Šťastie v školách: Nájdime si čas na rozhovor

  

Neprejde deň, aby sme sa takmer na každom kroku nestretávali s nedisciplinovanosťou malých či dospievajúcich detí. Mnohí to už berú ako nemenný fakt, ďalší neustále hľadajú príčiny. Spoločenské a rodinné okolnosti sa za posledné obdobie radikálne zmenili. Svet je naozaj iný a tiež je potrebné si uvedomiť, že deti sú výbornými pozorovateľmi a z okolia nasávajú takmer všetko, čo sa im dostane do bezprostrednej blízkosti. Naše deti veľa vecí trápi, žijú v neistote a čo je najhoršie, niektoré z nich sú zmätené hlavne z toho, že sa o svojich pocitoch a zisteniach nemajú s kým porozprávať. A niekedy je to zase tak, že by aj mali s kým, ale akosi niet dostatok času.

 

Je mnoho detí, ktoré nemajú dostatok možností a príležitostí na to, aby sa mohli len tak porozprávať. Ja viem, možno to znie absurdne, ale je to tak. Niektorým  to nevadí, sú introverti a tí sú radi sami so sebou vo svojom svete. Lenže máme aj extrovertov, ktorí radi komunikujú a jednoducho sa potrebujú len tak vyrozprávať. Doba je rýchla, to je známy fakt, ale ak nespomalíme, kde vlastne zájdeme? Viem, mnohí by hneď mohli oponovať slovami, že kde vlastne získať čas na komunikáciu, akési filozofovanie či zamýšľanie sa nad svetom a životom? Všetko plynie neuveriteľne rýchlo a všetci sú zameraní na výkon, súťaženie, porovnávajú poradie škôl v rôznych tabuľkách, neustále hľadajú atribúty kvality. Ale kvality čoho? Sú len vedomosti jediným znakom úspešnej školy? Naozaj sú deti šťastné len vtedy, keď majú žiacku knižku plnú jednotiek? Posledné výskumy tomu veľmi nenasvedčujú.

Aj  napriek tomu, že v dnešnej dobe máme už veľké množstvo kvalitne vybavených škôl, žiaci majú prístup k internetu, bežne používajú tablety, notebooky, interaktívne tabule, učitelia sa snažia učiť zážitkovo, dávajú im priestor na sebarealizáciu, sú prístupní, aj napriek všetkým týmto skutočnostiam mnoho žiakov uvádza, že sú v škole nešťastní. Ako sami hovoria, chýba im akési teplo, radosť, pozitívna energia, čas na vnímanie seba samého, príjemná atmosféra plná porozumenia a vzájomnej spolupráce. Tieto skutočnosti sa však dajú budovať len vďaka pokojnej komunikácii medzi spolužiakmi či učiteľmi a žiakmi navzájom. A tiež je potrebné si uvedomiť, že: „v súvislosti s rozvojom technológií vieme, že máme okolo 1 mil. aplikácií. Deti sú nimi posadnuté, veľmi jednoducho s nimi dokážu pracovať a prakticky nepotrebujú učiteľov. Aplikácie sú kompatibilné s naším mozgom a aj preto sa deti z aplikácií tak rýchlo učia. Aplikácia dovolí ísť mozgu kam chce, nekričí na nás, nezakazuje, netrestá. Spolupracuje a inštrukciami deti vedie. No technológie môžu iba podporovať a prehlbovať učenie, ale nikdy sa nevyrovnajú dobrej medziľudskej komunikácii. A na tej by sme mali pracovať.“ (Z.Gránska v článku Všetky deti sa chcú učiť) Kde však  nájsť čas a priestor na vypočutie detských trápení, ale aj zdieľanie radosti? Ako premeniť školy aj na miesto, kde sa dá komunikovať, vymieňať si názory,  tešiť sa  možno z úplných maličkostí, ktoré však pre mnohé deti majú cenu zlata? Myslím si, že sa musíme zamyslieť detailne nad časom, ktorý by sme na spomínanú vzájomnú komunikáciu mohli využiť. Mne napadlo, že by sa to dalo uskutočniť v rámci nasledujúcich aktivít:

1. Využívajme čas priamo na vyučovaní

Ešte stále existujú školy, v ktorých je dominantný výklad učiteľa. Niekedy je to naozaj nutné, ale určite sa občas nájdu aj chvíle, kedy si môže učiteľ vytvoriť čas na diskusiu so svojimi žiakmi. Skúste si takéto chvíľky naplánovať už na začiatku školského roka a zámerne ich zaraďte do vyučovania. Žiaci sa aj takouto formou dokážu veľa naučiť a predovšetkým budú mať šancu dostať sa k slovu, vyjadriť svoj názor alebo povedať niečo, čo už chceli dlhšiu dobu povedať.

 

2. Komunikujte na triednických hodinách

Učitelia sú zvyknutí na triednických hodinách vyberať  rôzne poplatky, dopisovať známky do žiackych knižiek, dohovárať nezbedníkom, ako sa majú zlepšiť v správaní. Ale viete, čo deti najradšej robia na triednických hodinách? Rozprávajú sa. Voľne, spontánne, nenútene. Sadnite si do kruhu a vyzvite ich, aby povedali, čo ich za posledné dni najviac potešilo, zarmútilo, nad čím najviac premýšľajú, komu by sa chceli poďakovať, za čo sú posledné dni najviac vďační. Budete prekvapení, čo všetko deti trápi a teší. A môžete sa pripojiť k nim aj vy. Povedzte svoj názor. Deti to ocenia. Takouto formou sa kolektív veľmi zbližuje. A je to také jednoduché! Stačí si len sadnúť, pozerať sa do očí, občas sa usmiať, vypočuť,  pochopiť, povzbudiť...

 

3. Školské výlety a komunikácia

Blížia sa výlety. Možností kde ísť, je naozaj veľa. Niekedy sa na výlety chodí aj na viac dní. Využite krásne júnové večery na rozhovory s vašimi žiakmi. Sú to pre nich tak nádherné chvíle, že si ich často pamätajú viac ako samotnú návštevu hradov, galérií, kúpalísk...

 

4. Zastupované hodiny

Určite sa aj vám stalo, že ste sa v poslednej minúte dozvedeli, že máte ísť zastupovať za kolegov. Často sa vám z toho zatočí hlava, a to hlavne vtedy, keď dejepisára pošlú odučiť chémiu. Myslím si, že práve tieto chvíle sú stvorené na to, aby sme sa posadili medzi žiakov  do kruhu a porozprávali sa. Ja viem, že sa možno jedno dôležité učivo z chémie nepreberie, ale chvíle prežité so žiakmi v srdečnom rozhovore dajú veľa učiteľovi aj im. A to učivo z chémie sa do konca školského roka určite doberie. A len tak na okraj. Čo myslíte? V reálnom živote po rokoch vaši žiaci budú viac spomínať na chemické rovnice alebo na príjemné hodiny prežité medzi spolužiakmi a milými ľuďmi v príjemnom prostredí? Atmosféra, v ktorej žijeme, je naozaj dôležitá. Formuje charakter, postoje, ovplyvňuje človeka v rôznych smeroch.

 

5. Spanie v škole

Učím už niekoľko rokov a deviatakom na konci roka vždy dávam písať zamyslenie na tému: Čo mi dala škola? Pospomínajú všeličo. Ale viete, z čoho mali vždy najväčšiu radosť? Nuž, z toho, že sme niekoľkokrát spali v škole. Nevedia zabudnúť na spoločné večery, keď sme sa len tak rozprávali. Niekto by povedal, že sú to nejaké maličkosti, ale pre nich sú to veľké veci. Nezabudnuteľné veci. Keď učiteľ správne usmerní diskusiu, žiaci sa dokážu v rámci nej navzájom povzbudiť, mnoho vecí naučiť, ale samozrejme sa aj zabaviť.

 

6.  Debatné krúžky

V dnešnej dobe na väčšine škôl funguje veľké množstvo krúžkov. Keď zistíte, že vaši žiaci radi komunikujú a zamýšľajú sa nad rôznymi vecami, urobte pre nich debatný krúžok. Na debatu vyberajte témy, ktoré ich zaujímajú. Tým, že sa budú na debaty pripravovať, spontánne si osvoja  aj veľa nových poznatkov. A ak budú v debate naozaj výborní, môžete sa s nimi zúčastňovať aj súťaží, ktoré pre žiakov organizuje Slovenská debatná asociácia www.sda.sk .

 

 

Príjemná atmosféra, srdečné prostredie, rešpektujúci prístup, to by mali by rozhodujúce atribúty súčasne modernej školy. Ak sa nám podarí vybudovať takéto prostredia pre našich žiakov, tí budú v škole šťastnejší a spokojnejší. A spokojní a šťastní žiaci sa radi nielen učia, ale majú aj menej dôvodov byť drzí a nedisciplinovaní.

Zdieľať na facebooku