Komunikácia s deťmi

7 právd, ktoré by deti mali vedieť čo najskôr

Každý rodič sa snaží vychovávať svoje deti tak, aby cítili lásku a bezpečie. Zároveň túži aj po tom, aby v dospelosti dokázali žiť šťastne a úspešne. Ako im v tom pomôcť?

Otázky, ktoré podporujú myslenie a pozitívne správanie detí

Aj kladenie správnych otázok môže podporovať jednak správne myslenie, ale aj také správanie, ktoré prináša do života pozitívne zmeny.

8 spôsobov, ktoré pomáhajú formovať sebavedomie dievčat

Aj keď všetky deti môžu zápasiť s dôverou a sebaúctou, niektorým dievčatám môže obzvlášť hroziť riziko nižšej sebaúcty či sebadôvery. Ako im v tomto smere pomôcť?

Ako si viac užívať pri výchove detí?

V súčasnosti veľa rodičov svoju hodnotu a hodnotu celej rodiny spája priamo s úspechom alebo neúspechom detí. Psychológovia upozorňujú, že toto nie je správny postoj. Ako sa teda viac pri výchove detí uvoľniť a ako si viac užívať rodičovstvo? Na tieto otázky nájdete odpovede v tomto článku.

Čo by deti mali vedieť o vzťahoch?

Ako vytvárať dobré vzťahy by sme mali učiť deti od malička. Práve toto poznanie intenzívne rozhoduje o tom, či budú žiť spokojný a šťastný život alebo nie. Ktoré zákonitosti správneho fungovania vzťahov by mali poznať?

Výchovné prístupy, ktoré ohrozujú duševné zdravie dieťaťa

Väčšina rodičov chce neustále svojim deťom pomáhať. Niekedy však nechtiac im svojimi prístupmi ubližujú. Z tohto dôvodu je potrebné vedieť, na čo si pri výchovnom pôsobení dávať pozor. Psychológovia upozorňujú na to, že existujú tri bežné chyby v rodičovstve, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa u dieťaťa rozvinú príznaky poruchy osobnosti. Na čo si teda dávať pozor?

Prístupy, ktoré deťom komplikujú detstvo a neskôr i dospelosť

To, aké prežijeme detstvo, ovplyvňuje náš ďalší život. Niektorým negatívnym veciam sa nedá zabrániť, ale mnohé sa ovplyvniť dajú. Záleží len od rodičov, či dokážu rozpoznať negatívne faktory, ktoré by deťom mohli skomplikovať život.

Ako pomôcť dieťaťu cítiť sa dobre v rovesníckej skupine?

Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. Rovesníkov spájajú rovnaké zážitky, skúsenosti, hovoria tou istou rečou, majú rovnaké túžby, obavy i strachy, zažívajú rovnaké problémy.