8 spôsobov, ako posmeliť dieťa k rozprávaniu

Aj pri rozvoji reči dieťaťa zohráva veľkú rolu prítomnosť a záujem rodiča.
Aj pri rozvoji reči dieťaťa zohráva veľkú rolu prítomnosť a záujem rodiča. / Foto: Shutterstock

Každé dieťatko sa vyvíja individuálnym tempom, a preto aj každé začína rozprávať inokedy. Mnohé z detí rozprávanie zbožňujú, ale niektoré sa v tom zase veľmi nevyžívajú. Ako môžete posmeliť tie, ktorým sa hovoriť nechce?

 

Okolo prvých  narodenín dieťa začína hovoriť prvé slová. Po osemnástom mesiaci začínajú prvé pokusy s dvojslovnými pomenovaniami.  Odborníci hovoria, že keď má dieťa dva roky, malo byť schopné povedať aspoň 10 slov a tvoriť z nich dvojslovné spojenia. Tiež by malo vedieť aktívne napodobovať reč a konanie dospelých, správne používať základné gestá, pomenovávať jednoduché obrázky a rozumieť základným pokynom. Hoci samotná neschopnosť dvojročného dieťaťa robiť tieto veci ešte o závažnom probléme nevypovedá, je to dostatočný dôvod začať sa situáciou aktívne zaoberať. Odborníci radia venovať pozornosť najmä tomu, či dieťa o komunikáciu prejavuje prirodzený záujem. Ak primerane reaguje a má snahu zapojiť sa, hoci aj nezrozumiteľne, gestami či mimikou, potrebuje asi len trochu posmeliť. Ako teda efektívne zapojiť do konverzácie tie deti, ktoré veľa nerozprávajú? Prinášame vám niekoľko nápadov. Možno vám niektoré z nich pomôžu.

 

1. Rolové hry

K najobľúbenejším detským hrám patria hry na role. Dieťa pri nich napodobňuje činnosti, vzťahy a komunikáciu dospelých a hravou formou si tak osvojuje pravidlá okolitého sveta. Získava nové skúsenosti, no a práve tie sú pri učení oveľa účinnejšie ako len mechanické opakovanie slov. Deťom so silnou predstavivosťou na takúto hru neraz postačia aj jednoduché veci, ktoré sa nachádzajú v domácnosti. Ak však potrebujete dieťatko stimulovať, voľte čo najdetailnejšie figúrky a herné prostredia. Skvelou voľbou sú zvieracie rodinky, mestá a rôzne doplnky, ktoré dokonale napodobňujú reálny svet. Skvelou pomôckou sú aj rôzne maňušky, bábky a divadielka.

 

2. Rekapitulácia dňa

Pre malé dieťa je každý nový deň veľkým dobrodružstvom. Nákup v obchode, umývanie auta, vysávanie bytu, návšteva u starej mamy… To všetko je dôvod na diskusiu. Skúste každý deň pred spaním zrekapitulovať, čo ste počas dňa spolu zažili. Ak vaše dieťatko stále hovorí iba v jedno či dvojslovných vetách, môžete sa ho veľa a detailne pýtať. Napríklad: „Kto ťa zobral k starej mame?“ Kto sa tam s tebou hral? S kým si umýval auto?“ Snažte sa využívať otvorené otázky, ktoré vyžadujú viac, než len jednoslovné áno/nie odpovede.

 

3. Spoločenské hry

Aj dobre zvolená spoločenská hra, môže pomôcť aj pri rozvoji reči.  Existujú aj spoločenské hry, ktoré sa na rozvoj rečových schopností priamo špecializujú. Patria k nim hry Pohotovosť a Zodpovednosť zo série „Tell me“, ktoré deti nabádajú k opisu riešení ľahších aj zložitejších situácií z bežného života. Menšie deti môže v reči podporiť hra Rozprávanie príbehov, kde sa ich fantázii pri spájaní obrázkov do príbehov a súvislostí nekladú žiadne medze.

 

4. Dieťa rozpráva príbeh

Ak čítate nejakú rozprávku po dvadsiatykrát, vaše dieťatko si už pamätá snáď celý príbeh. A tak mu dajte priestor, nech zažiari a zároveň si rozvíja verbálne zručnosti. Začnite čítať niektorú z jeho obľúbených rozrpávok a občas sa pri rozprávaní zastavte, aby mohlo vaše dieťa doplniť chýbajúce časti. Ak mu to ide ťažko, môžete úsek povedať najprv vy a vyzvať ho, aby ho po vás zopakovalo. Stále pri čítaní vynechajte inú časť príbehu, aby si dieťa mohlo precvičiť nové slovíčka.

 

5. Kdekoľvek sa rozprávajte

Rozprávanie výborne funguje najmä v novom prostredí. Napríklad v kaviarni, na letisku, na trhu, na kúpalisku… Na začiatku dieťa motivujte tak, že sa ho opýtate na predmety, ktoré už pozná. Neskôr môžete pokračovať v objavovaní nových objektov. Ak nepozná odpoveď, pošepnite mu ju do uška a nech ju nahlas zopakuje.

So staršími deťmi môžete skúsiť rozprávať príbeh a keď dej začína stupňovať, vyzvite ho, aby príbeh dokončilo.

 

6. Hra s telefónom

Keď volajú vaši priatelia alebo rodina, skúste dať na chvíľku mobil do ruky vášmu dieťatku. Dieťa sa bude snažiť rozprávať, ak chce, aby mu poslucháč na druhom konci rozumel. Opäť pomôže dostatok otázok. Ak nebude chcieť odpovedať priamo volajúcemu, stále môžete zachrániť situáciu. Môžete použiť napríklad tieto otázky: „Povedz tete, čo si dnes jedol na obed?“ „Povedz starkej, s akými hračkami si sa hral vo vani?“


7. Nahrávajte dieťa na kameru

Väčšina detí sa s radosťou predvádza pred kamerou. A tak svoje dieťa filmujte. Možno ho budete musieť na začiatku posmeliť a možno sa bude chcieť predvádzať. Povedzte mu, aby spievalo jeho obľúbené pesničky a recitovalo obľúbené riekanky. Zahrajte sa na nejakú reláciu v televízii a veľa sa dieťaťa pýtajte. Hneď po skončení mu môžete prehrať video. Potom, čo uvidí a vypočuje si samo seba, možno bude mať hneď chuť v činnosti pokračovať.

 

8. Môžete použiť aj tieto rýchle pomôcky na rozvoj reči

 • Komentujte všetko, čo práve robíte.
 • Odpovedajte dieťaťu aj na banálne a opakované otázky.
 • Keď sa s dieťaťom rozprávate „znížte“ sa na jeho úroveň, aby ste si videli do očí. Dieťa ľahšie odpozoruje z vašich úst výslovnosť.
 • Vysvetľujte. Vysvetľovaním zvyšujete slovnú zásobu svojho dieťaťa.
 • Používajte jednoduché vety, až postupne pridávajte ďalšie slová.
 • Čítajte deťom knižky. Pomenúvajte obrázok alebo postavičky a veci na obrázku.
 • Hrajte s deťmi divadielko. Nenásilnou formou takto podporujete ich rozprávanie.
 • Učte ich krátke básničky, pesničky, počúvajte s dieťaťom hudbu a tancujte. Dieťa miluje váš hlas, aj keď si myslíte, že neviete spievať. Ak mu niekoľko pesničiek a riekaniek spievate dokola, dieťa sa bude snažiť zapojiť a opakovať jemu známe slová alebo zvuky.
 • Rozprávajte dieťaťu veselé príbehy.
 • Pri rozprávaní s dieťaťom používajte slová primerané jeho veku, aby vám rozumelo. Neskĺznite však na úroveň svojho dieťaťa a neopakujte po ňom skomoleniny slov, ktoré používa. Rozprávajte spisovným jazykom, čím ho postupne naučíte správnu výslovnosť jednotlivých slov.
 • Počúvajte svoje dieťa.. Keď sa snaží s vami komunikovať, neignorujte ho, naopak venujte mu plnú pozornosť. Získate si tým jeho dôveru.
 • Limitujte čas, ktorý trávi vaše dieťa pri televíznej obrazovke. Experti dokonca tvrdia, že deti do dvoch rokov by nemali sledovať televíziu vôbec, pretože to má nepriaznivý vplyv na rozvoj jazyka.
Čítajte viac o téme: Reč detí
Zdieľať na facebooku