Život sa dá vždy zlepšovať. Vyskúšajte týchto 7 spôsobov

Keď človek chce, vždy môže vo svojom živote robiť pozitívne zmeny.
Keď človek chce, vždy môže vo svojom živote robiť pozitívne zmeny. / Foto: Unsplash

Deň za dňom môžete napredovať malými krokmi. Každý deň môžeme byť  o niečo múdrejší, lepší, štedrejší, empatickejší ako predchádzajúci deň. Stačí si stanoviť tento cieľ a potom preň niečo aj urobiť.

 

Každý človek si praje žiť v harmónii so sebou a so svojím okolím. V dnešnej dobe sú na nás v mnohých oblastiach života kladené stále väčšie fyzické a psychické nároky. Následkom toho stále viac ľudí trpí stresom, nervozitou, nespavosťou, dôsledkami jednostranného telesného zaťaženia či nedostatkom pohybu. Ako však urobiť zmenu? Ako začať meniť svoj život pozitívnym smerom? Možno vám v tom pomôže 7 nasledujúcich inšpirácií.

 

1 | Začnite byť sami k sebe úprimní

Potrebujete niečo zmeniť? Chcete niečo dosiahnuť? Musíte si stanoviť nový cieľ. Aby ste však mohli dosahovať nové ciele, musíte najprv vedieť, v akej pozícii sa práve nachádzate a kde vlastne chcete smerovať. A musíte sa na situáciu pozrieť úprimne a pravdivo. Keď neviete, kde idete, je jedno, po akej ceste kráčate, pretože aj tak nedôjdete do správneho cieľa. Takto si cestu sami komplikujete a predlžujete. A práve preto je tak veľmi potrebné poznať sám seba a svoje ciele. Bez toho sa nedá pohnúť dopredu.

 

2 | Ak máte problém, začnite ho riešiť

Nikto nežije v ideálnom svete. Každý má občas nejaký problém. Veľkosť človeka spočíva okrem iného aj v tom, ako dokáže svoje problémy riešiť, aký má k nim prístup, aké spôsoby pri riešení využíva. Najhoršie je, keď človek nekoná a čaká, že problém zmizne sám. Nezmizne. Niekedy je ťažké problém vnímať ako výzvu či príležitosť. Ale keď sa vám podarí čokoľvek vyriešiť, zvýši sa vám sebavedomie a budete spokojnejší.

 

3 | Snažte sa stretávať so správnymi ľuďmi

Každý človek má svoju hodnotu, ale nie každý nás nabíja energiou a posúva dopredu. Našťastie, v tomto smere si môžeme vyberať. Občas stretnete tých, ktorí vám budú dávať pozitívnu vonkajšiu motiváciu a niektorí vás budú od vecí, ktoré chcete urobiť aj odrádzať. No nájdu sa aj skutoční priatelia, teda tí, ktorí vás majú radi nielen takých, akými momentálne ste, ale aj takých, akí chcete byť v budúcnosti. A prečo je dôležité vyberať si správnych ľudí, teda takých, ktorí rezonujú s vaším poslaním? Pretože prostredie človeka priamo ovplyvňuje. Všetci sme totiž priemerom piatich osôb, ktorými sa obklopujeme. Táto teória  spočíva v tom, že sa stávame priemerom 5 najdôležitejších ľudí, ktorí nás obklopujú, s ktorými prežívame najviac času a majú na nás najväčší vplyv. Kto túto teóriu pozná, môže sa z nej lepšie vymaniť ako ten, kto o nej ani len netuší. Nezabúdajte na to.

 

Kto sú vaši najbližší ľudia a ako vás denodenne ovplyvňujú? / Zdroj: Unsplash

4 | Svoje ciele vnímajte ako prioritu

Mnoho ľudí je zbytočne nešťastných preto, že ignorujú svoje potreby. Obetujú sa pre iných a očakávajú, že oni to urobia pre nich. Trápia sa pre iných a očakávajú, že druhí urobia to isté pre nich. Milujú iných a čakajú, že aj oni budú milovať ich. Takto to však často nefunguje. Ak sa chcete postarať o iných, musíte sa najprv postarať o seba. Až potom budete mať dostatok energie pre iných. Nikto nie je schopný dať svojmu okoliu to, čo sám nemá. Naše šťastie stojí primárne na dosahovaní vlastných cieľov. To, či dosahujeme svoje ciele, záleží do značnej miery na tom, či sami sebe veríme, či na sebe pracujeme, či máme čas na to, čo je pre nás podstatné. Je samozrejmé, že vás druhí ľudia potrebujú, ale potrebujú vás silných, a preto by ste sami seba nemali nikdy zanedbávať. Musíte žiť tak, aby ste boli naplnení energiou. Nebojte sa plniť si svoje sny. Život je predsa zmena. Skúšajte, objavujte, hľadajte. Len keď niečo vyskúšate, môžete zistiť, či to má alebo nemá zmysel, či sa to dá alebo nedá uskutočniť. Mnoho úspešných ľudí uspelo hlavne kvôli tomu, že sa nebáli občas aj riskovať. Skúste to. A vôbec nič sa nestane ani vtedy, ak každý pokus nevyjde podľa predstáv.

 

5 | Vážte si sami seba

Človek sám seba dokáže veľmi silno trestať zlými domnienkami, predstavami či hodnoteniami. Keď sa neúctivo správate k sebe, vidí to aj okolie a potom podobným spôsobom k vám pristupuje tiež. Ak nedokážete mať radi sami seba, nemôžete byť prekvapení, že sa vám vyhýbajú aj ostatní.

 

6 | Buďte vďační

Je dobré naučiť sa oceňovať všetky lekcie, ktoré nám život pripravil. Človek je zvyknutý ďakovať hlavne za to dobré. Pri spätnom hodnotení však často prichádza na to, že ho najviac posunuli negatívne skúsenosti. Dôležité je potom ich už neopakovať, vtedy majú zmysel. Rovnaké je to aj s chybami. Chybu robíme len raz. Ak tú istú chybu opakujeme viackrát, potom je to už životná voľba. Rovnaké činy prinášajú vždy rovnaké výsledky. A tak je potrebné z chýb sa učiť a ďakovať za ne. Nielen vďaka úspechom, ale aj vďaka chybám sa posúvate ďalej a zlepšujete. Je potrebné si vážiť to, čo človek má. Najbohatší ľudia nie sú tí, ktorí majú toho veľa, ale tí, ktorí majú dosť a nepotrebujú viac. A nemyslia sa tým len peniaze. Veľa ľudí si myslí, že dosiahne vnútorné šťastie, keď budú mať nové auto, väčší byt, lepšiu kariéru...Tieto túžby nikdy nekončia. Ak si chcete život naozaj užiť, naučte sa oceňovať to, kto ste a čo máte. Z tohto čerpajte energiu. Buďte hrdí na to, čo ste už dokázali prekonať a koľko prekážok už máte za sebou. To vám bude dávať vždy novú silu na prekonanie toho, čo vás len čaká. Ak sa naučíte denne oceňovať prítomnosť, potom sa váš život premení na množstvo šťastných dní. Užívajte si cestu a nielen cieľ. Keď budete žiť s takýmto naladením, zrazu zistíte, že nie je ani tak dôležité, čo v živote dosiahnete, ale kým sa v priebehu tejto cesty stávate.

 

7 | Nezáviďte iným

Každého občas trápi, že druhí sú v niečom lepší. Čím viac sa budete sústreďovať na rozdiel medzi vami a inými, tým viac budete nespokojnejší. Závisťou škodíte hlavne sami sebe. Závistlivý človek je mrzutý a nespokojný, rastie v ňom zúrivosť, agresivita, keď niekto, koho pozná, má alebo získa niečo, čo on sám nemá. Závisť vytvára obrovskú vedomú aj podvedomú agresiu. Je to toxická, zhubná sebadeštrukčná emócia. Závistlivci preto trpia často závažnými, veľmi bolestnými ochoreniami. Upozorňuje tiež, že závisť je veľmi zlá vlastnosť, lebo škodí hneď dvakrát. Jednak človeka zožiera zvnútra a zároveň pôsobí negatívne aj navonok. Tí, ktorí trpia veľkou závisťou, sú naozaj veľmi nešťastní ľudia. Väčšinou sa prejavujú aj veľmi negatívne navonok. Neustále kritizujú, vypisujú negatívne komentáre na sociálne siete, chodia sa neustále sťažovať. A čím viac pozornosti im okolie venuje, tým viac u nich narastá túžba negatívne pôsobiť na iných. A najhoršie na tom je hlavne to, že postupne likvidujú sami seba. Nikto nemôže byť presne taký istý ako ten druhý. Všímajte si iných, ale len preto, aby vás inšpirovali. Oceňujte ich myslenie alebo odvahu. Nesúperte s nimi. Súperte len sami so sebou. Každý deň sa snažte byť lepší ako včera. Premýšľajte viac o tom, čo vám energiu dáva a nie vám ju odoberá.

 


Zdroje:
Brendon Burchard: Životný náboj
Stephen R. Covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí
Elliot Aronson: Sociálna psychológia
Čítajte viac o téme: Motivácia, Ciele
Zdieľať na facebooku