Komunikácia s deťmi

Ako reagovať v triede na porušovanie vopred stanovených pravidiel?

Experti na triedny manažment sa zhodujú v tom, že pravidlá v triede sú najdôležitejším nástrojom triedneho manažmentu, ktoré pomáhajú zabezpečiť poriadok a disciplínu. Čo však robiť, keď ich žiaci porušujú?

Vety, ktoré žiakov brzdia v procese učenia

Zdanlivo na prvý pohľad neškodné výroky môžu u žiakov zvýšiť úzkosť a môžu uveriť tomu, že sú neschopní. Na ktoré vety by sme si mali dávať pozor? Ktoré výroky by sme na vyučovaní nemali vôbec používať?

5 spôsobov, ako si nový alebo začínajúci učiteľ môže vytvoriť bližší vzťah so žiakmi

Hlavne v školách, kde je veľký počet žiakov, noví učitelia niekedy dlhšiu dobu hľadajú správne cesty, pomocou ktorých môžu nadviazať bližšie vzťahy so žiakmi. Prečítajte si niekoľko námetov, ktoré vám môžu pomôcť.

Ako motivovať žiakov, aby na vyučovaní radi rozprávali a vyjadrovali svoje názory?

Každý žiak má veľa nápadov, o ktorých by rád rozprával, ale nie každý má odvahu alebo chuť rozprávať. Ako týchto žiakov na vyučovaní čo najlepšie povzbudiť?

Rešpektujúca komunikácia patrí aj do tried

V akom prostredí sa žiaci učia? Prevláda nepriateľské prostredie, v ktorom ich ohrozuje šikana a strach z učiteľa? Alebo naopak pozitívne prostredie, ktoré podnecuje spolupatričnosť, záujem a preberanie zodpovednosti za vlastné učenie?

Prekážky, ktoré zhoršujú efektívnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakom

Dobrá komunikácia medzi žiakom a učiteľom pozitívne vplýva aj na proces jeho učenia a dosahovania pokroku. Aké prekážky tejto komunikácii najčastejšie bránia?

Ako môže učiteľ žiaka chváliť a kritizovať lepšie?

Kritika je pre každého človeka nepríjemná. Ale učiť sa bez občasnej kritiky nedá. Skúsení učitelia vedia kritiku povedať tak, že žiak si ju takmer ani neuvedomuje a vníma ju pozitívne. Ako môžete podávať kritiku mladším i starším deťom efektívne?

Deti vedú k neposlušnosti štyri ciele. Naučte sa ich odlišovať

Psychológ Rudolf Dreikurs rozpracoval štyri základné ciele nevhodného správania detí. Deti, ktoré sa nevhodne správajú, chcú získať pozornosť, moc, chcú odplatu alebo sa správajú neadekvátne.