Nevedia si vaši žiaci vybrať strednú školu? Naučte ich odpovedať na týchto 7 otázok

Výber strednej školy v dnešnej dobe je náročný preto, lebo žiaci majú obrovské množstvo možností.
Výber strednej školy v dnešnej dobe je náročný preto, lebo žiaci majú obrovské množstvo možností. / Foto: Shutterstock

Výber strednej školy v dnešnej dobe  je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia rešpektovať nielen záujmy svojich detí, ale aj možnosť uplatnenia sa na trhu práce. A tak nad výberom školy uvažujú aj niekoľko rokov.

 

Je  dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví. Veľa je však takých detí, ktoré vôbec nevedia, kde by si mohli dať prihlášku na strednú školu. V takomto prípade je vhodné absolvovať rôzne testy pod vedením odborníka, ktorý vyhodnotí záujmy, smerovanie a možnosti dieťaťa. V určitej fáze rozhodovania by sa dieťa malo vedieť zamyslieť aj nad týmito otázkami:

 

 • Mám šancu dostať sa na školu?
 • Bude ma škola baviť?
 • Má škola perspektívu?
 • Mám šancu zvládnuť štúdium?
 • Ktoré sú profilové predmety?
 • Nemám s nimi problémy?
 • Bude štúdium finančne náročné?
 • Mám šance sa po škole uplatniť?
 • Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?

 

Na triednických hodinách alebo na hodinách zameraných na výber budúceho povolania môžete postupne robiť aktivity, v rámci ktorých sa vaši žiaci pokúsia odpovedať na 7 nasledujúcich otázok. Možno im práve tieto otázky výrazne pomôžu pri výbere budúceho povolania.

 

1 | Čo ma najviac baví?

Žiaci by si postupne mali uvedomovať, čo im robí radosť, čo majú veľmi radi, pri ktorej činnosti sa cítia šťastní, čo ich motivuje, poháňa a bez čoho si nevedia svoj život predstaviť. Povedzte im, že to môže byť čokoľvek. Možno radi píšu, maľujú, fotia, pracujú so zvieratami...Možností je naozaj veľa. Často sa ich pýtajte na to, čo naozaj radi robia a čo im nepripadá ako práca, ale záľuba. Približne týmto smerom by sa mali pri výbere školy uberať.

 

2 | Čo som už dosiahol/dosiahla?

Niektorí žiaci sa už aj v nižších ročníkoch prejavujú ako mimoriadne šikovní a dosahujú mnohé úspechy. Povedzte žiakom, aby si spomenuli na všetky súťaže, podujatia, prehliadky, kde sa cítili dobre alebo dosiahli nejaký úspech. Niektorí sú výborní športovci, ďalší recitujú, spievajú, maľujú, ďalší píšu poviedky. Ak sa úspechy v určitých oblastiach pravidelnejšie opakujú, pravdepodobne ide o tie oblasti, ktoré žiakov nielen bavia, ale môžu v nich pokračovať aj v dospelsoti v rámci svojej práce. Ak ide o oblasť, v ktorej sa nedá rozvíjať pracovná kariéra, povedzte žiakom, aby sa jej nevzdávali ani v dospelosti a aby si ju rozvíjali v rámci svojich záujmov. Človek totiž v živote potrebuje vždy niečo také, čo mu robí skutočnú radosť a pri čom cíti skutočné naplnenie. Dôležité je neprestať robiť to, čo nám robí radosť, pretože iba vtedy žijeme skutočne naplnený život.

 

3 | Čo  by som robil/a, keby...

Niekedy zameranie sa na peniaze žiakov brzdí v uvedomení toho, čo ich najviac zaujíma a teší. Povedzte im, nech sa pokúsia napísať odpovede na tieto otázky:

 • Keby si mal/a milión eur a veľa času, kde by si išiel/išla a čo by si robil/a?
 • S kým a kde by si prežíval/a svoj čas?
 • Peniaze by som využil/a na to, aby  by si urobil/a radosť len sebe alebo aj iným ľuďom? Aký spôsobom?

 

Aj na základe odpovedí na tieto otázky žiaci viac pochopia sami seba a svoje najvnútornejšie túžby. Vysvetlite žiakom, že na to, aby boli skutočne šťastní, nepotrebujú milióny, ale že šťastie spočíva hlavne v nastavení mysle. Odpovede na tieto otázky pomáhajú lepšie stanoviť si ciele a uvedomiť si, čo ich robí skutočne šťastnými. Keď pri výbere povolania prichádza do úvahy zárobok a žiak myslí na peniaze, nemusí vždy dôjsť k správnemu zisteniu. V prvej fáze je dôležité zistiť, čo žiakov naozaj baví a až v poslednej fáze by sa spolu s rodičmi mali zamýšľať nad tým, ako tento záujem skombinovať s možnosťami na trhu práce a tiež zárobkom.

 

4 | Aké sú moje ciele?

Stanovenie cieľov  je predpokladom pre šťastnú budúcnosť. Človek potrebuje mať vedomie o tom, že niekam smeruje. Deviataci a ôsmaci sa vedia celkom jasne zamýšľať nad svojimi cieľmi, a to nielen v oblasti kariéry, ale aj voľnočasových aktivít, vzťahov s priateľmi či budúcich partnerských vzťahov. Keď sa žiaci o svojich cieľoch v škole rozprávajú a  zapíšu si ich, stávajú sa pre nich viac konkrétnymi, získavajú reálne obrysy, a tak zrazu majú pred sebou konkrétnejšiu predstavu, akým smerom by sa mohol začať uberať ich život.

 

5 | Koho obdivujem?

Dôležité je vedieť si odpovedať aj na túto otázku. Prečo? Pretože to, akých ľudí obdivujeme, veľa vypovedá aj o našom vlastnom nastavení sveta a hodnôt. Povedzte žiakom, aby sa zamysleli nad tým, prečo a kvôli ktorým vlastnostiam alebo prístupom majú radi určitých ľudí. Je tiež vhodné, aby vedeli, že je dobré obklopovať sa takými ľuďmi, ktorí ich motivujú v dosahovaní ich cieľov a nie tými, ktorí ich v čomkoľvek brzdia. Hovorí sa, že keď prežívame čas so šťastnými, optimistickými a úspešnými ľuďmi, postupne sa takými stávame aj my.

 

6 | Čo ma neteší?

Dôležitou súčasťou hľadania povolania je vedieť aj to, čo človeka neteší a čo by nechcel vôbec robiť.Keď človek niečo vyslovene neznáša, tak by to nemal robiť. Život je veľmi krátky na to, aby sme trpeli v zamestnaní, ktoré nás vôbec nezaujíma a ubíja zároveň.

 

7 | Čo všetko budem musieť urobiť preto, aby som mohol/mohla vykonávať vysnívanú prácu?

Ak človek chce dosiahnuť svoj sen, musí sa naozaj snažiť. Žiaci by mali tiež približne vedieť, čo všetko budú musieť absolvovať, aké typy škôl alebo ďalších kurzov či vzdelávaní, kým budú môcť robiť to, po čom tak veľmi túžia. Mali by vedieť aj to, že nie všetko  vždy musí byť na ceste za snom príjemné, ale v živote to už tak chodí, že človek musí niečo obetovať. Ale ak  veľmi chce a onevzdáva sa, úspech sa potom určite dostaví.

Čítajte viac o téme: Plánovanie, Ciele
Zdieľať na facebooku