Aktivity, ktoré rozvíjajú myslenie detí

Aktivity, ktoré  rozvíjajú myslenie detí môžete využiť aj v škole na vyučovaní.
Aktivity, ktoré rozvíjajú myslenie detí môžete využiť aj v škole na vyučovaní. / Foto: Bigstock

Aby z dieťaťa vyrástla osobnosť schopná riešiť rozmanité životné situácie, musí vedieť logicky uvažovať. V tomto rozvoji pomáhajú aj mnohé cvičenia a aktivity zamerané priamo na túto problematiku. Aktivity môžete použiť nielen na vyučovaní, ale aj v školských kluboch detí, v táboroch, na krúžkoch alebo na rôznych kurzoch.

 

Hra SKLADAČKA

Učiteľ si vopred pripraví niekoľko pohľadníc, plagátov a každý vzadu natrie inou farbou. Roztrihá ich na kúsky a každú roztrihanú skladačku vloží do obálky. Potom rozdelí žiakom po jednom ústrižku z každej skladačky. Vysvetlí im, aby v určitom časovom limite bez rozprávania skladačky dali dokopy. Keď splnia úlohu, porozprávajú sa o tom, aký to bol pocit, keď museli pracovať bez rozprávania.

 

Hra KTO JE AUTOR?

Učiteľ sa spýta žiakov: „Keby ste mali napísať knihu o svojom živote, aký názov by mala?“ Potom im rozdá papiere. Povie im, aby vymysleli názov, ktorý by korešpondoval s ich životopisom a aby navrhli grafickú úpravu obálky knihy, Na obálku nesmú napísať svoje meno. Keď to urobia, učiteľ dá všetky práce na nástenku. Každý žiak potom na papierovú kartičku napíše tri veci, ktoré napovedajú názvu jeho knihy. Všetky kartičky sa vložia do klobúka. Postupne žiaci vyťahujú z klobúka kartičky a čítajú vety. Na základe tejto nápovedy zisťujú, kto je autorom jednotlivých obálok kníh.

 

Hra KTO JE TO?

Učiteľ povie žiakom, že si budú navzájom dávať hádanky o tom, akí sú. Najprv každý žiak napíše o sebe tri veci, o ktorých sa domnieva, že spolužiaci o nich nevedia. Môže sa to dotýkať záujmov, domácich zvierat, obľúbeného jedla a podobne. Potom jednotlivé krátke charakteristiky číta a žiaci hádajú, o ktorom spolužiakovi číta. Takýmto spôsobom žiaci zistia veľa vecí o sebe navzájom.

 

Hra ROZHODNUTIA

Učiteľ povie žiakom, aby sa zamysleli nad všetkými ľuďmi, ktorí ich obklopujú a nejakým spôsobom ovplyvňujú ich rozhodovanie. Dobré je tiež sa so žiakmi porozprávať o tom, ako sa ľudia navzájom v určitých oblastiach života ovplyvňujú. Potom si žiaci vytvoria zoznam osôb a môžu aj vecí, ktoré ich najviac ovplyvňujú. Môžu to byť rodičia, dospelí ľudia, priatelia, učitelia, hudba, záľuby, peniaze, internet, mobil a podobne. Potom si mená ľudí a veci zoradia do rebríčka od najvýznamnejších až po menej významné. Potom sa môžu o tom porozprávať v skupinách. Na záver môže učiteľ položiť ešte tieto otázky?

 

Ktorý z vplyvov by ste chceli zmeniť?

Ktoré vplyvy sa budú časom meniť samy?

Komu by ste chceli poďakovať za to, že má na vás momentálne najlepší vplyv?

 

Hra ŽONGLOVANIE

Žonglovanie posilňuje nervové prepojenia v mozgu, vylepšuje koordináciu medzi rukami a očami a dokonca zvyšuje množstvo bielej a sivej mozgovej hmoty. Žonglovanie sa môžu žiaci  učiť donekonečna. Môžete túto činnosť využívať na telesnej výchove, v škole prírody alebo v rámci športových dní.

