Opakujeme pády podstatných mien

V slovenskom jazyku rozlišujeme 6 pádov.
V slovenskom jazyku rozlišujeme 6 pádov. / Foto: Bigstock

Ohybné slovné druhy sa používajú v rôznych tvaroch. V slovenskom jazyku rozlišujeme 6 pádov, na ktoré sa spytujeme pádovými otázkami.

 

     
N Nominatív kto? čo?
G Genitív z (od) koho? z (od) čoho?
D Datív komu? čomu? (dám)
A Akuzatív koho? čo? (vidím)
L Lokál o kom? o čom?
I Inštrumentál s kým? s čím?

 

Celý pracovný list Opakujeme pády podstatných mien - si môžete stiahnuť TU.

 

Cvičenia pre deti

1. K pádovej otázke napíš názov pádu.                                                           

Komu? Čomu?                       ________________________

Koho? Čo?                              ________________________

Kto? Čo?                                 ________________________

(S) kým? (S) čím?                    ________________________

(O) kom? (O) čom?                ________________________

 

2. Ktorá pádová otázka – pád chýba v 1. úlohe?        

  Pádová otázka Pád
     
     

 

3. Doplň chýbajúce otázky do tabuľky.

POMENOVANIE PÁDU OTÁZKA PRE ŽIVOTNÉ OTÁZKA PRE NEŽIVOTNÉ
  KTO?  
GENITÍV   OD ČOHO?
  KOMU?  
AKUZATÍV   ČO
  O KOM?  
INŠTRUMENTÁL   S ČÍM?

 

4. Daj podstatné meno do správneho pádu.

  G -singulár A - singulár D - singulár I - singulár
kniha        
kraj        
pero        
noc        

 

5. Dopíš k prídavnému menu vhodné podstatné meno. Urč pád.

    podstatné meno pád   podstatné meno pád
  usilovná mama    na pichľavom    
  s novou     voňavú    
  z červenej     čistej    
  zdravú     o peknej    
  o liečivej     od rozkvitnutej    
  modrá     z malej    

 

6. Správne napíš podstatné mená a urči  pád.

za kôš (jahoda)             _________________

za hrsť (brusnice )         _________________

s červenými (líce )         _________________

deravým ( vrecia )         _________________

horúce (polievka )         _________________

mladšie (sestier )           _________________

z poľných ( cesty )        _________________

 

7. V názvoch detských kníh podčiarkni podstatné meno, urč pád podstatného mena.

Danka a Janka, O psíčkovi a mačičke, Nezblázni sa mamička, Kocúr, ktorý chcel byť drakom, Rozprávky starej matere

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.  Vypíš z vety podstatné mená a urči rod, číslo a pád

      Na jar vidíme v záhrade nové kvietky a kvitnúce stromy.

 

  Podstatné meno ROD ČÍSLO PÁD
         
         
         

 

9. K podstatnému menu dopíš označenie pádu

            

            okolo jazera  ____               pod lavicou _____            do školy  _____

 

    v zošitoch  ____                trieda  _____         k učiteľovi_____                     

 

         10. Vyskloňuj podstatné meno ŠKOLA v jednotnom a množnom čísle.  

 

  Jednotné číslo   Množné číslo
N   N  
G   G  
D   D  
A   A  
L   L  
I   I  

 

11. Pre ktoré podstatné meno platia gramatické kategórie: mužský rod, pl., A

 

A/  na domoch             B/  v budove                   C/  v izbe              D/  na stĺpy

 

12. Podstatné mená napíš v uvedenom tvare:

časopis (I, pl.)               ____________________

kamarát  (G, sg.)           ____________________

čaj  (A, pl.)                   ____________________

deň (L, sg.)                   ____________________

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku