Ciele

Aktivity na začiatok nového kalendárneho roka

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.

Nevedia si vaši žiaci vybrať strednú školu? Naučte ich odpovedať na týchto 7 otázok

Výber strednej školy v dnešnej dobe je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia rešpektovať nielen záujmy svojich detí, ale aj možnosť uplatnenia sa na trhu práce. A tak nad výberom školy uvažujú aj niekoľko rokov.

Aktivity podporujúce detské snenie

Denné snenie je snenie v bdelom stave. Jeho obsahom býva to, čo stojí na vrchole hodnotovej orientácie človeka a čo nemôže dosiahnuť, ďalej to, čo má šancu získať a napokon to, čo ho v najbližšej dobe čaká.