Prídavné mená 4. ročník

Opakujeme si prídavné mená v štvrtom ročníku.
Opakujeme si prídavné mená v štvrtom ročníku. / Foto: Bigstock

Ak máte doma štvrtáčku  alebo štvrtáka, je potrebné, aby sa vo štvrtom  ročníku naučili aj niekoľko základných informácií o prídavných menách.

 

Celý pracovný list Prídavné mená 4. ročník - si môžete stiahnuť TU.

 

Vo štvrtom  ročníku by mali žiaci vedieť, že:

  • prídavné mená sú ohybný slovný druh, pretože ich  skloňujeme,
  • na prídavné mená sa pýtame: AKÝ? AKÁ? AKÉ?ČÍ? ČIA? ČIE?
  • mali by vedieť určiť ich rod, číslo a pád.

 

1. Rod prídavných mien

mužský, ženský, stredný

Rod nám pomáha určovať podstatné meno, ktoré stojí za prídavným menom.

 

2. Číslo prídavných mien

jednotné (singulár), množné (plurál)

 

3. Pád prídavných mien

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)

 

Cvičenia pre deti

1. Doplň do vety správny tvar prídavného mena v zátvorke.                                            

Na narodeniny som dostal _________________ tortu. (jahodový)

Mama uvarila _________________ halušky. (bryndzová)

So spolužiakmi sme sa rozprávali o _________________ zápase. (hokejový)

Na obed sme mali hranolky s _________________ syrom. (vyprážaný)

 

2. Podčiarkni prídavné mená vo vetách.

Hnedý divý kôň bežal po zelenej lúke.

V múzeu vystavujú vzácne obrazy.

Šikovný Janko prečítal novú knihu.

Stará mama upiekla sladký koláč.

 

3. Vyskloňuj!

  jednotné číslo množné číslo
N usilovné dievča  
G    
D    
A    
L    
I    

 

4. Napíš opačný význam k prídavným menám.

starý –                                                                                                      

chorý–                                                                                                      

bledý –                                                                                                     

slané –           

 

5.V tabuľke vyznač  tou istou farbou podstatné meno patriace k prídavnému menu.

     
  nepríjemný koberec
  sladká tričko
  špinavý víchor
  bavlnené čokoláda

 

6. Urči rod, číslo a pád podčiarknutého prídavného mena.                                       

Dnes som mal najlepšiu domácu úlohu.  rod: ______     číslo: ______ pád: ______

Sedím na mäkkej stoličke.  rod: ______     číslo: ______ pád: ______

Prinesieme večeru starým rodičom.  rod: ______      číslo: ______ pád: ______

Nalial čaj do bielej šálky.   rod: ______      číslo: ______ pád: ______

 

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku