5 jednoduchých spôsobov, ktoré učiteľovi pomôžu prehĺbiť si vzťah so žiakmi

Keď žiaci cítia, že učiteľ rád učí a má rád aj ich, väčšinou do školy chodia radi.
Keď žiaci cítia, že učiteľ rád učí a má rád aj ich, väčšinou do školy chodia radi. / Foto: Bigstock

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy s učiteľmi.

 

Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi majú na pozitívnu atmosféru v škole veľký vplyv. Práve pre nárast prejavov problémového správania je potrebné viac sa sústrediť aj na vzájomný vzťah učiteľov a žiakov, lebo  totiž často rozhoduje o tom, aký vzťah bude mať dieťa ku škole. Vzťah pre žiakov znamená viac, ako používanie tých najmodernejších metód, pomôcok a foriem práce. Učiteľ by mal svoju prácu milovať. Keď žiaci cítia, že učiteľ rád učí a má rád aj ich, väčšinou do školy chodia radi. 

 

Kedy sa žiaci v škole cítia šťastní?

Pozitívna klíma triedy je charakteristická tým, že žiaci majú v triede pocit vlastnej sebarealizácie, cítia, že učiteľovi záleží na ich rozvoji, majú možnosť prežívať úspech a radosť zo svojej činnosti, učiteľ pristupuje k hodnoteniu žiakov spravodlivo a bez predsudkov a žiak je vopred oboznámený s požiadavkami, ktoré má splniť. Na druhej strane učiteľ vstupuje do triedy, v ktorej vládne pozitívna klíma, rád a teší sa na vyučovanie svojich žiakov. Je teda zrejmé, že klíma školy a triedy má značný vplyv na činnosti žiakov v škole, ale aj mimo nej. Žiaci v zásade každodenne hodnotia klímu vo svojej triede. Vyjadrujú spokojnosť alebo nespokojnosť k tomu, čo sa v  triede deje, ako k nim pristupujú vyučujúci, ale hodnotia aj svoje správanie. V podstate je vytvorený názor či predstava, že žiaduca klíma sa vytvára náročnosťou učiteľa, dodržiavaním školského poriadku a podobne. Podľa výskumov v školách je však potrebné uviesť, že aj pri kladnom hodnotení školy žiakmi je v nej mnoho nedostatkov, ako napríklad veľa žiakov má zo školy strach, príčinou strachu môže byť prísne skúšanie, previerky, žiakom sa nepáči vynucovanie učebnej aktivity, vyhrážanie sa poznámkami, ale aj zlé vzťahy medzi spolužiakmi. Žiaci za vyhovujúce a  motivujúce považujú tieto  aspekty na vyučovaní:

 

 • nevyskytujú sa stresové situácie,
 • majú možnosť vlastnej sebarealizácie,
 • majú pocit, že učiteľom záleží na ich rozvoji,
 • cítia, že sú akceptovateľní a že učiteľ má tendenciu pristupovať k nim individuálne,
 • prežívajú úspech a radosť zo svojej činnosti,
 • učiteľ je k všetkým spravodlivý,
 • žiak vždy vie, čo sa od neho žiada a nie je zaskočený nepredvídateľnými požiadavkami,
 • berie ohľad na momentálny psychický a telesný stav žiaka (trému, psychickú traumu, chorobu apod.) vo svojom správaní k nemu,
 • žiakovi pomáha prekonávať trému, strach a psychické napätie pri odpovedi,
 • za najvýraznejší znak pedagogicky taktného správania učiteľa považujú žiaci to, keď učiteľ prejavuje k nim pochopenie, uznanie, je voči ním ľudský, humánny, primerane tolerantný, uzná malé chyby, previnenia, nedostatky a podobne.

 

Existuje veľa faktorov, ktoré pomáhajú žiakom prežívať v triede šťastné chvíle. Zistilo sa však, že vzťah medzi žiakom a učiteľom je ten najpodstatnejší faktor. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ktoré pomáhajú učiteľovi vytvárať v triede dobré vzťahy medzi ním a jeho žiakmi.

 

1. Žiakom sa venujte aj individuálne

Ak chce učiteľ nadviazať hlbšie vzťahy so žiakmi, je dobré, keď sa postupne, v priebehu školského roka, venuje niektorým aj individuálne. Vzhľadom na počty žiakov je to, samozrejme, náročné, ale dobré je venovať sa aspoň tým , ktorí majú problémy so správaním. Najmä vo veľkých triedach sa žiaci často cítia stratení, prehliadaní a často majú pocit, že ich názor nikoho nezaujíma. Počas individuálneho stretnutia si žiak užíva plnú pozornosť učiteľa. A keďže svoj názor nemusí hovoriť pred spolužiakmi, zvyčajne dôjde k úprimnej komunikácii s učiteľom. Veľa učiteľov má z takýchto stretnutí pozitívne skúsenosti, pretože veľa žiakov prestáva na hodinách vyrušovať. Nemusí sa vždy jednať len o dlhšie rozhovory. Niekedy stačí, keď sa žiakovi prihovoríte v jedálni, cez prestávku na chodbe, keď máte dozor, počas krúžkovej činnosti a podobne.

 

2. Hľadajte niečo, čo žiaka veľmi zaujíma

Ďalšou stratégiou je prístup dva na desať. To znamená, že učiteľ vedie osobný rozhovor so žiakom o niečom, čo žiaka zaujíma, a to len dve minúty každý deň počas desiatich,  po sebe nasledujúcich dní. Rozhovor by sa nemal dotýkať témy škola alebo správania. Snažte sa rozprávať o tom, čo by žiaka mohlo zaujímať. Môže to byť šport, hudba, filmy, rôzne ďalšie voľnočasové aktivity a podobne. Skúste si niečo naštudovať o tom, čo žiakov zaujíma a baví. Keď im ukážete, že rešpektujete ich mimoškolské záujmy tým, že sa o nich aj vy niečo naučíte a budete im dávať otázky, môžete si vybudovať zmysluplné spojenie aj s ťažko dostupnými deťmi. Aj ten najmenší detail vám môže pomôcť vybudovať pevnejšie vzťahy so svojimi žiakmi. Žiaci sú radi, keď o nich učiteľ prejaví skutočný záujem. 

 

3. Rozprávajte svoje vlastné životné príbehy

Rozprávanie je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako vybudovať pevnejšie vzťahy so žiakmi. Žiaci radi počúvajú príbehy z minulosti. Napríklad o tom, ako sa učilo pred rokmi a tiež o živote samotného učiteľa. Radi počúvajú tiež o tom, ako sa aj samotný učiteľ musel učiť, ako prekonával prekážky, aby sa dostal do vytúženého cieľa.  Ideálne je, keď poznáte aj nejaké vtipné historky.

 

4. Vnášajte na hodiny humor

Keď v triede prevláda veselá atmosféra, žiakom sa lepšie učí aj si viac informácií zapamätajú. To, keď sa učiteľ dokáže smiať sám na sebe, žartovať a používať v triede humor, tak to všetko mu pomáha budovať dobré vzťahy so svojimi žiakmi. Humor môže viesť k búraniu zábran a budovaniu solidarity v triede. Aj hranie hier môže byť príjemným osviežením života v triede. Nie je dôvod, aby sa zábava a učenie navzájom vylučovali.

 

5. Zúčastňujte sa podujatí v škole

Mnoho učiteľov sa už presvedčilo o tom, že jedným z osvedčených spôsobov budovania vzťahov so žiakmi je aj návšteva rôznych školských podujatí. Žiaci radi vidia svojich učiteľov na ich športových podujatiach, na rôznych súťažiach alebo kultúrnych podujatiach. Aj vďaka tomu máte novú tému na spoločnú komunikáciu.

 

A na čo si dávať pozor?

Existujú veci, ktoré žiaci neznášajú a kvôli čomu nemajú učiteľov radi. Za pedagogicky netaktné správanie učiteľa považujú také, ktoré vyvoláva napätie, ponižuje, uráža žiakovu osobnosť a keď sa používajú telesné tresty. Ďalej podľa žiakov je netaktné, keď učiteľ:

 • nespravodlivo známkuje, zle hodnotí učebné výsledky žiaka, známkuje podľa nálady,
 • neumožní žiakovi zlepšiť si známku,
 • keď známkuje podstatne benevolentnejšie alebo prísnejšie ako iní vyučujúci.

 

Obzvlášť pedagogicky netaktné je aj to, keď učiteľ svojím správaním pri skúšaní či už zámerne, alebo nechtiac prehlbuje psychické napätie, strach a trému odpovedajúceho žiaka, a to najmä tým, že sa odpovedajúcemu posmieva, nadáva mu, vyhráža sa mu, trestá ho, kritizuje jeho zovňajšok, neoprávnene mu vyčíta nepripravenosť na vyučovanie, je škodoradostný pri neúspechu odpovedajúceho a podobne. Pedagogického netaktného správania sa môže učiteľ dopustiť pri skúšaní tiež tak, keď požaduje aj znalosť takého učiva, ktoré riadne nevysvetlil a keď žiada predovšetkým nabifľované a nie pochopené vedomosti. Celkovo možno ešte dodať, že žiaci si vážia a oceňujú tých učiteľov, ktorí sú síce prísni, ale sú zároveň čestní a úprimní, ktorí sú nároční, ale majú pochopenie pre žiakov.

Keď si so žiakmi  vybudujete dobré vzťahy,  tí potom budú mať väčšiu chuť učiť sa, niektoré  problémy so správaním zmiznú a škola sa stane oveľa šťastnejším miestom pre žiaka aj pre  aj učiteľa.

 


Zdroje:
ŠTAFANOVIČ, J.: Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom
ŠTEFANOVIČ, J.: Psychológia učiteľovho pedagogického taktu
PETLÁK, E.: Klíma škola a klíma triedy

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku