Synovia

Ako vychovávať chlapcov tak, aby mali úctu k ženám?

Rodičia často premýšľajú nad tým, ako sa bude ich dieťa správať v dospelosti. A mnohí rodičia premýšľajú aj nad tým, ako asi sa bude správať ich syn ku ženám, ktoré mu vstúpia do života. Čo môžu urobiť vo výchove, aby im dokázal prejaviť úctu?

Mužské vzory vo výchove. Keď chýba otec, pomôcť môže aj starý otec, strýko či kamarát

Obidvaja rodičia majú pri výchove svoje nezastupiteľné miesto. Čo robiť, keď otec v rodine chýba?

Milena Mikulková: Mnohí chlapci na ocenenie od otca čakajú celý život

S Milenou Mikulkovou sme sa rozprávali o rodinách, partnerských vzťahoch, chlapčenskej duši, o dnešných mužoch a ako ich ako ženy a matky môžeme podporovať.

Koho vychováte ľahšie – syna, či dcéru?

Rozdielov medzi dievčatami a chlapcami nájdeme nespočetne mnoho. V čom majú navrch dievčatá a v čom chlapci?

Chlapcom sa darí v škole menej ako dievčatám

Vedci sa pokúsili zistiť, či je skutočne pravdou, že dievčatá sú lepšie študentky ako chlapci.

Prečo školy nie sú pre chlapcov?

Akým smerom sa uberajú dnešné školy? Prečo nemôžu byť v škole šťastní rovnako chlapci i dievčatá?