Synovia

Ako vychovávať chlapcov tak, aby mali úctu k ženám?

Rodičia často premýšľajú nad tým, ako sa bude ich dieťa správať v dospelosti. A mnohí rodičia premýšľajú aj nad tým, ako asi sa bude správať ich syn ku ženám, ktoré mu vstúpia do života. Čo môžu urobiť vo výchove, aby im dokázal prejaviť úctu?

Mužské vzory vo výchove. Keď chýba otec, pomôcť môže aj starý otec, strýko či kamarát

Obidvaja rodičia majú pri výchove svoje nezastupiteľné miesto. Čo robiť, keď otec v rodine chýba?

Chlapci potrebujú emocionálnu podporu rodičov intenzívnejšie ako dievčatá, hoci si myslíme niečo iné

Súčasne výskumy ukazujú, že rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú napríklad aj vo vyžadovaní a prijímaní emocionálnej podpory zo strany rodičov. A tými, ktorí emocionálnu podporu potrebujú viac, sú chlapci.

Ako môže otec zo syna vychovať skutočného muža?

Úloha otca sa v priebehu rokov menila. V dnešnej dobe spočíva predstava dobrého otca v jeho prejavovaní lásky, starostlivosti a súdržnosti pri výchove detí. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dobrí otcovia sú tí, ktorí sa aktívne zapájajú do života svojich detí. A ich výchovný vplyv má obrovský prínos aj pri výchove synov.

Milena Mikulková: Mnohí chlapci na ocenenie od otca čakajú celý život

S Milenou Mikulkovou sme sa rozprávali o rodinách, partnerských vzťahoch, chlapčenskej duši, o dnešných mužoch a ako ich ako ženy a matky môžeme podporovať.

Koho vychováte ľahšie – syna, či dcéru?

Rozdielov medzi dievčatami a chlapcami nájdeme nespočetne mnoho. V čom majú navrch dievčatá a v čom chlapci?

Harmonický vzťah rodičov a ich prípadný rozvod ovplyvňuje aj to, či majú dcéry alebo synov

Výskumy ukazujú, že páry, ktoré majú synov spolu zostávajú skôr ako tie, ktoré majú dcéry. Prečo to tak je?

9 právd, ktoré poznajú iba mamy chlapcov

Mnohí ľudia si myslia, že mať v živote iba synov je pre matku trestom. No jedna matka 3 synov to vidí presne naopak.