Opakujeme so štvrtákmi na polroku – slovenský jazyk

Pozrite si rôzne typy úloha a cvičení, ktoré vám pomôžu opakovať učivo slovenského jazyka so štvrtákmi.
Pozrite si rôzne typy úloha a cvičení, ktoré vám pomôžu opakovať učivo slovenského jazyka so štvrtákmi. / Foto: Shutterstock

V predchádzajúcom článku sme sa venovali úlohám, ktoré boli zamerané na opakovanie v 3. ročníku. Dnes vám ponúkame rôzne typy úloh a cvičení, ktoré vám pomôžu opakovať učivo slovenského jazyka so štvrtákmi.

 

1. Ak sa nachádzajú v slovách spoluhlásky, ktoré sa spodobujú, zakrúžkuj ich.

sud, deň, med, syn, dievčatá, Zuzka, deduško, vtáčik, kov, žabka, hríb, svet, sen

 

2. V slovách oddeľ slovotvornú predponu.

vysypať, zaspať, premýšľať, uvidela, dom, výhra, vysype, ukradnúť, prepísať, nakresliť

 

3. Doplň do slov správnu hlásku:

ceru __ka, ža__ka, chr__tica, nehá__, ní__ko, fu__balista, pro__ba, sne__, ni__de, __čelár, pra__da, ní__ko, hĺ__ka, blú__ka, ú__ka, baske__balista

 

4. V slovách oddeľ predponu.

prihlásiť      zavolať        oklamať          vysypať         zobudiť     napísať

 

5. Napíš tri slová v ktorých použiješ predpony:

od______________________________________________________________

roz______________________________________________________________

pri______________________________________________________________

do______________________________________________________________

ne______________________________________________________________

na______________________________________________________________

 

6. Priraď k výroku správne pomenovanie : porekadlo, príslovie, pranostika, prirovnanie.

Hladný ako vlk.                                               ______________________

Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. ______________________

Akoby hrach na stenu hádzal.                         ______________________

Barbora ťahá sane do dovra.                           _______________________

 

7. Doplň správne y/ý, i/í.

mraz__vé počasie, v__kať dospelým, b__ť v prírode, kr__vé pravítko, v__dlička, neob__vané s__dlisko, m__dlové bubliny, nep__ť p__vo, zap__rený p__tliak, vyz__vam ťa na súboj, zm__jem podlahu,  prev__nilý úsmev, mokrý ako m__š,  s__pký sneh,  nap__navá kap__tola, r__žov nákyp, slovenská br__ndza, zav__janie psa, v__sieť na lane, veľký b__tkár, z__vať od únavy, b__ť špinavý, nam__slená pr__ncezná, b__k,  zb__točný  prep__ch,  Banská B__strica,  blahob__t, nab__jačka na mob__l, pr__š__tý gomb__k,  šp__navý  p__štek, r__šavá  str__ga,  uz__mená  s__korka,  oz__val sa  kr__k, m__nerálka  Kor__tnica

 

8. Usporiadaj slová podľa abecedy.

Matej, Michal, Anna, Daniel, Zuzana, Paula, Peter, Dávid,  Veronika, Vanesa

 

9. Vysvetli význam slov.

viť  _______________________________________________________________

vyť  _______________________________________________________________

pysk  _______________________________________________________________

pisk   _______________________________________________________________

bidlo  _______________________________________________________________

bydlo  _______________________________________________________________

rým_____________________________________________________________

Rím_____________________________________________________________

 

10. V slovách zakrúžkuj len párové neznelé spoluhlásky.

Matúš     smädný      fučí     chuť     kilogram  stôl      hora      vietor     slnko

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Testy
Zdieľať na facebooku