Ako čo najlepšie deťom sprostredkovať príbehy?

Deti potrebujú príbehy rozprávky, aby verili tomu, že dobro zvíťazí, musia dôverovať budúcnosti, aby šťastne vstúpili do života.
Deti potrebujú príbehy rozprávky, aby verili tomu, že dobro zvíťazí, musia dôverovať budúcnosti, aby šťastne vstúpili do života. / Foto: Bigstock

Štúdia využila skenovanie mozgu, aby zistila, ako sprostredkovať predškolákom príbehy najvhodnejšie.  

 

Realitu spoznávame prostredníctvom príbehov. Žijeme vo svete príbehov, každý náš deň sa skladá z jednotlivých príbehov. Deti potrebujú príbehy rozprávky, aby verili tomu, že dobro zvíťazí, musia dôverovať budúcnosti, aby šťastne vstúpili do života. V súčasnosti môžu rodičia príbehy deťom priblížiť rôznymi spôsobmi. Môžu im čítať, pozerať s nimi televízor, pustiť im rozhlasovú hru alebo ich nechajú s mobilom osamote, v ktorom môžu sledovať nejaký príbeh. Príbehy tak môžeme deťom priblížiť mnohými spôsobmi. Štúdia publikovaná v roku 2018 však ukázala, že iba jedna z uvedených ciest nabáda k dostatočne aktivite tú časť mozgu, ktorá je spojená s predstavivosťou.

 

Pomohla magnetická rezonancia

Vďaka využitiu magnetickej rezonancie bolo možné zistiť, čo sa presne odohráva v mozgu malého dieťaťa, keď je mu príbeh predložený v rôznych formách. Každá z foriem mala dĺžku päť minút a všetky príbehy boli vytvorené rovnakým autorom. Niektoré formáty predstavivosť a hlbšie zamyslenie nepodporovali, iné naopak áno. Napríklad čítanie príbehov bez obrazového materiálu núti deti venovať všetku pozornosť pochopeniu deja a prepájaniu či spájaniu si súvislostí. Na druhú stranu animované filmy dávajú detskému mozgu toľko rôznych podnetov, že zmysly sú preťažené a mozog nestíha podnety spracovávať. Animácie v kreslených filmoch sa často menia tak rýchlo, že ich deti v rámci deja ani nestačia vnímať a väčšinu energie venujú len spracovaniu obrazov a zvukov.

 

Najvhodnejšie sú príbehy s ilustráciami

Posledný skúmaný spôsob v štúdii, teda čítanie obrázkových kníh, je pre malé deti najvhodnejší. Tento typ kníh s ilustráciami napomáha dieťaťu utriediť si dej, mozgové senzory nie sú príliš zahltené, a tak  dieťa má čas aj na hlbšie zamyslenie a na zapojenie predstavivosti.

 

Ako prebiehal výskum?

Do štúdie bolo zapojených 27 detí, ktoré boli vo veku 3 – 5 rokov. Tieto deti sa zoznámili s príbehmi tromi rôznymi spôsobmi. Bolo to v audio verzii, v podobe ilustrovaného príbehu a tiež animovaného filmu, ktorý spájal audio a video. Vedci pomocou magnetickej rezonancie pozorovali tie časti v oblastiach mozgu, ktoré sú spojené s vizuálnym spracovaním, jazykom, fantáziou a sebareflexiou. Skúmali tiež, či deti príbeh absorbujú pasívne, alebo na rozprávanie používajú predstavivosť, aby sa pokúsili o hlbšie pochopenie.

Keď im príbehy čítali nahlas, boli pre malé deti miestami nezáživné a vyžadovali ďalšie vysvetlenia súvisiace s dejom. Dospelí môžu napríklad ľahko rozlíšiť dve veci, ktoré sa vyskytujú v deji, ale batoľatá potrebujú viac času. Animácie boli naopak pre deti veľmi rýchle. Bombardovali deti veľkým množstvom stimulov. Vedci zistili, že deti nedokázali držať krok s dejom, veľké množstvo svojej energie venovali tomu, aby z počutého a videného dokázali niečo pochopiť.To ich vyčerpávalo a spôsobovalo nepokoj. Obrázkové knihy podľa odporúčania vedcov predstavujú najšťastnejší prostriedok, pomocou ktorého môžete malým deťom sprostredkovávať príbehy. Kombinácia hovorených slov a obrazov dáva deťom dosť priestoru na to, aby čo najlepšie porozumeli príbehu a zároveň si formovali  predstavivosť a sebareflexiu.

 

Celkove môžeme povedať, že rozprávanie alebo čítanie príbehov v každom veku je veľmi dôležité preto, lebo pomáha porozumieť emóciám a tiež  udalostiam, ku ktorým v živote človeka dochádza.

Čítajte viac o téme: Výskum, Príbehy
Zdieľať na facebooku