Pribúdajú deti s ADHD. Aké sú príčiny?

Pribúda množstvo detí s ADHD.Často za to môže genetika, ale aj množstvo vonkajších faktorov.
Pribúda množstvo detí s ADHD.Často za to môže genetika, ale aj množstvo vonkajších faktorov. / Foto: Shutterstock

Hyperkinetický syndróm je psychická porucha postihujúca deti, najmä chlapcov. Táto porucha bola u nás doposiaľ skôr uvádzaná ako tzv. hyperaktívny syndróm, v cudzej literatúre sa zase môžeme stretnúť s názvom ADHD, čo znamená Attention Deficit Hyper-Activity Disorder (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou).Tieto poruchy neboli predtým takmer nikdy diagnostikované, posledné tri desaťročia však priniesli ich explozívny nárast.

 

Keďže je ADHD charakterizované niekoľkými významnými prejavmi, je dôležité spomenúť, že u každého dieťaťa sa môžu jednotlivé prejavy vyskytnúť izolovanie, v niektorej z kombinácií alebo aj všetky naraz. Niektoré deti sa ťažko sústredia a venujú dlhšie pozornosť aktivite, ktorú práve vykonávajú. Iné sú vzdorovité a správajú sa neprimerane, ďalšie nevedia obsedieť. Prvé príznaky si môže rodič všimnúť už v predškolskom veku. Takéto dieťa v porovnaní s inými deťmi  neudrží dlhšie pozornosť pri nejakej činnosti. Vytvára okolo seba rozruch a vnáša do prostredia nepokoj. ADHD sa však najčastejšie diagnostikuje v 2. ročníku základnej školy.

Prejavy ADHD

Pozrime sa teraz na najviac vyskytujúce sa prejavy ADHD.

 

Symptómy impulzivity a hyperaktivity

 • Motorický nepokoj (neustále skákanie, lozenie, behanie, skrývanie sa).
 • Neschopnosť obsedieť dlhšiu chvíľku či hrať sa potichu.
 • Skákanie do reči.
 • Rozprávanie v nevhodných situáciách.
 • Problém s trpezlivosťou a čakaním.
 • Odpoveď prichádza skôr ako bola položená otázka.
 • Branie vecí ľuďom bez opýtania.
 • Neustále vyrušovanie okolia.

 

Symptómy nepozornosti

 • Problémy s udržaním pozornosti.
 • Problém s organizovaním úloh, aktivít a času.
 • Ľahké rozptýlenie aj za pomoci minimálnych zvukových či zrakových podnetov.
 • Nevenovanie pozornosti detailom.
 • Nedokončovanie práce/úloh/aktivít.
 • Strácanie a zabúdanie vecí na rôznych miestach.
 • Vyhýbanie sa aktivitám vyžadujúcim mentálne úsilie.

 

Prečo počet detí s ADHD stúpa?

Psychológ Martin Hofman v relácii televízie DVTV uviedol, že dôvodov, prečo narastá počet detí s ADHD, je viac. Jednak je to spôsobené tým, že sa zlepšila diagnostika a v súčasnosti odborníci dokážu v rámci nej odhaliť aj skrytejšie formy ADHD. V životnom prostredí sa nachádza čoraz viac rôznych chemických prípravkov a tie majú tiež vplyv na ADHD. Martin Hofman tiež uviedol, že na ADHD vplýva aj prenatálne obdobie. Dieťa sa v brušku maminky môže stretnúť s drogami, alkholom, nikotínom, môže byť pridusené pri pôrode alebo sa narodí nedonosené. Tieto faktory majú vplyv na dozrievanie a fungovanie nervovej sústavy.

 

Čo spôsobuje ADHD?

Podľa psychológa Martina Hofmana existuje niekoľko dôvodov vzniku ADHD. Jednak sú to faktory súvisiace s dedičnosťou. Dieťa môže po rodičoch zdediť určitý typ nervovej sústavy, ale svoju úlohu zohrávajú aj vonkajšie  faktory. Je potrebné si dávať pozor hlavne pri nákupe nápojov. Mnohé z nich sú krásne zabalené, majú veselé farby, ale ak sa pozriete na zloženie, tak je na nich jasne uvedené, že obsahujú látky, ktoré ovplyvňujú pozornosť detí. Tie majú neurofyziologický vplyv na to, že nervové procesy nefungujú tak, ako by fungovať mali. Martin Hofman tiež upozorňuje na to, že do hry vo veľkej miere vstupujú aj  moderné technológie. Keď si porovnávame frekvenciu obrázkov v rozprávkach spred 30 rokov s dnešnými rozprávkami, tak každý jasne vidí, že sled obrázkov je rýchly, v deji je veľa akcie, rýchlo sa menia postavy, prostredie, dialógy prebiehajú rýchlo. Niekedy dieťa nevie, čo má skôr sledovať. Podobne sa to deje v reklamách, v počítačových hrách i vo videoklipoch. Všetko sa zrýchlilo. Takto sa deti učia, že pozornosť udržia len vtedy, keď sa rýchlo menia podnety.  „Na základe tohto jasne vidíme, že nárast ADHD kopíruje len ducha zrýchlenej doby,“ uvádza Martin Hofman. Napríklad v indickej škole na začiatku vyučovania deti meditujú, aby sa im myseľ upokojila. A učitelia si meditáciu pochvaľujú. V našich školách sa to však ešte nedeje.

 

Určenie diagnózy by malo dieťaťu v škole pomáhať

Martin Hofman uvádza, že ideálne je, keď sa  po určení diagnózy prístup učiteľov k dieťaťu zmení pozitívnym spôsobom. Kvalitný učiteľ, ktorý dostane potvrdenie o tejto diagnóze, väčšinou vie, ako má pristupovať k takémuto žiakovi a vie vhodne zabezpečiť individálny prístup. No nie vždy vyučovanie prebieha v takýchto ideálnych podmienkach. „V minulosti to bolo tak, že všetky deti sme chceli mať v triede rovnaké. V súčasnosti sa koná ďalší extrém, a to ten, že takmer každý rodič žiada pre svoje dieťa individuálny prístup. Z pohľadu psychológie je to prirodzené, lebo každý človek je jedinečný. Z pohľadu bežnej školskej triedy je to ťažké uskutočniť. Je potrebné hľadať zdravé kompromisy,“ upozorňuje Martin Hofman.

 

Situácia sa však zlepšila hlavne v tom, že učitelia už veľmi dobre chápu, že deti s ADHD sa stávajú prirodzenou súčasťou tried a nemyslia si, že ich problém majú riešiť len psychológovia. Mnohí učitelia navštevujú rôzne vzdelávania zamerané na túto problematiku. Veľa učiteľov je už vnútorne nastavených tak, že dokážu zostať pokojní aj vtedy, keď viacerí žiaci pôsobia nepokojne. Výhodou je aj to, že učiteľom pomáhajú asistenti učiteľa, čo v minulosti nebolo až takou samozrejmosťou. Dobré je tiež to, keď v triede, ktorú navštevujú aj deti s ADHD, je menší počet žiakov, pretože práca v takejto triede je pre učiteľa mimoriadne náročná.

 

Kľúčový je prvý stupeň základnej školy

„ Za kľúčový považujem prvý stupeň. Ak dieťa s ADHD zažije negatívne impulzy, teda dostáva často poznámky za správanie, nabaľujú sa zlé známky, má dvojky zo správania, má zlé vzťahy so spolužiakmi, tak sa stotožní s tým, že je čierna ovca a že je najhoršie. Na druhom stupni sa môže z neho  stať nezvládnuteľné dieťa.  Ak je na prvom stupni dieťa pozitívne podchytené a správne motivované, tak druhý stupeň môže prežiť bez problémov,“ upozorňuje Martin Hofman.

 

Deti postihnuté ADHD sú však aj veľmi senzibilné a majú aj svoje silné stránky. Často bývajú veľmi kreatívne a plné fantázie, vycítia náladu a jej zmeny a oplývajú nesmiernou ochotou pomôcť. Majú obrovský zmysel pre spravodlivosť. Vie ich hlboko zaujať nejaká  téma a keď sa do nej ponoria, získajú obdivuhodné výsledky a poznatky.

Zdieľať na facebooku