Precvičujeme s prvákmi dz a dž

Pracovný list na precvičenie dz a dž pre prvákov
Pracovný list na precvičenie dz a dž pre prvákov / Foto: Bigstock

Prváci v tomto období budú preberať alebo už prebrali aj písmená dz a dž. Ak si tieto dve písmená potrebujete s nimi precvičiť, možno vám v tom pomôže aj nasledujúci pracovný list.

 

Celý pracovný list Precvičujeme s prvákmi dz a dž - si môžete stiahnuť TU.

 

Cvičenia pre deti

1. Vyfarbi okienka, kde je dz, Dz, dž, Dž.

 

 

2. Nájdi a vyznač v slovách písmeno dz žltou a písmeno dž zelenou farbou.

3. Doplň dz alebo dž. Slovo prepíš.

 

HÁ___ANÁ                  RÝ__IK           NEVLÁ__EM

 

BRYN__A                     __ÍP                 __BÁN           

 

4. Rozdeľ slová do skupín.

cudzí, džungľa, odznak, povedz, džbán, vychádza, hrádza, núdza, džudo, rýdzik, medza, džavot, prechádzka, sprevádza, džem, nevädza, bryndza

 

dz                                                                                    dž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Slabiky v slovách sa pomiešali. Poupratuj ich a slová napíš správne.

ny-džbá           __________________________

mík- dže          ____________________

ne-džu-há        ____________________   

vot- dža           _____________________

dzí –cu             _____________________

 

6. Nájdi a vyznač v slovách písmeno dz a dž .

Sestra uvarila bryndzové halušky.

Umelec urobil výstavu  džbánov.

Ja hrám hádzanú.

Janko začal chodiť na džudo.

 

7. Spoj správne šípkou slovo  a ďalšiu časť vety.

 

Osviežil nás                               bryndzu.

                                              

Chutný je jahodový                    odznak.

 

Jožko dostal                                hádžu.

 

Deti si loptu                                 džús.

 

Na chlieb si natreli                       džem.

 

 

8. Prepíš slová:

 

medzi ____________     nevädza ______________

 

hrdza _____________    bryndza _______________       

                                                                                    

 

9.Prečítaj, ktoré vety sú pravdivé. Vyznač ÁNO  alebo NIE.

 

Železo môže hrdzavieť.                                  ÁNO / NIE      

 

Chorý  človek niekedy nevládze chodiť.         ÁNO / NIE

 

Mesiac vychádza na oblohu ráno.                   ÁNO / NIE

 

Halušky s bryndzou sú nebezpečné.         ÁNO / NIE                                                                           

 

10. Vymysli vetu, v ktorej jedno zo slov bude obsahovať DŽ.

 

_____________________________________________________________        

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.         

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku