Články: Pre študentov
O projekte

Kritické myslenie

Ako využívať brainwriting ?

Ako využívať brainwriting ?


Brainstorming sa za posledné obdobie stal známou a používanou metódou v školách aj vo firmách. Niekedy však na využitie tejto metódy nemáme dostatok času. V takejto situácii môžeme využiť brainwriting. Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie. Čítaj ďalej
Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?

Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?


Okrúhly stôl je jedna z najtradičnejších a najobvyklejších metód skupinovej diskusie. Kľúčovým princípom je rovnosť diskutujúcich, ktorí sedia v kruhu. Čítaj ďalej
Ako používať metódu šiestich otázok?

Ako používať metódu šiestich otázok?


Metóda šiestich otázok má široké uplatnenie a pomáha hlavne pri riešení rôznych problémov. Je zameraná na základné otázky KTO? ČO? KDE? KEDY? AKO? PREČO? Čítaj ďalej
Ako učiť študentov analyzovať mediálne obsahy?

Ako učiť študentov analyzovať mediálne obsahy?


Milujú vaši študenti fotografovanie, filmovanie a úpravy fotografií, ktoré zverejňujú na Instagrame? Sú posadnutí sledovaním celebrít na YouTube alebo ich fascinuje TikTok? Veľké množstvo hodín prežívajú na sociálnych sieťach? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, máte v triede študentov, ktorých médiá veľmi zaujímajú, a tak by ste mali u nich čo v najväčšej miere formovať ich mediálnu gramotnosť. Čítaj ďalej
Chcete pri čítaní z obrazoviek lepšie porozumieť textu? Používajte tieto stratégie

Chcete pri čítaní z obrazoviek lepšie porozumieť textu? Používajte tieto stratégie


V súčasnosti čoraz viac študentov na čítanie používa len obrazovky, a to aj napriek tomu, že dnes je už vedecky dokázané, že čítanie z papierových kníh im pomáha lepšie porozumieť textu. Ako však pomôcť tým študentom, ktorí využívajú na čítanie len digitálne technológie? Čítaj ďalej
Metóda prehodených viet a odsekov pomáha  študentom analyzovať text

Metóda prehodených viet a odsekov pomáha študentom analyzovať text


Učitelia by mali poznať čo najširšie spektrum metód, ktoré študentom pomáhajú porozumieť textom. Čítaj ďalej
Zručnosti, bez ktorých sa dnešní školáci už v budúcnosti nezaobídu

Zručnosti, bez ktorých sa dnešní školáci už v budúcnosti nezaobídu


Svet sa neustále mení a vyvíja. Jeho premenlivosť vyžaduje, aby sme sa v ňom dokázali čo najlepšie orientovať. Generácia dnešných školákov bude čeliť čoraz vyšším nárokom. Ktoré zručnosti budú pre nich veľmi potrebné? Čítaj ďalej
Diskusná pavučina - skupinová debatná technika

Diskusná pavučina - skupinová debatná technika


Na to, aby mohli učitelia so žiakmi často diskutovať, musia mať k dispozícii aj množstvo metód, ktoré môžu využívať. Dnes sa pozrieme na diskusnú metódu, ktorá má názov diskusná pavučina. Čítaj ďalej