Zámená – 4. ročník

Opakujeme zámená so štvrtákmi.
Opakujeme zámená so štvrtákmi. / Foto: Bigstock

Vo štvrtom ročníku žiaci preberajú aj zámená. Možno vaše dieťa v rámci domácich úloh len opakuje už prebraté učivo, ale možno budete musieť s ním v rámci nového učiva prebrať zámená. Nasledujúci pracovný list je zameraný práve na takúto domácu prípravu.

 

Celý pracovný list Zámená - 4. ročník - si môžete stiahnuť TU.

 

Čo má štvrták vedieť o zámenách?

Problematika zámen je dosť široká a náročná, našťastie vo štvrtok ročníku by dieťa malo o nich  vedieť toto:

  • čo sú to zámená,
  • v rámci druhov má vedieť odlíšiť ukazovacie, osobné a privlastňovacie zámená,
  • dieťa má  poznať funkciu zámen vo vete,
  • má ich vedieť identifikovať v texte.

 

Zámená sú ohybné, plnovýznamové slová, ktoré javy nepomenúvajú, ale iba zastupujú podstatné mená, prídavné mená a príslovky alebo na ne odkazujú.

 

Delenie zámen

Osobné základné zámená

Osobné zámená sú slová, ktoré zastupujú pomenovania osôb – ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony.

 

Príklady osobných zámen vo vetách:

 

Ja by som mohla uvariť obed.

Prídeš zajtra aj ty?

Oni to vypočítali.

 

Osobné zámená pri dorozumievaní menia svoj tvar, hovoríme, že sa ohýbajú – skloňujú. Preto patria zámená medzi ohybné slovné druhy.

 

Skloňovanie osobného zámena ja:

Pád Otázka Zámeno
Nominatív kto? čo? ja
Genitív koho? čoho? mňa, ma
Datív komu? čomu? mne, mi
Akuzatív koho? čo? mňa, ma
Lokál (o) kom? (o) čom? mne
Inštrumentál kým? čím? mnou

 

Skloňovanie osobného zámena my:

Pád Otázka Zámeno
Nominatív kto? čo? my
Genitív koho? čoho? nás
Datív komu? čomu? nám
Akuzatív koho? čo? nás
Lokál (o) kom? (o) čom? nás
Inštrumentál kým? čím? nami

 

Osobné privlastňovacie zámená

Privlastňovacie zámená sú slová, ktorými vyjadrujeme vlastnícke alebo príbuzenské vzťahy - môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich.

 

Príklady privlastňovacích zámen vo vetách:

 

Môj pes najradšej behá po lúke.

Jeho zošit sme nevideli.

Vaša mačka žije s vami byte?


Aj privlastňovacie zámená menia svoj tvar – skloňujú sa.

 

Skloňovanie privlastňovacieho zámena môj:

Pád Otázka Zámeno
Nominatív kto? čo? môj
Genitív koho? čoho? môjho
Datív komu? čomu? môjmu
Akuzatív koho? čo? môjho – životné
    môj – neživotné
Lokál (o) kom? (o) čom? mojom
Inštrumentál kým? čím? mojím

 

Ukazovacie zámená

TEN – človek, dom, autobus...

TÁ - žena, lipa, kniha...

TO -  dieťa, auto, more...

 

CVIČENIA PRE DETI

1. Podčiarkni  zámená.

Ja a moja sestra bývame v meste. To dievča je veľmi malé. V škole stretávame našich spolužiakov. Katka a jej rodina boli na návšteve u starých rodičov. Ich starí rodičia bývajú v Bratislave. Spolužiaci videli môjho psíka. On sa volá Bodrík. Je môj  dobrý kamarát.

 

2. Napíš k podstatným menám ukazovacie zámená.

____ pes, ____ čítanka, ____ dieťatko, ____ žena, ____pero, ____ kalendár, ____ovocie, ____chlap, ____kvety, ____mačka, ____ televízor, ____ výlet

 

3. Roztrieď slová podľa zámen.

 (kniha, rybník, srdce, Stupava, výročie, mydlo, láska, Janko, lesník)

ten to
     
     
     

 

4. Nahraď zvýraznené slová zámenami.

 

Chlapci sú dobrí futbalisti.           ________            

Oblečenie je otcovo.                     ________ 

Kniha je Jankina.                            ________ 

Dievčence spievali.                        ________ 

Žriebätko veselo poskakovalo.      ________ 

 

5.Doplň osobné zámená.

 

____ sedel v parku.

 

____ pijeme bylinkový čaj.

 

____ píšete domáce úlohy.

 

____ čítaš knihu.

 

____ hrajú hokej.

 

____ hrám na husliach.

 

6. Doplň zámená do viet podľa slova v zátvorke.

To sú  ______ tričká (ja).                    

Je to   ______ čiapka (ty).

Sú to  ______ rukavice (bratove)?

Je to  ______ kniha (Evka).

 

7. Urči zámená -  osobné základné alebo privlastňovacie.

 

jeho dom  -      ___________________                 

 

vidím ju -        ___________________

 

ňou -             ___________________

 

 naša trieda -   ___________________

 

pri nás -   ___________________

 

jej sestra -     ___________________

 

navštívim ho -  ___________________

 

 k tebe -  ___________________

 

pozývame vás -  ___________________

 

dali sme jej darček -  ___________________

 

našich susedov -  ___________________

 

 o nej -  ___________________

 

ich rodičia -  ___________________                    

 

stretli sme ich - ___________________

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku