Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (4. ročník)

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre 4. ročník
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre 4. ročník / Foto: Pexels

Aj v tomto období, keď sa deti učia doma, je potrebné rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ktorá je pre život každého človeka veľmi dôležitá. Dnes sme pripravili cvičenia pre štvrtákov.

 

Celý pracovný list Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (4. ročník) - si môžete stiahnuť TU.

Cvičenia pre deti

HAVRAN A LIŠIAK

(podľa Petra Petišku)

 

Sedel raz havran na konári vysokého stromu a v zobáku držal hodný kus syra. Jeho lahodná vôňa prilákala k stromu starého lišiaka. Keď zbadal, že havran sedí privysoko, aby sa ho mohol zmocniť, zastal pod stromom.

„Dobrý deň ti želám, kráľ havranov! Dnes si výnimočne pekný. Tvoj vzhľad ma priam očaril. A ak máš aj hlas taký nádherný, si najvznešenejším vtákom v tomto lese!“

Polichotený toľkými poklonami chcel hneď a zaraz lišiakovi dokázať, že nielen jeho šaty, ale aj hlas je hodný kráľovského titulu. Otvoril hneď doširoka zobák a syr mu z neho vypadol. Kým stihol niečo zakrákať, lišiak už držal syr v papuli a havranovi hovorí: „Vďaka za ten syr a vedz, že každý lichotník žije na účet svojich poslucháčov. Toto poučenie je vzácnejšie ako tvoj syr.“

Zahanbený havran si v duchu prisahal, že na lichôtky si odteraz dá dobrý pozor.

 

1. Ktoré z uvedených tvrdení vyplýva z ukážky?

A.Ľudia, ktorí chvália iných, sú vždy veľmi úprimní.

B. Ten, kto druhého príliš vychvaľuje, zväčša nemá úprimné úmysly.

C. Nemusíme si  dávať pozor na falošné lichotenie.

D. Lišiak chcel havrana pochváliť, lebo to bol jeho dobrý kamarát.

 

2. Uvedený text je:

A. vecný

B. umelecký

C. rozprávkový

D. básnický

 

3. Vysvetli vlastnými slovami význam   slova  LICHOTNÍK

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Uvedený text je:

A. rozprávka

B. príslovie

C. povesť

D. bájka

 

5. Aký bol havran? Napíš dve prídavné mená.

____________________________________

____________________________________

 

6. Aký bol lišiak? Napíš dve prídavné mená.

_____________________________________

_____________________________________

 

7. Vypíš z textu ponaučenie.

___________________________________________________________________________

 

8.Najznámejší tvorcovia bájok boli:

  1. Krylov, Ezop, Feldek                         
  2. Rúfus, Ezop, Feldek
  3. Ezop, Krylov, La Fontaine
  4. Ezop, Hevier, La Fontaine

 

9. Napíš krátku osnovu príbehu.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

10. Ktorý z uvedených autorov nepísal bájky?

A. Jonáš Záborský

B. Ivan Andrejevič Krylov

C. Jean de La Fontaine

D. Gabriela Futová

 

11. Vypíš z textu 1 podstatné meno stredného rodu, 1 podstatné meno mužského rodu, 1 podstatné meno ženského rodu.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

12. Napíš, ktorým slovom môžeme nahradiť podčiarknuté slovo  vo vete: Sedel raz havran na konári vysokého stromu a v zobáku držal hodný kus syra.

__________________________________________

 

13. Vypíš z textu 1 priamu reč.

_________________________________________________________________________

 

14. Podčiarkni vo vete prídavné mená.

Jeho lahodná vôňa prilákala k stromu starého lišiaka.

 

15. Text ukážky  je písaný formou:

A. poézie              

B. prózy              

C. divadelnej hry

D. piesne

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku