Ako zmeniť negatívnu atmosféru v školách na pozitívnu?

Lepšej atmosfére v školách pomôže aj to, ak sa zameriame viac na pozitíva a nebudeme stále hľadať len všetko, čo je zlé.
Lepšej atmosfére v školách pomôže aj to, ak sa zameriame viac na pozitíva a nebudeme stále hľadať len všetko, čo je zlé. / Foto: Shutterstock

Sťažovanie sa je obľúbenou činnosťou mnohých ľudí a škola poskytuje neuveriteľné zdroje na rozladenie. Dá sa však voči tomu postaviť. Opakom nekonečných sťažností môže byť vďačnosť.


Pri pohľade do škôl je hneď zrejmé, že podnetov na sťažovanie sa je neúrekom. V triedach, na chodbách, v kabinetoch, jedálni, zborovni. V systéme je množstvo vecí, ktoré nie sú v poriadku a nad ktorými sa dá mračiť. Dialóg založený na neustálom ponosovaní sa, je však deštruktívny a neprináša žiadne skutočné riešenia.

 

Hustá negatívna atmosféra sa dá riediť

Ľudia sa sťažujú radi, pretože je príjemné obviniť niekoho iného alebo niečo iné, ak sa veci nevyvíjajú podľa našich predstáv. Zbavujeme sa tak zodpovednosti a uľavujeme svojmu sklamanému egu. Školy sú živnou pôdou sťažností a často opodstatnených. Sťažovanie sa však nemá byť konečným cieľom, ale skôr má slúžiť ako impulz na spojenie s ostatnými nespokojencami, aby sme neférovú situáciu vyriešili.

Existujú však chvíle, keď sa dívame na tienistú stránku života bez ohľadu na to, aké sú skutočné okolnosti. Sme presvedčení, že okolie môže za všetko, my sme dokonalí a nemusíme na sebe a svojom prístupe nič meniť. Toto svoje nastavenie posúvame ďalej, k ostatným, strácame motiváciu niečo meniť a naše problémy sa tak zdajú byť ešte ťažšími, než sú v skutočnosti.

Odpoveďou na sťažovanie sa je vďačnosť. Umožňuje zmeniť a preformulovať spôsob, akým sa pozeráme a komunikujeme so svetom. Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na negatívne aspekty vzdelávania, skúsme nahradiť tento deštruktívny pohľad vďačnosťou a nájdeme aj pozitívne školské momenty. Keď sa nám podarí zmeniť vlastný postoj, môžeme zmeniť aj kultúru tried, ktorá pomôže žiakom a študentom pri angažovanosti a podporí ich chuť do učenia. Vďačnosť tak môže viesť k pozitívnemu naladeniu v triede a prispieť k efektívnejšiemu vzdelávaniu.

 

Ako uviesť vďačnosť v školách do praxe

Vytvorte v škole pre pedagógov zónu bez sťažností, môže to byť napríklad nejaká zasadacia miestnosť alebo bufet. Trvajte na tom, že v danom priestore je sťažovanie sa, ohováranie a akákoľvek negatívna komunikácia zakázaná. Časom si učitelia uvedomia, že sa pred tým ponosovali až príliš a ich správanie sa môže zmeniť.

Ďalším krokom môže byť vyjadrenie vďačnosti kolegovi za niečo príjemné. Keďže platí, že chváliť sa má verejne a karhať súkromne, pedagógovia si môžu nechávať pozitívne odkazy napríklad na nástenke v zborovni. Celá miestnosť sa tak naplní príjemnejšou atmosférou a dobrý skutok vyvolá pokračovanie. Vďačnosť sa môže zo zborovne rozšíriť do celej školy.

V triedach sa učitelia môžu rozprávať so žiakmi o sťažovaní a o tom, ako prispieva k negatívnym postojom. Aj deti môžu prísť s vlastnými nápadmi, ako dostať sťažnosti z triedy. Napríklad ak sa chce niekto sťažovať, musí zároveň spomenúť aj ďalšie tri, štyri veci, za ktoré je vďačný. Môže tiež doplniť dôvod, takže nezostane len pri konštatovaní, že kamarátka Majka mu pomohla, ale povie napríklad: „Ďakujem, že mi Majka pomohla s matematikou, mala som ťažký týždeň, ale písomka mi vďaka nej dopadla dobre.“ Takto efektívne odstránime negativizmus a preprogramujeme svoje pohodlné negatívne nastavenie obviňovania okolia.

Zaujímavým pokusom môže tiež byť skúška s náramkami. Využíva sa napríklad pri výchove detí, ak chcete prestať na ne kričať. Dajte si na ľavú ruku náramok a keď sa pristihnete pri tom, že sa sťažujete (kričíte na dieťa), presuňte ho na pravú ruku. Ak sa situácia bude opakovať často, použite motúziky a uvedomíte si, koľko krát denne sa sťažujete (kričíte). Postupne bude negativizmu ubúdať a po pár týždňoch si možno uvedomíte svoje celkové pozitívnejšie naladenie.

 

Pozitívne naladená trieda

Každý učiteľ môže na svojom prístupe pracovať cielene už od vstupu do školy. Zastaviť sa na pár sekúnd pred vstupom do triedy, prebehnúť svoje naladenie, pripomenúť si pozitívne momenty triedy a silné stránky každého žiaka. Prípadne si rýchlo spomenúť, za čo je vďačný on. Podobne to môže fungovať aj s deťmi, na úvod hodiny sa krátko zhlboka nadýchnuť a pouvažovať pár sekúnd nad svojou vďačnosťou. Takto sa všetci naladia pozitívnejšie do začínajúceho dňa.

Pre žiakov môžu učitelia vyskúšať spisovanie sťažností. Vždy, keď budú nad niečím ohŕňať nos, mali by si to zapísať a zároveň k tomu dopísať niečo pozitívne. Pre mnohých študentov táto aktivita môže priniesť poznanie, ktoré využijú aj v neskoršom živote, pretože vďaka nej pestujú schopnosť cibriť svoj pozitívny postoj v každej situácii.

Napríklad si študent uvedomí, že sa sťažuje každý večer na svoje úlohy. Vďaka tomu, že musí pridať i poznámku o vďačnosti, môže po čase napísať, že je za úlohy v konečnom dôsledku vďačný, pretože takto sa viac naučí, zlepšujú sa mu známky a vyhliadky na dobré vysvedčenie.

Keď budete v pokuse pokračovať dlhší čas a vaši žiaci pocítia, že opäť skĺzavajú do negativity, nechajte ich prečítať si svoje poznámky o vďačnosti. Kedykoľvek je to možné, študenti a zamestnanci by sa mali pokúsiť obrátiť sťažnosti na vyhlásenia vďačnosti. Keď sa nám podarí stráviť pár dní bez toho, aby sme sa sťažovali a namiesto toho sa sústredíme na to, za čo sme vďační, môžeme si všimnúť ďalšie pozitívne veci, ako napríklad naše vzťahy, ktoré sa zlepšujú a viac energie na vyučovaní. Možno prídeme na to, že sa zo života i školy začíname skutočne tešiť.

Zdieľať na facebooku