Ako môže otec zo syna vychovať skutočného muža?

Rodina sa za posledné roky zmenila a aj dnešní oteckovia si v nej hľadajú svoje miesto pri výchove detí.
Rodina sa za posledné roky zmenila a aj dnešní oteckovia si v nej hľadajú svoje miesto pri výchove detí. / Foto> Shutterstock

Úloha otca sa v priebehu rokov menila. V dnešnej dobe spočíva predstava dobrého otca v jeho prejavovaní lásky, starostlivosti a súdržnosti pri výchove detí. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dobrí otcovia sú tí, ktorí sa aktívne zapájajú do života svojich detí. A ich výchovný vplyv má obrovský prínos aj pri výchove synov.


Rodina pre dieťa vytvára pocit bezpečia a istoty. Obaja rodičia majú pre dieťa osobitý význam a spoločne sa podieľajú na tom, aký človek z ich dieťaťa vyrastie. Pre chlapca je okrem iníého aj veľmi dôležité, aké pevné puto má vybudované s otcom. Dobrý vzťah medzi synom a otcom je totiž jeden zo základných stavebných kameňov psychickej pohody budúceho synovho pôsobenia v živote. Otec pomáha synovi naučiť sa akceptovať autority, stanoviť si pravidlá a limity, budovať kvalitné vzťahy a pomáha mu aj v tom, aby sa stal nezávislým a spokojným človekom. V minulosti sa na otca nazeralo ako na toho, ktorý rodine poskytuje najmä finančné zabezpečenie. Otec bol ten, ktorý do domácnosti prinášal peniaze a staral sa o materiálne blaho. Matka na prvom mieste poskytovala intenzívnu starostlivosť deťom.  Úloha otca v rodine sa postupom času mení a podlieha spoločenským zmenám. V dnešnej dobe spočíva predstava dobrého otca v jeho prejavovaní lásky, starostlivosti a súdržnosti pri výchove detí. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dobrí otcovia sú tí, ktorí sa aktívne zapájajú do života svojich detí. Existuje mnoho spôsobov, pomocou ktorých sa môžu otcovia zapájať do starostlivosti o svoje deti. Môžu to byť napríklad:

 • spoločné aktivity, ako napríklad hranie hier, čítanie kníh alebo spoločné športovanie,
 • prejavovanie vrelosti a citlivosti, čo zahŕňa otcovo objatie, podporu či uznanie,
 • monitorovanie správania detí, zvlášť ich rozhodovania,
 • nepriama starostlivosť, ktorá predstavuje činnosti, ktoré nezahŕňajú priamu účasť detí ako napríklad; nákup potrebných vecí pre dieťa, zaplatenie krúžkov, zapaltenie kurzu, tábora  a podobne,
 • prejav zodpovednosti v zmysle uistenia sa, že potreby dieťaťa sú naplnené.

 

S. Biddulph vo svojej knihe Tajemství výchovy šťastných dětí uvádza konkrétne činnosti, ktoré veľmi pomáhajú nielen budovať krásny vzťah medzi synom a otcom, ale pomáhajú tiež formovať u chlapca vlastnosti, ktoré z neho skôr urobia skutočného muža.

 

 

1| Zápaste spolu

Chlapci veľmi radi zápasia, bijú sa, poštuchujú a vôbec majú radi všetky drsnejšie hry. Zápaste teda, kedykoľvek sa vám naskytne príležitosť a ak máte na to dosť energie. Vyberte si bezpečné miesto. Dajte dieťaťu úlohu. Povedzte mu, aby sa dotklo vášho ramena alebo sa vám dostalo z objatia. Zápasenie nemusí byť len zábava. Môžete pritom svojho syna niečo dôležité naučiť. Napríklad ako ovládať a krotiť svoju silu. Naučte ho to tak, že sa  prestanete biť, keď jeden z vás začne byť neopatrný alebo situácia začne byť nebezpečná. Vtedy sa upokojte a začnite znovu. Tým, že všetko udržujete stále v duchu zábavy a nesnažíte sa príliš vyhrávať, synovi ukazujete, že vám ide hlavne o spoločné chvíle s ním a budujete si tak dôverný vzťah. Takto sa učí aj prehrávať a vyhrávať.

 

2 | Robte spoločné činnosti

Poznávať svet otcov je pre synov veľmi lákavé. Môžu ich spájať autá, počítače, futbal, hokej, výpravy do prírody, chytanie rýb, práca s drevom a podobne.Ako otec by ste mali stráviť so svojím synom a s rodinou aspoň jednu hodinu denne rôznymi činnosťami a rozprávaním.

 

3 | Počúvajte, čo vám syn hovorí

Snažte sa chvíle so synom využiť naplno. Pomôcť vám v tom môže aj aktívne počúvanie. Ako to docieliť?

 • udržujte so synom zrakový kontakt,
 • buďte duchom prítomný a venujte synovi celú vašu pozornosť,
 • počúvajte bez súdenia, kritizovania a bez unáhlených záverov,
 • neprerušujte, nechajte rozprávača dokončiť myšlienku,
 • vcíťte sa do synových pocitov,
 • dávajte si pozor na mimiku a gestá, aby sa zhodovali s tým, čo hovoríte.

 

4 | Doprajte synovi, aby vás videl pomáhať v domácnosti

Keď synovia uvidia, ako varíte, upratujete a staráte sa o ich mladších súrodencov, budú doma tiež viac pomáhať. Môžete synovi vlastným príkladom ukázať, ako sa môže stať skutočným mužom. Keď uvidia, že sa staráte o rodinu, správate sa k iným ľudom pekne, vyjadrujete svoje pocity a stojíte si za tým, čomu veríte, bude to pre nich oveľa presvedčivejšie ako všetko, čo by ste im o tom mohli povedať.

Ak chcete svoje dieťa vychovať dobre, tak najjednoduchšia cesta spočíva v tom, aby ste sa stali takými, akými by ste chceli, aby boli vaše deti.

 

Foto: Bigstock

 

5 | Dovoľte synovi spoznať vašich priateľov a členov rodiny

Umožnite svojmu synovi stýkať sa s ďalšími mužmi. Zapojte svojho syna do činností, ktoré robíte so svojimi priateľmi; tak spozná ďalších mužov, učí sa od nich a získa ich uznanie. Chodievajte spolu táboriť do prírody. Vezmite ho so sebou občas do práce, aby videl, čo robíte, aké hodnoty vytvárate, o čo vám v živote ide. Umožnite mu poznať, ktoré veci v živote vyžadujú sebaobetovanie, úsilie a vytrvalosť.

 

6 | Nezabudnite spolu leňošiť

A hlavne buďte spolu čo najviac. Urobte si trocha času na leňošenie, voľné hry, zábavu a úprimné rozhovory.

 

7 | Vyjadrujte pred synom aj svoje pocity

Otca so synom spája silné puto a otec hlboko prežíva všetky synove porážky a víťazstvá. Otcovia by mali vedieť vyjadriť synom svoje pocity. To môže pomôcť synovi uvedomiť si, že otec je tu pre neho za každých okolností a že mu môže dôverovať.

 

8 | Rozprávajte mu o svojom detstve

Je dobré, keď otec rozpráva deťom o svojich skúsenostiach, zážitkoch z obdobia detstva a dospievania. Ukazuje im, ako sa vyrovnáva s úspechom, neúspechom, sklamaním, kritikou, chválou. Otec takto  dáva synovi jedinečný príklad toho, čo taká rola otca so sebou prináša. Keď je otec ochotný pripustiť si vlastné nedostatky, otvára dieťaťu reálny svet, kde sa od neho neočakáva len dokonalosť a bezchybnosť. Otcova ľudskosť umožní synovi vnímať svet, v ktorom nie je všetko čierne alebo biele a kde sa protiklady môžu prelínať a existovať vedľa seba.

 

9 | Prejavujte svojmu synovi dôveru

Dospievajúci synovia čakajú od otcov predovšetkým dôveru.  Pre synov je potrebné vedieť, že sa na otcov môžu spoľahnúť a že otcovia veria v ich schopnosti a možnosti. Dôvera  dokáže vzťah otca a syna posilniť. Otec môže dôverovať synovi iba vtedy, ak dôveruje aj sám sebe. Kvalita vzťahu medzi otcom a synom môže mať vplyv na synovo konanie a nazeranie na svet.

 

10 | Každý deň si nájdite čas len pre syna

Vo všeobecnosti je pre formovanie vzťahu otca a syna vzácny každý čas, ktorý trávia spolu osamote. Pokiaľ sa otec o dieťa stará a zaujíma od útleho detstva, vytvára sa medzi nimi výnimočné puto, ktoré sa prejavuje vyhľadávaním vzájomného kontaktu. Syn si osvojuje základné hodnoty a rozvíja životné zásady pozorovaním otcovho príkladu v každodennom živote. Nájdite si čas na syna hlavne:

 • bezprostredne po návrate zo školy,

 • v uvoľnenej atmosfére pred spaním,

 • vo chvíľach, keď je dieťa choré.

 


Zdroj: S. Biddulph: Tajemství výchovy šťastných dětí
Čítajte viac o téme: Oteckovia, Synovia
Zdieľať na facebooku