Ako si učiteľ môže u žiakov vybudovať dôveru?

Budovanie dôvery v triede je nevyhnutné z viacerých dôvodov. Žiaci budú mať väčšiu motiváciu učiť sa, budú radšej chodiť do školy  a budú tiež šťastnejší.
Budovanie dôvery v triede je nevyhnutné z viacerých dôvodov. Žiaci budú mať väčšiu motiváciu učiť sa, budú radšej chodiť do školy a budú tiež šťastnejší. / Foto: Bigstock

Žiaci si hádam najviac zo všetkého želajú dobrých, chápajúcich a priateľských učiteľov. Takých, ktorým sa môžu zdôveriť, ktorým môžu veriť, o ktorých sa môžu oprieť a ktorí ich majú radi. Čo robiť, aby žiaci učiteľovi dôverovali?

 

Pozitívne vzťahy sa prejavujú vzájomnou dôverou, úctou, povzbudzovaním a spoluprácou. Žiaci cítia potrebu pozitívnych citových väzieb s učiteľom a tie sú často sprevádzané úctou, obdivom a silným citovým putom žiaka k učiteľovi ako životnému vzoru. Rešpekt je síce dôležitý, ale aby ste boli pre svojich žiakov skutočnými vzormi, musíte sa naučiť si vybudovať dôveru. Je dokázané, že žiaci si takýchto učiteľov naozaj vážia, učia sa na ich hodiny, hľadajú u nich uznanie a vážia si aj ich rady. Dôvera je teda základom každého vzťahu a je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré by mal učiteľ rozvíjať aj vo vzťahu so svojimi žiakmi. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ako vybudovať dôveru medzi učiteľmi a žiakmi a vytvoriť tak zdravé prostredie v triede, ktoré bude žiakov motivovať k učeniu a formovaniu dobrých vzťahov v triede.

 

1. Rozprávajte sa o dôvere

Rozprávať o dôvere je potrebné preto, aby žiaci tomuto pojmu rozumeli. Veďte rozhovor so svojimi žiakmi o tom, aká dôležitá je dôvera vo všetkých vzťahoch, a teda aj v triede. Využívajte reálne príbehy z praxe, ukážky z kníh či z filmov. Rozprávajte v triede aj o sebe. Určite prežívate v triede situácie, keď sa vám do výkladu hodí, že poviete aj niečo o sebe. Nebojte sa povedať svojim žiakom nejakú vlastnú príhodu z mladosti. Takto budú vo vás vidieť nielen človeka, ktorí odovzdáva informácie, ale aj človeka, ktorý toho  veľa prežil a ktorý okrem učenia prežíva aj iné situácie. Keď občas popri výklade učiva poviete aj nejakú príhodu, vaši žiaci si učivo aj lepšie zapamätajú. Je dobré, keď žiaci pochopia podstatu  a hlavné znaky dôvery. S pochopením môže skôr prísť túžba rozvíjať ju aj v škole. V takto nastavenom prostredí žiaci oveľa radšej chodia do školy a dosahujú aj lepšie výsledky.

 

2. Počúvajte, čo hovoria vaši žiaci

Niektorí učitelia žijú v presvedčení, že len oni majú pravdu a často svojim žiakom nevytvárajú ani priestor na to, aby povedali svoj názor alebo dokončili vlastnú myšlienku. Ja viem, že plány a osnovy nepustia, tlačia učiteľa, aby vysvetľoval tému za témou, ale aj napriek tomu, ak sa to len trochu dá, nechajte žiakov vyrozprávať sa. Ak máte v triede veľa žiakov, môžete zvoliť aj písomnú formu. Dajte im čas a priestor na to, aby  sa mohli vyjadriť k téme. Nech povedia alebo napíšu, čo si oni myslia o preberanom učive a podobne. Keď si žiaci všimnú, že vás skutočne zaujíma ich svet a názory, stanú sa ešte viac otvorenejšími. A počúvanie názorov mladšej generácie má veľký význam aj pre učiteľa. Ono sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale aj učiteľ sa môže veľa vecí dozvedieť od svojich žiakov. 

 

3. Doprajte žiakom zodpovednosť

Veďte svojich žiakov k zodpovednosti a dôverujte im, že splnia úlohy, ktoré ste im určili. Ak vidíte, že žiak nedokončil svoju prácu, nerobte ju  za neho. Keď to urobíte, ukážete, že mu neveríte, že to zvládne sám. Namiesto toho buďte trpezliví a doprajte mu trochu viac času. Práca v triede ponúka veľa možností, ako vytvoriť priestor na formovanie zodpovednosti. Môžu sa zapájať do rôznych projektov, súťaží, výzdoby v triede a podobne.

 

4. Vytvorte v triede atmosféru dôvery

Čím sú žiaci starší, tým viac pochybujú o dôveryhodnosti dospelých.  Preto je dôležité, aby ste v triedach budovali vzťahy  založené na dôvere. To znamená, že vaša trieda by mala byť miestom, kde sú všetci rešpektovaní a prijímaní. Využívajte čo najviac príležitostí na to, aby ste budovali dôveru v triede. Existuje množstvo hier a aktivít, vďaka ktorým sa dá dôvera budovať, žiaci sa prejavia vo svojej úprimnosti či otvorenosti a cítia sa dobre so svojimi rovesníkmi. Aj vďaka týmto aktivitám sa  môžu naučiť naladiť sa jeden na druhého, brať na iných ohľad, vnímať ostatných a akceptovať ich ako rovnocenných partnerov.

 

5. Buďte tolerantní a trpezliví

Ak sa žiaci naučili doma neveriť žiadnym dospelým, nebudú mať spočiatku dôvod dôverovať učiteľovi. Buďte trpezliví a nájdite si čas na to, aby ste svojich žiakov pochopili a spoznali aj v tejto oblasti. Vďaka tomu budete trpezlivejší a dokážete dlhšie čakať na moment, keď vám žiak začne dôverovať.

 

6. Buďte spravodliví

Nič nevie viac rozčúliť ako to, keď učiteľ preferuje niektorých žiakov. Túto nespravodlivosť vedia prísne odsúdiť a učiteľovi prestávajú veriť. Aj keď je to niekedy veľmi ťažké, snažte sa týmto situáciám vyvarovať. Pokúste sa všetkých rovnako povzbudzovať, pochváliť, ale aj pokarhať. Zaujímajte sa rovnako o všetkých, buďte ku všetkým rovnako milí, usmievajte sa na všetkých a snažte sa približne rovnakú dobu so všetkými komunikovať. I keď je to naozaj veľmi ťažké, skúste sa k tomuto ideálu aspoň priblížiť. Ak čokoľvek svojim žiakom sľúbite, snažte sa dodržať slovo. Ak im niečo splniť nemôžete, radšej im to vopred nesľubujte. Ak slovo dodržíte, získate tak nielen rešpekt, ale aj ich dôveru.

Dnešní učitelia, ktorí chcú mať dobré vzťahy so svojimi žiakmi, by mali byť mimoriadne empatickí, aby dokázali vycítiť pohnútky často aj nepochopiteľných reakcií. Len vďaka takejto forme vcítenia  dokážu nielen veľa prejavov pochopiť, ale aj správne posúdiť a v konečnom dôsledku i usmerniť svojich žiakov. Budovanie dôvery v triede je nevyhnutné z viacerých dôvodov. Žiaci budú mať väčšiu motiváciu učiť sa, budú radšej chodiť do školy  a budú tiež šťastnejší.

 


Zdroje:
M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
How build trust students

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku