Ako pomáha hudba deťom s ADHD?

Vedci zistili, že pokojná hudba výrazne pomáha deťom s ADHD.
Vedci zistili, že pokojná hudba výrazne pomáha deťom s ADHD. / Foto: Bigstock

Mnohé deti trpiace ADHD majú problém so sebaovládaním. Niektoré z nich neudržia pozornosť, ďalšie majú problém s kontrolou svojich pohybov. V súčasnosti však vedci našli spôsob, ako sa tieto prejavy dajú zmierniť.

 

Jedným z najlepších a najúčinnejších pomocníkov pre deti s ADHD je počúvanie alebo tvorba hudby. Whitney R. Cummings na svojom blogu opisuje 7 spôsobov, ako hudba pôsobí nielen na deti, ale aj na dospelých s ADHD.

 

1 | Hudba pomáha mozgu pochopiť tempo

V pesničkách sú noty a slová poskladané tak, aby v poslucháčoch vyvolali nejaký pocit. Keď mozog človeka s ADHD počuje hudbu, snaží sa prispôsobiť jej tempu. Rýchlejšia hudba mozog vzrušuje a zrýchľuje ho, pomalá hudba ho vedie k relaxácii a pokojnému spracovaniu myšlienok. Hudba mozgu dáva podnety, ktoré potrebuje na pochopenie tempa.

 

2 | Hudba zvyšuje úroveň dopamínu

Vedci z Národného ústavu pre otázky zneužívania drog v USA zistili, že ADHD je spojené s nižšou tvorbou hormónu dopamín. Táto látka zohráva vyznámnú rolu pri vzniku motivácie, emócií, ale predovšetkým vysiela do mozgu pocit odmeny ako reakciu na rôzne udalosti a a aktivity. Dopamín ma tiež na starosti reguláciu pozornosti a kontrolu pohybov. Preto sa deti s ADHD málokedy cítia dobre aj keď sa im niečo podarí. Majú problém so sústredenosťou a zle ovládajú svoje telo. Hudba však úroveň dopamínu pomáha zvyšovať, čo následne vedie k zlepšeniu psychického i fyzického stavu.

 

3 | Hudba pomáha ľavej hemisfére

Pravá mozgová hemisféra riadi našu kreativitu, napríklad hranie na hudobný nástroj, tvorbu umeleckých diel a celkovú predstavivosť. Ľavá hemisféra má na starosti logické uvažovanie, ukladanie informácií do pamäti a analýzu. Keď hudba zabaví pravú hemisféru, tak ľavá môže byť využívaná efektívnejšie a človek každé tri sekundy nestráca pozornosť. Ľudia s ADHD dokážu obidve hemisféry zapnúť aj naraz. To môže byť niekedy užitočné, zároveň to však môže byť aj rozptyľujúce.

 

4 | Pomáha pri socializácii

Niektoré deti s ADHD sa ťažko začleňujú do kolektívu, pretože sa nechajú ľahko rozptýliť a je pre nich veľmi náročné počúvať to, čo im iní hovoria. Dokážu nadväzovať priateľstvá, ale niekedy im to zaberie veľa času. Čo sa ale týka hudby, napríklad vďaka hre na hudobný nástroj alebo spevu, môžu byť súčasťou nejakej skupiny alebo súboru, vďaka čomu dokážu jednoduchšie komunikovať s okolím. Pomocou hudby v skupine sa môžu vyjadriť takým spôsobom, akým potrebujú a zároveň sa učia, že aj keď dvaja ľudia vydávajú spolu rôzne zvuky, môže vzniknúť harmónia. Vďaka hudbe takto vnímajú aj svet iných ľudí.

 

5 | Hudba deti  nabáda k poriadku

Vysoké percento detí s ADHD má problém robiť každodenné aktivity. Nezvládajú si umývať zuby, obliekať sa, robiť si poriadok na stole a podobne. Aj pri tomto im môže pomôcť hudba. Pri každodenných činnostiach im púšťajte rovnaké nahrávky. Hudba a rytmus pomáhajú deťom nastaviť ich vnútorné hodiny a pripomínať im, že určité procesy sa neustále opakujú.

 

6 | Pomáha regulovať nadbytočnú energiu

Deti s ADHD vedia len veľmi ťažko vydržať v pokoji. Sú neustále v napätí, vrtia sa, veľa rozprávajú a nevedia relaxovať. Počas dňa potrebujú dostatok možností na vybitie nahromadenej energie. Aj v tomto im môže pomôcť hudba. Môžu napríklad hrať na bubny. Ak na nich hrajú dostatočne dlho, dokážu sa aj unaviť. Dobre v tomto smere pomáha aj tanec.

 

7 | Vplýva na kreativitu a sebavyjadrenie

Deti s ADHD sú často napomínané, aby nevyrušovali. Keď sú však veľmi niečím zaujaté, vyrušujú menej. V rozvoji kreativity im môže pomôcť aj hudba. Vytvorte im podmienky aj na tvorbu vlastnej hudby. Vďaka tvorbe môžu zistiť, že dokážu vytvoriť aj niečo krásne.

 

Hudbou v súvislosti s ADHD sa zaoberá aj kouč a terapeut Chris Skoyles. Ten odporúča, aby deti s ADHD počúvali predovšetkým pokojnú, relaxačnú hudbu, ktorá im pomáha udržať pozornosť. Výborné je tiež počúvať klasickú, inštrumentálnu hudbu. Na niekoho však môže dobre pôsobiť aj elektronická hudba. Určite neodporúča heavy metal.

Zdieľať na facebooku