Hry na rozvoj pozornosti žiakov

Hry na rozvoj pozornosti možno realizovať aj v škole.
Hry na rozvoj pozornosti možno realizovať aj v škole. / Zdroj: Shutterstock

Úspešnosť v živote nezávisí len od IQ, EQ a ďalších daností, ale aj od toho, ako sa dokážeme sústrediť na určitú vec. Rovnako to platí pre dospelých aj pre deti.


Ak má dieťa miernejšie problémy s pozornosťou, pomôcť môžu aj jednoduché hry, aktivity a cvičenia, pomocou ktorých sa dá rozvíjať jeho pozornosť. Pozrime sa na niektoré z nich, ktoré môžu využiť učitelia v škole.  Niekedy stačí jedna aktivita na obnovenie pozornosti a vyučovanie môže pokračovať ďalej. Možno si vyberiete niektorú z nasledujúcich možností.

 

ZRKADLÁ

Žiaci stoja oproti sebe vo dvojiciach. V každej dvojici prevezme jeden žiak rolu zrkadla, druhý zostáva naďalej žiakom. Hra začína vo chvíli, keď sa človek začne pozorovať v zrkadle, češe sa alebo si upravuje oblečenie. „Zrkadlo“ sa snaží, aby pohyby čo najpresnejšie napodobňovalo. Po niekoľkých minútach si žiaci úlohy vymenia.

 

Variant na hodiny cudzích jazykov:

Učiteľ povie nejaké frázy alebo slová, ktoré súvisia s bežnými činnosťami. Napríklad príprava jedla, čistenie zubov, česanie vlasov a podobne. Žiaci tieto činnosti potom predvádzajú ako pantomímu.

 

Pri tejto hre sa žiaci musia na seba naladiť a sústrediť sa, čo vedie k prílivu novej energie.

 

TANEC

Žiaci stoja v kruhu a učiteľ v rytme hudby predvádza pohyby, ktoré žiaci napodobňujú:

 • zdvihni pravú ruku a zamávaj,
 • zdvihni ľavú ruku a zamávaj,
 • daj pravú ruku na ľavé rameno,
 • daj ľavú ruku na pravé rameno,
 • daj pravú ruku na rameno suseda na ľavej strane,
 • daj ľavú ruku na rameno suseda na pravej strane,
 • daj pravú ruku na bok suseda na ľavej strane,
 • daj ľavú ruku na bok suseda na pravej strane,
 • daj pravú ruku  na koleno suseda na ľavej strane,
 • daj ľavú ruku na koleno suseda  na pravej strane.

 

Všetko sa robí v rytme hudby. Zostava sa opakuje dovtedy, kým to žiakov baví, približne to býva 5 – 10 minút.

 

Pri tejto hre sa povzbudí krvný obeh, aktivizujú sa obidve mozgové hemisféry, a to vďaka tomu, že je potrebné sa sústrediť sa na správne poradie jednotlivých pohybov. Vďaka smiechu sa v triede uvoľňuje napätie.

 

ZBIERANIE SLIVIEK

Žiaci stoja v kruhu. Nohy majú rozkročené na šírku ramien. Učiteľ im povie, aby si predstavili strom obsypaný slivkami. Do rytmu hudby ukazuje, ako sa slivky trhajú a žiaci učiteľove pohyby napodobňujú:

 • dvakrát vpravo hore,
 • dvakrát vľavo hore,
 • dvakrát vpravo dole,
 • dvakrát vľavo dole,
 • raz vpravo hore,
 • raz vľavo hore,
 • raz vpravo dole,
 • raz vľavo dole.

 

Potom sa všetci buchnú pravou rukou na ľavé stehno, potom ľavou rukou na pravé stehno a potom všetci zatlieskajú. Neskôr môžu všetko zopakovať ešte raz.

 

Táto hra dobre rozprúdi krvný obeh, uvoľňuje napätie a mozog dostáva nové stimuly.

 

LÚSKANIE A TLIESKANIE

Žiaci sedia na stoličkách, ktoré sú rozostavené do kruhu. Každý žiak dostane svoje číslo, ktoré si musí zapamätať. Potom všetci  robia nasledujúce pohyby:

 • obidvomi rukami si buchnú na stehná,
 • lusknú pravou rukou,
 • lusknú ľavou rukou,
 • obidvomi rukami si buchnú na stehná.

 

Keď sa ich pohyby zladia, môže začať samotná hra. Najprv sa všetci buchnú do stehien. Jeden zo žiakov pri prvou lusknutí (pravou rukou) povie svoje číslo, pri druhom lusknutí (ľavou rukou) povie akékoľvek iné číslo, ktoré sa nachádza v triede. V hre pokračuje žiak  s vysloveným číslom. Ten robí to isté, čo žiak pred ním. Potom pokračuje žiak s tretím vysloveným číslom v poradí. Všetci žiaci sa búchajú do stehien a lúskajú prstami v rovnakom rytme. Ak niektorý hráč vypadne z hry, musí sa znovu zaradiť alebo je tu ďalšia možnosť, že hra začne od začiatku. Snažte sa neprerušovať hru vždy, keď niektorý hráč urobí chybu. Trieda by to mohla vnímať ako potrestanie celého kolektívu, a to by ich mohlo demotivovať. Hrajte sa so žiakmi dovtedy, kým sa všetci nevystriedajú.

 

Pri tejto hre sa precvičuje pravá i ľavá hemisféra. Cvičenie sa hodí vždy, keď je potrebné žiakov prebrať, keď sú unavení a bez záujmu.


NEBOJTE SA MYŠÍ

Toto je veľmi rýchla hra. Hrá sa väčšinou len 2-3 minúty. Žiaci stoja v kruhu. Učiteľ sa obráti k žiakovi po ľavici a tleskne. Dotyčný žiak sa tiež otočí ku svojmu susedovi a tleskne. S každým novým kolom sa stupňuje rýchlosť. Po treťom alebo štvrtom kole pridá učiteľ do hry „ MYŠ“. Myší sa väčšinou deti boja, a tak povyskočia  a vykríknu „iii“.

Učiteľ sa teda obráti k žiakovi po svoje ľavej ruke, pozrie sa na neho, najprv tleskne a potom vykríkne „iii“, obidvomi nohami vyskočí do výšky. Dotyčný žiak sa tiež otočí ku svojmu susedovi naľavo a zopakuje to isté. A takto to pokračuje ďalej, kým sa nevystriedajú všetci žiaci.

 

Táto hra podporuje koncentráciu a stimuluje prísun novej energie. Hodí sa predovšetkým na záver hodiny, lebo žiakov dobre pripraví na ďalšiu hodinu.Vďaka tejto hre sú žiaci opäť vnímaví a skoncentrovaní.

 


ZDROJ: S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku