Opakujeme s tretiakmi vlastivedu

Pracovný list z vlastivedy pre tretiakov
Pracovný list z vlastivedy pre tretiakov / Zdroj: Shutterstock

Dnešný pracovný list je zameraný na opakovanie vlastivedy. Ak si potrebujete so svojím dieťaťom zopakovať niektoré témy z tohto predmetu, môže vám pomôcť aj nasledujúci pracovný list.

 

Celý pracovný list Opakujeme s tretiakmi vlastivedu – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

Pracovný list pre deti

1. Do viet doplň správne slová:

______________ je zjednodušený a zmenšený obraz časti zemského povrchu. Slovensko sa nachádza v strede _________________ . Najvyšší vrch Slovenska sa volá ______________________ štít. Najdlhšia rieka Slovenska je __________________. Svätopluk bol panovníkom ______________________ ríše.  Autorom textu slovenskej hymny je __________________. Mária Terézia zaviedla _____________________________. Ako základ pre spisovný jazyk si stredoslovenské nárečie vybral ___________________________. 

 

2. Priraď správne mená k obrázkom

Ľudovít Štúr,  M. R. Štefánik, Anton Bernolák, Janko Matuška

 

3. K rokom napíš správne storočie:

863 - _________    1787 - _________     1843 - ________    2020 - _______

 

4. Rovnakou farbou vyfarbi všetko, čo patrí k sebe.

 

5. Svätopluk bol panovníkom:

A. Uhorska

B. Veľkomoravskej ríše

C. Slovenska

 

6. Anton Bernolák a po ňom Ľudovít Štúr sa zaslúžili:

A. o vytvorenie spisovnej slovenčiny

B. o zavedenie povinnej školskej dochádzky

C. o vynájdenie tlačiarenského stroja

 

7. Autorom slovenskej hymny je:

A. Ľudovít Štúr

B. M. R. Štefánik

C. Janko Matuška

 

8.  M. R. Štefánik sa zaslúžil:

A. o vznik slovenskej hymny

B. o vznik Československej republiky

C. o vznik Veľkomoravskej ríše

 

9. Dopíš správne údaje.

Naša vlasť sa nazýva  _________________________________________.

Hlavným mestom je   _________________________________________.

 

10. Správne vyfarbi štátnu vlajku a napíš ďalšie 3 štátne symboly.

 

11. Spoj čiarou, čo vyjadrujú farby na mape.

 nížiny                                              modrá

 pohoria                                             zelená

 vodné plochy                                    hnedá

 

12.Napíš, čo znamená skratka TANAP ?

 T_______________   n_____________   p_________

 

13. Spoj čiarou správne možnosti.

 

Bratislava                               Pamätník SNP, vrch Urpín

 

Trnava                                     prvý kresťanský chrám, Agrokomplex

 

Košice                                     hlavné mesto Slovenskej republiky                                                                   

 

Banská Bystrica                      hrad, mesto módy

   

     Nitra                                       mesto ocele, naše 2. najväčšie mesto      

   

     Trenčín                                   malý Rím, veľa kostolov                                                              

 

 

14. Napíš názvy 3 pohorí na Slovensku.

____________________________________________________________

 

15.  Napíš názvy 3 jaskýň na Slovensku.

_____________________________________________________________

Čítajte viac o téme: Vlastiveda
Zdieľať na facebooku