Precvičovanie učiva zo slovenčiny pre 4. ročník - podstatné mená

Opakovanie zo slovenčiny pre 4. ročník - podstatné mená
Opakovanie zo slovenčiny pre 4. ročník - podstatné mená / Foto: Bigstock

Precvičte si slovenčinu zo štvrtákmi. Pripravili sme pre vás opakovanie podstatných mien.

 

Štvrtáci  by sa  v týchto dňoch mali v škole učiť podstatné mená. Vo štvrtom ročníku by mali ovládať pád, rodčíslo podstatných mien. V dnešnom opakovaní sa preto zameriame hlavne na tieto javy.

 

Celý pracovný list Opakovanie zo slovenčiny pre 4. ročník - podstatné mená - si môžete stiahnuť TU.

Rod podstatných mien

V slovenčine existujú tri gramatické rody podstatných mien - mužský, ženský a stredný. Rozlišujeme ich nielen u osôb, ale aj u vecí, zvierat, rastlín atď. Ak chceme nejaké podstatné meno správne používať, musíme vedieť, akého je rodu.Pri určovaní rodu si pomáhame ukazovacími zámenami TEN, TÁ, TO.

 

Mužský rod - TEN

chlapec, strom, dom, lístok, hokejista...

 

Ženský rod - TÁ

stanica, ulica, kniha, ruža, ruka...

 

Stredný rod - TO

mesto, dievča, auto, parkovisko, srdce...

 

Pád podstatných mien

Slovenčina rozlišuje 6 pádov, ktoré sú tradične očíslované:

1. pád - nominatív (N)

2. pád - genitív (G)

3. pád - datív (D)

4. pád - akuzatív (A)

6. pád - lokál (L)

7. pád - inštrumentál (I)

 

Pri učení pádových otázok vám možno pomôže táto básnička:

NOMINATÍV základný je pád,

žiadne predložky on nemá rád.

Pýta sa KTO? ČO? Niečo robí, koná,

nijako nezmení tvar slova.

 

GENITÍV mi rád odpovie

od KOHO? ČOHO? niečo dostanem.

 

DATÍV je veľmi prajný pád,

pýta sa KOMU? ČOMU? niečo dám.

 

AKUZATÍV sa zase rád díva, pozerá,

otázkou KOHO? ČO? vidím sa vyzvedá.

 

LOKÁL veľmi rád príbehy počúva,

o KOM? ČOM? hovorím sa vyzvedá.

 

INŠTRUMENTÁL nechce zostať sám,

pýta sa s KÝM? ČÍM? sa rád stretávam.

Kamaráti sa s predložkami S, SO,

ktoré dáva pred podstatné meno.

 

Číslo

Číslo máme jednotné a množné.

Jednotné číslo – singulár

Množné číslo – plurál

 

Cvičenia pre dieťa

1. Zoraď podľa poradia.

lokál,  datív, inštrumentál, nominatív, akuzatív, genitív

_____________________________________________________________________

 

2. Priraď správne otázku.

Koho? Čoho?, O kom? O čom?, Kto? Čo? , S kým? S čím?, Komu? Čomu?, Koho? Čo?

 

Nominatív __________________________         Akuzatív _______________________

Genitív       __________________________         Lokál       _______________________ 

Datív          __________________________         Inštrumentál ____________________

 

3. Podstatné mená v singulári zmeň na tvar v nominatíve plurálu.

pohár..............................................................................

dom................................................................................

lesník..............................................................................

raketa..............................................................................

človek.............................................................................

more................................................................................

vysvedčenie....................................................................

 

4. Urč rod číslo a pád podstatných mien.

Podstatné meno

Rod

Číslo

Pád

v  škole

 

 

 

od domov

 

 

 

s mačkou

 

 

 

autá

 

 

 

pod stromami

 

 

 

 

Kľúč správnych odpovedí pre rodičov

1.Zoraď podľa poradia.

nominatív, genitiív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

 

2.Priraď správne otázku.

Koho? Čoho?, O kom? O čom?, Kto? Čo? , S kým? S čím?, Komu? Čomu?, Koho? Čo?

Nominatív: Kto? Čo?________________

Akuzatív: Koho? Čo? _____________________

Genitív:Koho? Čoho?       _____               

Lokál: O kom? O čom?       _________________

Datív: Komu? Čomu?          _________    

Inštrumentál: S kým? S čím? ________________

 

3.Podstatné mená v singulári zmeň na tvar v nominatíve plurálu.

pohár - poháre        

dom- domy

lesník- lesníci

raketa- rakety

človek- ľudia

more - moria

vysvedčenie – vysvedčenia

 

4. Urč rod číslo a pád podstatných mien.

Podstatné meno

Rod

Číslo

Pád

v  škole

ženský rod

singulár

lokál

od domov

mužský rod

plurál

genitív

s mačkou

ženský rod

singulár

inštrumentál

autá

stredný rod

plurál

nominatív

pod stromami

mužský rod

plurál

inštrumentál

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku