Plánovanie

Zručnosti, bez ktorých sa dnešní školáci už v budúcnosti nezaobídu

Svet sa neustále mení a vyvíja. Jeho premenlivosť vyžaduje, aby sme sa v ňom dokázali čo najlepšie orientovať. Generácia dnešných školákov bude čeliť čoraz vyšším nárokom. Ktoré zručnosti budú pre nich veľmi potrebné?

Nevedia si vaši žiaci vybrať strednú školu? Naučte ich odpovedať na týchto 7 otázok

Výber strednej školy v dnešnej dobe je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia rešpektovať nielen záujmy svojich detí, ale aj možnosť uplatnenia sa na trhu práce. A tak nad výberom školy uvažujú aj niekoľko rokov.

Prečo si urobiť v triede nástenku snov?

Športoví psychológovia už dlhé roky v tréningovom procese motivujú svojich zverencov k tomu, aby si vo svojej mysli premietali také obrazy, v ktorých vidia samých seba s dokonalými údermi, s vydarenými gólmi alebo ako úspešne zabehnú niekoľko kilometrov. Prečo túto techniku nevyužiť aj v škole?

Keď rozprávky pomáhajú deťom pred Vianocami snívať

Predstavivosť, snívanie a fantázia majú pre každého človeka nesmierny význam pri formovaní jeho osobnosti. Podnecujú zvedavosť, záujem o všetko, čo je pre neho nové alebo neznáme. Ako ju môžeme podporiť u detí v škole?

15 zvykov vysoko efektívnych učiteľov

Aké sú podľa učiteľov tie najlepšie vlastnosti a zručnosti, ktoré učiteľ potrebuje?

Aktivity podporujúce detské snenie

Denné snenie je snenie v bdelom stave. Jeho obsahom býva to, čo stojí na vrchole hodnotovej orientácie človeka a čo nemôže dosiahnuť, ďalej to, čo má šancu získať a napokon to, čo ho v najbližšej dobe čaká.