Mužské vzory vo výchove. Keď chýba otec, pomôcť môže aj starý otec, strýko či kamarát

Ak v rodine otec chýba, ako vzor môže pôsobiť aj starý otec, strýko alebo kamarát.
Ak v rodine otec chýba, ako vzor môže pôsobiť aj starý otec, strýko alebo kamarát. / Foto: Bigstock

Obidvaja rodičia majú pri výchove svoje nezastupiteľné miesto. Čo robiť, keď otec v rodine chýba?

 

Úplne ideálne je, keď v rodine aktívne fungujú obidvaja rodičia, pretože otec aj mama majú v rámci výchovy svoje vlastné poslanie. Kým otec sa snaží dieťa motivovať aj k riskantným krokom, matka sa skôr stará o jeho bezpečnosť a chce ho pred okolím a nezbednosťami chrániť. Otcovia pôsobia ako vzory hlavne pre synov, matky zase pre dcéry. Úloha otca je veľmi potrebná pri výchove detí, matka jeho miesto nikdy dokonale nezastúpi. „Dieťa už od narodenia vníma obidvoch rodičov, niekedy stačí, aby počulo ich rozhovory a už je pokojnejšie,“ upozornila v diskusii Českého rozhlasu terapeutka Ivana Dlouhá. Ako dieťa rastie, potrebuje obidvoch rodičov stále viac a viac, pretože otec a mama učia dieťa odlišné veci. Otcovia vymýšľajú nové hry, sú podnetnejší a náročnejší. Ich komunikácia s dieťaťom je komplikovanejšia, a to ho aktivizuje a núti porozumieť a reagovať. Tridsaťmesačné deti sa najradšej hrajú s otcom. Muži ovplyvňujú formovanie dieťaťa smerom k vonkajšiemu prostrediu, podporujú všetko, čo súvisí s nástrahami sveta. Podnecujú dieťa k vytrvalosti a zvedavosti. Viac ako matky povzbudzujú deti k poznávaniu nových vecí. Motivujú malé deti k učeniu aj napriek neúspechom, ktoré pri učení zažili. Keď otec napríklad učí dieťa bicyklovať aj v prípade, že spadlo z bicykla, má chuť sa učiť ďalej.

 

Situácia však  nie  je vždy  takáto ideálna. Keď jeden z rodičov v rodine chýba, dieťa prijíma menej výchovných podnetov a zároveň prichádza o rozmanitosť vo výchove. Nemá možnosť pozorovať rodičov oboch pohlaví pri bežnom dianí či pri riešení problémov. Je ukrátené o konfrontáciu dvoch ľudí, ktorí sa dokážu zhodnúť  na kompromise. V súčasnosti často v rodine chýba práve otec. Aj keď sa matky veľmi snažia otca zastúpiť, občas sa v živote vyskytnú situácie, keď je otec naozaj nezastupiteľný. Čo robiť v taktýchto prípadoch? 

 

Otec chýba synom i dcéram

Otec je zdrojom identity a sebaúcty dieťaťa, je tiež jeho základom a vzorom. Po boku otca dieťa nachádza miesto, kde sa má kultivovať a ochraňovať  autonómia počas procesu rozvoja jeho potenciálu. Synovia aj dcéry sú na otca viazaní, i keď trochu ináč. Ak majú dcéry dobrý vzťah s otcom, tak potom hlavne v dospelosti môžu tvoriť nerozlučnú dvojicu.Takúto dvojicu môže tvoriť aj matka so synom. Syn však potrebuje otca intenzívnejšie hlavne preto, pretože sa od neho učí preberať mužské role a zvyky. „Je pravda, že keď syn žije bez otca a ešte aj v ženskom kolektíve, tak preberá ich zvyky a správanie, a to hlavne v krízových situáciách. Preto je dobré mu nájsť nejaký mužský vzor, aby videl, čo muži robia, aby sa vedeli presadiť. Ženy sú citlivejšie a chlapec potrebuje i mužský vzor, a to hlavne kvôli tomu, aby vedel nájsť miesto v tomto svete,“ upozorňuje Ivana Dlouhá. Mužským vzorom sa môže stať napríklad aj starý otec, strýko, starší kamarát. Ak nikoho takého v blízkosti nemáte, je dobré dať chlapca na nejaký šport, kde trénujú hlavne chlapci, aby si mohol medzi nimi nájsť nejaké vzory. V takomto prostredí sa často vzorom stáva tréner alebo starší hráči. Veľa mužských vzorov sa dá nájsť aj v oblastiach, ktorým sa venujú predovšetkým muži. Môžu to byť dobrovoľné hasičské zbory, krúžky modelárov, horolezcov, skautov, kurzy prežitia a podobne.

 

Oteckovia sú dôležití pri dospievaní pre synov i pre dcéry. / Foto: Bigstock

 

Čo znamená byť mužský vzor?

V čom je vlastne mužský vzor pre deti dôležitý? Ideálne otec, ale v prípade potreby starý otec či iný dospelý muž by mal chlapca učiť rôznym mužským zručnostiam. Sú to napríklad práce okolo domu, práce okolo auta, kosačky a podobne. Toto všetko chlapci v určitom veku veľmi radi pozorujú. A ak to nemôžu pozorovať u vlastného otca, ktorýkoľvek šikovný muž v rodine alebo známy im to môže ukázať. Určite sa niečo priučia. Tieto zručnosti však nie sú najdôležitejšie, čo by sa mali chlapci od mužského vzoru naučiť. Oveľa dôležitejšie je, aby mohli pozorovať, ako sa má muž správať k ženám. Mal by vidieť kvalitný spôsob komunikácie medzi ženou a mužom, úctu, rešpekt, vzájomnú pomoc, láskavosť, schopnosť aktívne počúvať jeden druhého a keď sa nezhodnú, ako vedia hľadať kompromisy. Otcovia dokážu vykonávať rovnaké činnosti ako matky, ale robia to trochu iným spôsobom a hlavne menej úzkostlivo.

 

Na čo si dávať pozor?

Ak už majú ženy s mužmi akékoľvek negatívne skúsenosti, nikdy by pred deťmi nemali o nich rozprávať zle. Niekedy je to ťažké zdržať sa negatívnych komentárov na adresu mužov, ale keď si žena uvedomí, že tým deťom poškodzuje vnímanie mužského sveta, tak sa naučí toto nutkanie spracovať. Vždy je lepšie povedať, že každý človek je iný a že na svete existuje veľa dobrých mužov a že na každého človeka sa musíme pozerať individuálne.

 

Sú oblasti, kde ženy dokážu aspoň čiastočne nahradiť mužský vzor. Aj keď ich nezaujímajú čisto mužské aktivity, kvôli synom môžu skúsiť niektoré z nich aspoň na pár mesiacov. Môžu so synom hrať futbal, navštevovať technické múzeá, modelárske alebo počítačové súťaže, čítať si spolu knižky o stavbe motora, pozorovať na letisku lietadlá. Možností je veľa. 

Čítajte viac o téme: Oteckovia, Synovia
Zdieľať na facebooku