 

Hra ŠACHY

Táto hra  je jeden z najlepších spôsobov, ako zlepšiť svoje logické myslenie, koncentráciu či plánovanie. Ľudia, ktorí hrajú šach, majú dobrú pamäť. Šachisti využívajú množstvo kombinácii, ba dokonca dokážu hrať šach aj bez šachovnice, naslepo. Hoci sme sa nenarodili s týmito schopnosťami, môžeme ich získať hraním a trénovaním šachu a takto získané schopnosti vieme využiť aj v iných oblastiach života. Šachista počas celej hry sa neustále zameriava na to, aby dal mat, mal kráľa v bezpečí alebo  získal materiálnu prevahu. Šach rozvíja matematické schopnosti, pretože počet možných ťahov a následné zmeny pozície vyžadujú množstvo prepočtov. Avšak výskumy ukázali značný pokrok v každej oblasti vzdelávania, čo ani nie je prekvapením pri očividnom celkovom rozvoji myslenia, pamäti a pozornosti. Pozíciu je potrebné neustále analyzovať a hodnotiť. Na  dosiahnutie víťazstva musia byť vykonané krátkodobé alebo dlhodobé plány. Šach rozvíja tieto schopnosti hravým spôsobom, deti sa rýchlo naučia, že ťahy založené na pláne sú oveľa úspešnejšie ako tie, ktoré sú vykonané impulzívne.

 

HLAVOLAMY

Rôzne hry s písmenami alebo číslami ako Scrabble, sudoku či krížovky sú veľmi dobrý tréning pre mozog. Taká Rubikova kocka je hitom minulého storočia a dnes sa už na ňu pomaly zabúda. V dobe smartfónov a tabletov už ľudia na hlavolamy ani nepomyslia. Stále je to ale brilantný spôsob, ktorý zlepšuje priestorovú inteligenciu.

 

Hra PRIŠIEL STRÝKO

Táto hra je vhodná pre mladších žiakov. Žiakov najprv uvedieme do situácie. Povieme im, že prišiel strýko a priniesol so sebou zázračný kufor. V kufri sa nachádzajú najrôznejšie darčeky, zvieratká, ovocie, hračky a podobne. Môžeme začať napríklad zvieratami, pretože deti si ich ľahko pamätajú. Prvý žiak povie: „Prišiel strýko, doniesol kúzelný kufor a v ňom bola mačka.“ Druhé dieťa zopakuje túto vetu a pridá ďalšie zviera: „Prišiel strýko, doniesol kúzelný kufor, bola v ňom mačka a slon.“ Postupne deti opakujú začiatočnú vetu a pridávajú stále viac zvieratiek, a to dovtedy, pokiaľ sú schopné si ich zapamätať.

 

PEXESO

Klasické pexeso je všetkým dobre známe. Je to zábavná a účinná forma trénovania pamäti a koncentrácie. Obdobnou formou pexesa je hra s rozhádzanými vecami. Na stôl  alebo na zem poukladáme päť – šesť rôznych predmetov. Žiaci si predmety v určitom časovom intervale pozorne popozerajú. Potom predmety zakryjeme dekou, obrusom alebo inou nepriehľadnou textíliou. Jeden predmet nenápadne odoberieme alebo premiestnime a odokryjeme kopu. Úlohou žiakov je zistiť, ktorý predmet na kope chýba alebo zmenil miesto.

 

Hra POPLETENÉ TELO

Žiaci si sadnú do polkruhu. Učiteľ príde k jednému z nich, chytí sa za hlavu a povie: „Toto je moja ruka.“ Oslovený žiak musí zareagovať presne naopak. Chytí sa za ruku a povie: „Toto je moja hlava.“ Učiteľ postupne osloví každého žiaka a keď zareaguje správne, ide na pozíciu učiteľa a učiteľ si sadne na jeho miesto.

 

Prečítajte si tiež:

Hry na rozvoj pozornosti žiakov

Hry na rozvoj detskej pozornosti, postrehu a rýchlosti

 


ZDROJ: Michelle Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku