Aktívne počúvanie

Aktivity na precvičovanie aktívneho počúvania

V dnešnej uponáhľanej dobe sa kvalitný a úprimný rozhovor stáva čoraz väčšou vzácnosťou. Pre mnohých sa javí ako problém aktívne počúvanie. Z tohto dôvodu je vhodné sa zaoberať aktívnym počúvaním už v základnej škole. Vďaka rôznym hrám, aktivitám a cvičeniam sa deti naučia, že nielen rozprávanie, ale aj počúvanie patrí medzi dôležité zručnosti, ktoré robia život človeka krajším.

Kamila Kopsová a Petr Kops: V komunikácii s deťmi dospelí stále zlyhávajú

Manželia Kamila Kopsová a Petr Kops sú tvorcami metódy Životných máp a autori edície kníh o komunikácii s deťmi a porozumení. Rozprávali sme sa o ich metóde Životných máp, tigrej knižnej edícii a ako dokážu zlepšovať komunikáciu s deťmi.

Šťastie v školách: Nájdime si čas na rozhovor

Žiadna technika nenahradí kvalitnú medziľudskú komunikáciu. Ani v rodine, ani v školách, nikde tam, kde sa vychováva a sú dôležité dobré medziľudské vzťahy.

Múry zo slov

Neodsudzujme deti ak nerozumieme ich správaniu a uvedomujme si svoj odmietajúci postoj ako prikladanie tehál na múr nepochopenia, za ktorý posadíme dieťa.