Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená ( 3. a 4. ročník)

Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená
Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená / Foto: Bigstock

V treťom a štvrtom ročníku sa deti učia okrem iného aj všeobecné a vlastné podstatné mená. Nasledujúci pracovný list je zameraný hlavne na túto problematiku.

 

Celý pracovný list Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená ( 3. a 4. ročník) - si môžete stiahnuť TU.

 

Ako odlíšime všeobecné a vlastné podstatné mená?

Všeobecné podstatné mená

Všeobecné podstatné mená označujú kohokoľvek (osobu) a čokoľvek (zviera a vec).Všeobecné podstatné mená sa píšu malým začiatočným písmenom. Ak povieme slovo rieka, nevieme, ktorú rieku sme mali  na mysli. Preto je slovo rieka všeobecné.

 

Vlastné podstatné mená

Ak k slovu rieka pridáme jej presný názov, už vieme presne, ktorú rieku myslíme. Takže napríklad rieka Dunaj je vlastné podstatné meno a píšeme ho s veľkým písmenom.

 

Pracovný list pre deti

1. Podčiarkni vo vetách vlastné podstatné mená.

Bývam v Martine a moja teta v Ružomberku. Cez Ružomberok tečie rieka Váh. Babka Elena a dedko Janko bývajú pri lese. Spoločnosť im robí mačka Miňa a pes Dunčo. V lete chodíme do Vysokých Tatier. Boli boli aj na Lomnickom štíte.Cestovali sme aj cez mesto Poprad.

 

2. Spoj šípkami  správne slová.

rieka                                                            Karol

mesto                                                          Pieniny

meno                                                           Nováková

priezvisko                                                    Hron

pohorie                                                        Rožňava

 

3. Ku skupine vlastných podstatných mien priraď všeobecné podstatné meno.

 

Vrabček, Bobík, Slniečko      ___________________              

Feldek, Futová, Hevier                     ___________________   

Hron, Hornád, Dunaj                        ___________________   

Košice, Žilina, Prešov            ___________________

 

4. Do pojmových máp doplň vlastné podstatné mená podľa zadania.

 

 

5. Podčiarkni slová, ktoré označujú VLASTNÉ podstatné mená: 

MESTO, VÁH, VIANOCE, PES, MEDVEĎ, MERKÚR, ILAVA, PODUNAJSKÁ NÍŽINA, SATURN, MÚKA, MED, PRAHA, SLOVÁCI, SITNO, VYSOKÉ TATRY, POHORIE, ULICA, ZUZANA

 

6. Doplň ďalšie slová na tabuľky.

 

  Názov štátu Príslušník národa Názov štátu Príslušník národa
    Rakúšan Fínsko  
  Maďarsko   Slovensko  
  Rumunsko     Talian
    Angličan   Ír
  Rusko   Japonsko  

 

 

7.  Rozdeľ názvy riek, pohorí, hradov, miest a sviatkov.

Trenčín, Nový rok, Dunaj, Veľkonočný pondelok, Budatín, Bratislava, Beckov, Malé Karpaty, Devín, Deň ústavy SR, Váh, Vysoké Tatry, Strečno, Žilina, Červený kameň, Senec, Strážovské vrchy, Pamiatka zosnulých

 

rieky____________________________________________________________

 

pohoria__________________________________________________________

 

hrady____________________________________________________________

 

mestá____________________________________________________________

 

sviatky___________________________________________________________

 

8. Podstatné mená roztrieď na  všeobecné  a vlastné.

 

DANKA              MAČKA            RICHARD             PREDAVAČ

JASKYŇA           BODRÍK           RIEKA                   AUTO

MESTO               VÁH                  BRATISLAVA      KVETY

DUNAJ               UČITEĽ             TRENĆÍN             MAĎARSKO

ŠTÁT                  SESTRA             OTEC                     POHORIE

 

 

VŠEOBECNÉ:

 

______________________________________________

 

 

VLASTNÉ: 

 

________________________________________________

                                                                                                                                                  

9. Prepíš text písaným písmom.         

RIEKA  VÁH JE NÁŠ NAJDLHŠÍ VODNÝ TOK.  STRÝKO MILAN JE RYBÁR.   ČASTO CHODÍ LOVIŤ RYBY NA LIPTOVSKÚ MARU.   ŽIJE  V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI. CHODÍ AJ NA TURISTIKU DO NÍYKYCH TATIER.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku