10 vecí, ktoré by mal otec naučiť svojho syna

Otcovia môžu dať synom do života nezabudnuteľné lekcie.
Otcovia môžu dať synom do života nezabudnuteľné lekcie. / Foto: Bigstock

Význam otca pri výchove dieťaťa skúmali  americkí odborníci a zistili, že neprítomnosť otca  pri výchove dieťaťa môže mať nepriaznivý vplyv na jeho život v dospelosti. Samozrejme, nie je to v žiadnom prípade nový objav, či niečo výnimočné. Podobné výskumy sa robia už niekoľko rokov. Autori jednej z posledných štúdií spozorovali, že deti, ktoré vyrastajú s otcom, podieľajúcim sa aktívne na ich živote, zažili neskôr menej symptómov depresie, problémov so správaním a tehotenstvom v mladšom veku. Dokonca rola otca má výhodu aj špeciálne pre predčasne narodené deti, ktoré mali menšie problémy s priberaním. Vďaka podpore a povzbudeniam od otca sa naučili mnohé deti lepšie zvládať aj prehru, zatiaľ čo matky sa postarali o ich bezpečnosť a stabilitu. Tí otcovia, ktorí sa pravidelne hrajú so svojimi deťmi, ich týmto chránia pred príznakmi úzkosti a pomáhajú rozvíjať ich kreativitu. Aj toto odhalila štúdia.

Hoci si niektorí ľudia  myslia, že najdôležitejšiu rolu v živote dieťaťa zohráva matka, sú určité veci, ktoré dokáže otec vysvetliť či ukázať synovi lepšie. Chlapci sa najprv dostávajú pod dohľad učiteľkám v škôlke a potom prídu do školy, kde je opäť obrovská prevaha žien - učiteliek. Sú neustále v spoločnosti žien a chýbajú im mužské vzory. Lenže chlapci sa skutočne potrebujú inšpirovať mužskými vzormi. Hlavne vo veku 7 – 14 rokov priam bytostne hľadajú muža, ktorý ich dokáže viesť a dať im nový pohľad na svet. Slobodné matky však nemusia mať žiadny dôvod na obavy. Aj starí otcovia či strýkovia môžu mať rovnaký vplyv na deti za predpokladu, že sa dlhodobo starajú o ich blaho a aktívne sa im venujú. V čom dokážu byť otcovia synom výnimočne nápomocní a čo im dokážu vysvetliť najlepšie?

 

1. Výhra nie je vždy to najdôležitejšie

Otcovia so svojimi synmi často hrajú spolu rôzne hry. Typickou črtou mužov je, že chcú vždy vyhrať. Pomocou spoločných hier si dieťa môže zažiť víťazstvo a zistí, koľko úsilia je treba vynaložiť, aby ho dosiahol. Zároveň je to pre otca vynikajúca príležitosť, ako dieťa dostať aj do opačnej situácie a vysvetliť svojmu synovi, že porážkam sa nedá vyhnúť. A nie je to zahanbjúce. Často im otcovia veľmi dobre vedia tiež vysvetliť, že zlyhanie nie je dôvod na plač, ale že je naopak potrebné nevzdať sa  a skúsiť to opäť.

 

2. Byť džentlmenom vždy stojí za námahu

Matka taktiež dokáže naučiť svojho syna, ako sa správať k ženám, no len otec je schopný ukázať mu všetko na vlastnom príklade. Je úžasné, keď syn môže objavovať svet žien vďaka svojmu otcovi. To je naozaj dôležité. Podržať žene dvere, odsunúť stoličku, pozdraviť susedu s úsmevom, vpustiť ju prvú do výťahu či nezabudnúť na kvety, keď je významný deň v kalendári. Vidieť to všetko u svojho otca, je na nezaplatenie. V tom spočíva tajomstvo úspechu každého ďalšieho džentlmena.

 

3. Na pravú lásku sa oplatí čakať

Pre dospievajúceho chlapca je cenným darom, keď sa o vzťahoch a láske môže úprimne rozprávať so svojím otcom. Ak mu jeho otec povie o jeho prvej láske a prvých stretnutiach, o každej nástrahe a o tom, že by sa nemal ponáhľať a počkať na tú správnu ženu, ktorá v jeho duši zapáli iskru a vznikne medzi nimi vzájomná dôvera.

 

4. Sebaovládanie zachráni v živote veľa

Otec je ten, kto dokáže  naučiť syna, ako byť silný a správny chlap, ako sa postaviť sám za seba a za to, čo je správne. Dokáže ho naučiť, ako zistiť, kedy sa oplatí brániť sa a kedy je lepšie nevenovať pozornosť provokáciám a pokojne odísť. Každý otec by mal svojmu synovi vysvetliť a ukázať na vlastnom príklade, že láskavosť nie je slabosť. Počúvať každého s rešpektom a nesúhlasiť slušne je znakom silnej osobnosti.

 

5. Každý máme iný pohľad na svet a je to vporiadku

Dieťa potrebuje vedieť, že život nie sú len mamine požiadavky a očakávania, ale existujú aj iné osoby s rozdielnymi postojmi a názormi. Čo sa týka výchovy, rodičia by mali byť jednotní. Ale pri pohľade na svet sa filozofia matky a otca môže líšiť. To je úplne v poriadku. S otcovou pomocou uvidí dieťa viacero pohľadov na zážitky, a to mu pomôže analyzovať a formovať svoj vlastný pohľad na veci.

 

6. Otec dokáže obohatiť svet  dieťaťa o nové zážitky

Už šesťmesačné dieťa dokáže cítiť rozdiel medzi mužskou a ženskou láskou. Na rozdiel od maminho láskania a pohladenia otec dáva prednosť aktívnym hrám „mužského charakteru“, ako je napríklad hádzanie a točenie. Mamy sa na to pozerajú s hrôzou, no dieťa tým získava hojnosť zrakových, sluchových a hmatových senzácií a nových skúseností.

 

7. Ako milovať svoju manželku

Možno ste už aj vy počuli slová Theodora Hesburgha: Najdôležitejšou vecou, ktorú môže otec urobiť pre svoje deti, je milovať ich matku.“ Syn by mal vidieť v sktukoch i slovách otca, ako sa správať k žene, ktorá je pre neho všetkým. Ona mu to totiž mnohonásobne svojou láskou a spokojnosťou vráti. A nielen jemu, ale aj ich spoločným deťom. Otec je tým najlepším každodenným vzorom, ako raz môže prejavovať úctu a lásku svojej manželke.

 

8. Domáce práce robia aj chlapi

Často si povinnosti aj vo vzťahoch delíme na ženské a mužské, no je dobré, ak sa dokáže syn o seba postarať v akejkoľvek situácii a zvládne aj varenie, žehlenie či pranie. Hoci na internete dnes nájdete odpoveď na každú otázku, je oveľa lepšie, ak aj túto všestrannosť vidí u svojho otca. Ten mu môže ukázať, že vynikajúco dokážu variť aj muži, a dokonca  nielen v stave núdze.

 

9. Praví chlapi o problémoch nehovoria, ale ich riešia

Praví chlapi toho o problémoch veľa nenevravia. Radšej sa zodvihnú zo stoličky a idú hľadať riešenie. Nesťažujú sa, ale idú von, priložia ruku k dielu a problémy riešia.

 

10. Otec vie najlepšie naučiť syna disciplíne, čestnosti a zodpovednosti

Či už sa to týka vzdelania, cvičenia alebo práce, disciplína je jedna z najdôležitejších lekcií, ktorú môže otec naučiť svojho syna, keď chce, aby bol úspešný. Ak vie ako tvrdo pracovať, ako sa motivovať, tak mu to úžasne pomôže na ceste stať sa silným a inšpirujúcim mužom. Jedna z najväčších lekcií muža je prebrať zodpovednosť za seba a svoje činy do vlastných rúk. Nielenže to posilní rešpekt k sebe samému, ale taktiež získa rešpekt od druhých. Byť zodpovedný za každú voľbu a čin buduje charakter muža a buduje imidž dôvery v ostatných. Zodpovednosť by sa mala budovať od detstva. Ak ju dokáže chlapec získať už v mladosti, bude ho sprevádzať celým životom v rodine i v práci. Čestný človek je niekto, kto je sám so sebou zmierený a je sebavedomý, čo sa týka jeho činov a rozhodnutí. Čestný muž je tiež ten, ktorý sa nemusí hanbiť za svoje podvody, klamstvá a nemorálne rozhodnutia. Čestný muž má obdivuhodnú mužskosť, čo je vec, ktorú by sa mal snažiť dosiahnuť každý muž, ak chce v živote uspieť. Tieto tri vlastnosti by mal svojmu synovi odovzdať každý otec, ktorý túži, aby raz z jeho syna vyrástol skutočný muž.

Čítajte viac o téme: Oteckovia
Zdieľať na facebooku