Články: Pre študentov
O projekte

 

Opakovanie pre druhákov – veta, slovo, slabika, hláska (2. časť)

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Opakujeme slovenčinu s druhákmi. / Foto: Bigstock

predchádzajúcom článku ste si mohli stiahnuť pracovný list, pomocou ktorého môžete s druhákmi opakovať hlásky, slabiky, slová a vety. Možno sa však v rámci opakovania chcete k tejto problematike ešte vrátiť, a tak vám ponúkame ďalší pracovný list.

 

Celý pracovný list Opakovanie pre druhákov – veta, slovo, slabika, hláska (2. časť) - si môžete stiahnuť TU.

 

Naša reč sa skladá z viet. Každá veta vyjadruje jednu alebo viac myšlienok. Vety poznáme  oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a zvolacie. Veta sa skladá zo slov. Každé slovo píšeme osobitne. Slová sa skladajú zo slabík. V mäkkých slabikách de, te, ne, le, di, ti, ni, li nepíšeme mäkčeň. Slabiky sa skladajú z hlások. Hláska je najmenšia časť reči.  Napísaná hláska je písmeno.

 

Cvičenia pre deti

1. Vymysli a napíš vetu, ktorá má:

3 slová :  ___________________________________________

5 slov :  ____________________________________________

 

2. Vo  vetách  je  jedno  slovo  navyše. Nájdi  ho  a prečiarkni.

V obchode  predávajú  ticho  chlieb. Mama hrušky   dnes  uvarila obed.Sestra maľuje počúva  modernú hudbu. Recitovali spievali sme dlhú báseň.

 

3. Zakrúžkuj  vo  vete  všetky  tvrdé  spoluhlásky.

Včera fúkal vietor.

 

4. Napíš vetu    Prilietajú lastovičky.

 po slabikách  __________________________________________

 

5. Poukladaj slová vo vetách a napíš ich správne:

dvore prechádza Na mačiatko sa .  ________________________________

novú sme si pesničku Spievali.      ________________________________

 

6 . Rozdeľ  slová  na  slabiky .

vietor        plávať      pes        krajina       nedeľa       veverička

 

7. Napíš  tri  jednoslabičné  slová.

_______________________________________________________________

 

8.  Prepíš vety správne.  Počet  slov  vo  vete  napíš  za správnou vetou.      

    

DNESČÍTALAKNIHU.

____________________________________________________.

 

DETIPRIŠLINESKORODOMOV.

____________________________________________________.                                                                                                                                                                                                                                       

9. Napíš do rámčeka, z koľkých hlások sa skladá slovo:

 

10. Doplň slová podľa počtu slabík.

 


11. Doplň i, í/ y, ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach.

vyč__st__la  kuch__ňu, fľak__  na  kož__,  c__trónový  čaj, syrové  t__č__nk__, na ďalš__  t__ždeň,  pomal__  sa  poh__bujú,  boj__  sa  tmy,  spomedz__   n__ch

 

12.Doplň správne ia, ie, iu, ja, je, ju.

 ___žko, kur___tko, ___dáleň, v___tor, ___blko, ___lka, spoluž___k,

___dierko, l___nka, ___hoda, tr___da

 

13. Vyfarbi samohlásky zelenou a spoluhlásky žltou farbou.

           
  ý u ú ó é
  ch s a dz ď
  h d e n ľ
  ň č ä g l
  š ž o k c
  j t i ť

 

14. Zakrúžkuj dvojhlásky.

 

k            u             ia            č                ie               i             j             iu            ô             

 

15. Zakrúžkuj mäkké slabiky.  

teta,   divadlo,    jašterica,  hodinár,    snežiť,  kniha,  pondelok,  desiata

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 


Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.