môžeš         __________________________________________________

žije Na dvore pes.   __________________________________________________

pekné zviera. Mačka je      __________________________________________________

 

8. Spoj čiarou podľa významu.

Marek dostal                                auto.

Lopta spadla                                mobil.

Otec opravuje                              do vody.

 

9. V slovách doplň chýbajúce písmená.

sta_ká                  ve_era                                   

Fi_ip                     j _seň

m_so                    l_pta

pot_čik                  báb_tko

 

10. Doplň chýbajúce znaky  ´ ˇ

ceresna     sípky    cucoriedky  Zofia     kacicky    Ruzenka   cervena

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.     

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku