Kritické myslenie

V čitateľskej gramotnosti sú za nami už len žiaci z Mexika a Kolumbie

Podľa prieskumov vyše 31% našich študentov nevie čítať s porozumením. Nie sme dobrí v kritickom myslení. Je to problém? Áno, obrovský.

Ako využívať brainwriting ?

Brainstorming sa za posledné obdobie stal známou a používanou metódou v školách aj vo firmách. Niekedy však na využitie tejto metódy nemáme dostatok času. V takejto situácii môžeme využiť brainwriting. Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie.

Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?

Okrúhly stôl je jedna z najtradičnejších a najobvyklejších metód skupinovej diskusie. Kľúčovým princípom je rovnosť diskutujúcich, ktorí sedia v kruhu.

Ako používať metódu šiestich otázok?

Metóda šiestich otázok má široké uplatnenie a pomáha hlavne pri riešení rôznych problémov. Je zameraná na základné otázky KTO? ČO? KDE? KEDY? AKO? PREČO?

Ako učiť študentov analyzovať mediálne obsahy?

Milujú vaši študenti fotografovanie, filmovanie a úpravy fotografií, ktoré zverejňujú na Instagrame? Sú posadnutí sledovaním celebrít na YouTube alebo ich fascinuje TikTok? Veľké množstvo hodín prežívajú na sociálnych sieťach? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, máte v triede študentov, ktorých médiá veľmi zaujímajú, a tak by ste mali u nich čo v najväčšej miere formovať ich mediálnu gramotnosť.

Chcete pri čítaní z obrazoviek lepšie porozumieť textu? Používajte tieto stratégie

V súčasnosti čoraz viac študentov na čítanie používa len obrazovky, a to aj napriek tomu, že dnes je už vedecky dokázané, že čítanie z papierových kníh im pomáha lepšie porozumieť textu. Ako však pomôcť tým študentom, ktorí využívajú na čítanie len digitálne technológie?

Metóda prehodených viet a odsekov pomáha študentom analyzovať text

Učitelia by mali poznať čo najširšie spektrum metód, ktoré študentom pomáhajú porozumieť textom.

Zručnosti, bez ktorých sa dnešní školáci už v budúcnosti nezaobídu

Svet sa neustále mení a vyvíja. Jeho premenlivosť vyžaduje, aby sme sa v ňom dokázali čo najlepšie orientovať. Generácia dnešných školákov bude čeliť čoraz vyšším nárokom. Ktoré zručnosti budú pre nich veľmi potrebné?