Články: Pre študentov
O projekte

 

Chcete študentov zaujať? Vyskúšajte metódu PROR

Jaroslava Koníčková
Autor článku
FOTO: Bigstock
Technika PROR je menej náročná na čas a venuje väčšiu pozornosť kritickému mysleniu ako jednoduchému memorovaniu vedomostí. / FOTO: Bigstock

Jednou z ďalších efektívnych čitateľských stratégií, ktoré patria medzi metódy podporujúce rozvoj myslenia študentov, patrí aj metóda PROR.

 

Technika  PROR je menej náročná na čas a venuje väčšiu pozornosť kritickému mysleniu ako jednoduchému memorovaniu vedomostí. Pomáha dostať vedomosti do dlhodobej pamäti a udržať ich.Táto metóda pozostáva z nasledujúcich krokov:

 

1.Aktivity pred čítaním (Preread):

Po prečítaní názvu kapitoly alebo článku študenti rozmýšľajú, čo o téme vedia. Potom si prečítajú nadpisy a podnadpisy a opäť premýšľajú. Učiteľ pripraví otázky, na ktoré by študenti po naštudovaní témy mali vedieť odpovedať. Sústreďte sa hlavne na to, čo je pre nich nové a neznáme. Pomocou otázok učiteľ zisťuje, či študenti textu rozumejú.

 

2. Čítanie (Read)

Pred čítaním pomôžte študentom rozdeliť text na časti. V každej časti si počas čítania podčiarkujú kľúčové slová a píšu si stručné poznámky na okraj textu. Podčiarknuté slová majú byť poznámkami len doplnené a pomáhajú porozumeniu pri opätovnom čítaní ak je potrebné (napríklad v rámci opakovania).

 

3. Usporiadanie nových informácií (Organize)

Ak študenti majú text prečítaný, kľúčové slová podčiarknuté a na okrajoch napísané dôležité poznámky, pokračujú v usporiadaní nových informácií. Vyberú všetko dôležité a usporiadajú vo forme myšlienkovej mapy alebo grafu (je to dôležité hlavne pre vizuálne študijné typy) alebo informácie spracujú vo forme pomocných kartičiek. K textu sa vrátia len v prípade nejasností a potreby získať doplňujúce informácie. Veľa študentov si robí súhrn kľúčových informácií po každej kapitole, ak číta rozsiahlejší materiál. Tento sumár by nemal mať viac ako 2 – 3 strany a mal by obsahovať len kľúčové slová a podporujúce detaily v poznámkach. Odporúčame ako poznámku uviesť aj stranu v knihe, odkiaľ sme dôležitú informáciu získali. Po prezretí pripravených myšlienkových máp a kartičiek je dobré pripraviť si pravdepodobné otázky k textu a pokúsiť sa na ne odpovedať.

 

4. Opakovanie, precvičovanie (Review)

Povedzte študentom, aby si pri samostatnom učení hovorili učivo nahlas, aby si sami sebe položili aj otázky a nahlas na ne odpovedali.Takto sa presvedčia, či dokážu učivo prezentovať plynule. Dobré je používať konkrétne príklady tam, kde je to vhodné. Zopakovať si učivo je potrebné v týždni dva až trikrát. Tento postup prináša  istotu a sebadôveru na skúške, kde knihu alebo materiál, z ktorého sa študenti  učili, už nebudú mať k dispozícii.

 

ZDROJE:
TOMENGOVÁ, A. : Čitateľské stratégie zlepšujúce schopnosť učiť sa
ČTVRTNÍČKOVÁ, D.  Rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry
ĎURČEKOVÁ,M.: Učebný materiál pre učiteľov predmetu slovenský jazyk
HELDOVÁ, D., N. KAŠIAROVÁ, a A. TOMENGOVÁ, A.: Metakognitívne stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kritické myslenie
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.