Opakujeme pojmy z čítania (4. ročník)

Štvrtáci by mali poznať už aj niekoľko literárnych pojmov.
Štvrtáci by mali poznať už aj niekoľko literárnych pojmov. / Foto: Bigstock

Štvrtáci by mali poznať už aj niekoľko literárnych pojmov. Využijú ich nielen v bežnom živote, napríklad pri výbere kníh na čítanie, ale aj na Testovaní 5, ktoré sa každý rok uskutočňuje.

 

V dnešnom pracovnom liste sa zameriame na niekoľko literárnych pojmov, ktoré štvrtáci preberali hlavne v prvom polroku.

 

Celý pracovný list Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená ( 3. a 4. ročník) - si môžete stiahnuť TU.

 

Pracovný list pre deti

1. Spoj priezviská k autorom.

Daniel             Moravčík

Tomáš             Uličiansky

Ján                  Hevier

Ľubomír          Janovic

Krista              Feldek

Štefan             Bendová                 

 

2. Podčiarkni pranostiku. 

Aká matka, taká Katka.      Barbora ťahá sane do dvora.      Dostal sa z dažďa pod odkvap.

 

3. Napíš príslovia správne.

Komu niet rady, sám do nej padne. Kto prv príde, nehryzie. Kto druhému jamu kope, tomu niet pomoci. Pes, ktorý breše, ten prv melie.

 

4. Označ správnu odpoveď.

Dialóg je:     

A. rozprávanie jednej osoby

B. rozhovor dvoch alebo viacerých osôb

C. prestávka v rozhovore

 

5. Vysvetli nasledujúce prirovnania.

je ako líška_________________________________

je ako slimák _______________________________

je ako včela ________________________________

 

6. Spoj správne.

Porekadlo         Je to krátky výrok, spojený s predpoveďou počasia. 

 

Príslovie            Obrazne pomenúva ľudskú vlastnosť alebo životnú skúsenosť.

 

Pranostika          Je to krátky výrok, ktorý vyjadruje životnú skúsenosť a prináša poučenie.

 

7. Podčiarkni zdrobneniny.  

synček, ponožka, mama, papučka, mamička, otecko, voda, slniečko, vzduch

 

8. Vypíš z básne 4. verš.

 

Báseň a modlitba

Čo sa ty v básni dozvedáš:

Keď plače oblak, to je dážď.

Keď nebo plače, je to rosa.

Keď plače lúka, je v tom kosa.

Keď plače strom, je priskyrica.

Keď ty plačeš – dve tvoje líca

sa rozprávajú o duši.

A ako Božie slniečko

zatlačí slzu pod viečko.

Báseň a modlitba sú sestry.

Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.

________________________________________________________________

 

9. Literárne texty delíme na:

A. kľúčové a vecné

B. umelecké a kľúčové

C. umelecké a vecné

 

10. Kto je najstarším bájkarom na svete?  __________________________

 

 

K uvedenej ukážke sa vzťahujú úlohy 11 – 15.

 

11. Napíš, kto je autorom bájky v ukážke. _____________________________

 

12. Podľa ukážky urobiť medvediu službu znamená:

A.        pomôcť v núdzi.

B.        urobiť hrdinský čin.

C.        chcieť pomôcť a urobiť zle.

D.        chcieť pomôcť a urobiť dobre

 

13. Ktorá možnosť je ponaučením z bájky v ukážke?

A.        Nepriateľ býva horší ako hlupák.

B.        Pán mal rád svojho medveďa.

C.        Hlupák býva horší ako nepriateľ.

D         Medveď mal rád svojho pána.

 

14. Vypíš z ukážky slovo, ktoré má podobný význam ako slovo skala.  ________________________________________________________________

 

15. Napíš, čo je bájka.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku