Opakujeme s druhákmi spoluhlásky

Opakujeme s druhákmi spoluhlásky
Opakujeme s druhákmi spoluhlásky / Foto: Bigstock

Možno si potrebujete so svojím druhákom alebo druháčkou zopakovať tvrdé a mäkké spoluhlásky. Tejto problematike je venovaný nasledujúci pracovný list.

 

Celý pracovný list Opakovanie pre druhákov – spoluhlásky - si môžete stiahnuť TU.

 

Najprv sa pozrieme na delenie hlások. Takže, hlásky delíme na:

 

SAMOHLÁSKY

Krátke:  a, e, i, o, u, ä
Dlhé: á, é, í, ó, ú
Dvojhlásky: ia, ie, iu, ô


SPOLUHLÁSKY

Tvrdé: d, t, n, l, ch, h, g, k
Mäkké: ď, ť, ň, ľ, c, č, ž, š, dz, dž, j
Obojaké: m, b, p, v, z, s, f, r

 

V nasledujúcom pracovnom liste si môžete s deťmi zopakovať mäkké a tvrdé spoluhlásky.

 

Pracovný list pre deti

1. Zakrúžkuj správnu možnosť.  

Po tvrdých spoluhláskach väčšinou píšeme

  1. i,í.
  2. y,ý.
     

2. Vymysli a napíš slová, ktoré začínajú na:

3. Oprav chybne napísané slová.

tič, šyjeme, hidina, polýcia, cytron, malini, čýtanka, stolyčka, tičynka, cybuľa

 

4. Podčiarkni slová, ktoré začínajú mäkkou spoluhláskou.

zajačik, šidlo, gýč, Veronika, cudzí, lístok, autobus, matematika, dym, čas, žaba

 

5. Doplň do slov y/ý alebo i/í.

h__mna, ch__ba, k__tica, puding__, Mart__n, l__žiarka, pl__tký, ml__nček, d__ktát, k___chať, burg___ňa, zal__žovať si, d__miť, pl__n, d__m, h__dina

 

6.Spočítaj v slovách tvrdé spoluhlásky. Výsledok zapíš číslom:

hroch   ______                       

gunár   ______

pohľad ______

schody ______                       

tunel    ______

 

7. Napíš 3 mená, v ktorých je aspoň jedna tvrdá spoluhláska.

_____________________________________________________

           

8. Prečítaj báseň a zakrúžkuj spoluhlásky, ktoré nie sú ani mäkké, ani tvrdé.

 

BOCIAN

Zletel bocian v našom poli,

spravil hniezdo na topoli,

jak ho pláta, tak ho pláta

pre maličké bociančatá.

 

(Elena Čepčeková)                    Počet zakrúžkovaných spoluhlások:______

 

9. Prepíš len tie slová, v ktorých je mäkká spoluhláska.

chyžná, dom, morča, mlyn, knižka, model, pes, oči, peň, med, šiška, dvor

_________________________________________________________________

 

10.  Dokonči vety.

Hlásky delíme na ________________, ________________a _______________ .

Samohlásky delíme na _____________________ a ______________________ .

Krátke samohlásky sú______________________________________________ .

Spoluhlásky delíme na _____________________,________________a obojaké.

Tvrdé spoluhlásky sú_______________________________________________.

Mäkké spoluhlásky sú _____________________________________________ .

V spojeniach de,te, ne, le/ di, ti, ni, li nepíšeme pred samohláskami e a i _______________________________________________________________ .

 

11. Doplň povolania, ktorých meno sa začína na spoluhlásku.

    h - ______________________                 

    ch - _____________________                  

    k - ______________________                 

    g - ______________________                  

 

12. Slová zo zátvorky použi vo vetách a vety napíš.

 

    (čítam) _______________________________________________________

 

    (tyčinky)  _____________________________________________________    

 

    (mlynár) ______________________________________________________

 

    (chyba) _______________________________________________________

 

13. Dopíš tvrdé spoluhlásky.      

          

 

14. V ktorom riadku všetky slová začínajú na tvrdú spoluhlásku?

A.        jama, gitara, žubrienka

B.        lyže, chata, hroch

C.        cesnak, hokej, auto

 

15.  Ktoré slovo patrí do vety.

Urobíme___________kvetov.

A.        kitičky

B.        kytički

C.        kytičky

                            

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku