Ako naučiť deti správne pripravovať referáty?

Skôr, ako deti začnú písať referáty, mali poznať základné inštrukcie, ako ich robiť správne.
Skôr, ako deti začnú písať referáty, mali poznať základné inštrukcie, ako ich robiť správne. / Zdroj: Bigstock

Učitelia žiakom veľmi často dávajú písať referáty. Aby referát splnil svoj cieľ, učiteľ by mal žiakov oboznámiť so základnými kritériami, ktoré charakterizujú dobrý referát.

 

Čo by si mali žiaci osvojiť v súvislosti s písaním referátu?

1. Formulovanie cieľov

Povedzte žiakom, aby sa zamysleli nad tým, aké ciele pri príprave referátu sledujú. Čo chcú vysvetliť alebo dokázať? Ktoré hlavné myšlienky by mali spolužiaci pochopiť a ktoré vedomosti by mali po odznení referátu poznať?

 

2. Prispôsobenie referátu spolužiakom

Žiak, ktorý si ide pripraviť referát, by mal popremýšľať nad tým, čo už spolužiaci o téme vedia a aký typ prezentácie sa im bude páčiť. Tiež je dobré zamyslieť sa nad tým, ktoré cudzie slová by im mal vysvetliť a tiež, ako by ich mohol  na záver do diskusie zapojiť.

 

3. Zistenie zdrojov

Dôležité je zistiť tiež, z akých zdrojov by mohli žiaci čerpať. Je dobré, keď nepracujú len s internetom, ale aj s odbornými knihami, encyklopédiami alebo urobia rozhovor s odborníkmi.

 

4. Usporiadanie získaných informácií

Žiaci by sa mali naučiť zo zozbieraného materiálu vybrať kľúčové myšlienky a dať ich do nejakej štruktúry. Môžu si urobiť osnovu alebo myšlienkovú mapu. Dôležité je, aby zachytili postupnosť infomácií.

 

5. Štruktúra referátu sa člení na tieto časti

Úvod

 • uvedenie témy, o ktorej žiak bude hovoriť,
 • vysvetlí, prečo si tému vybral,
 • objasní cieľ, ktorý referátom sleduje,
 • vysvetlí spolužiakom, o ktorých bodoch bude v referáte hovoriť.

 

Hlavná časť

 • účelne a logicky prezentuje obsah,
 • výklad dopĺňa obrázkami, videonahrávkami,grafmi a iným materiálom.

 

Záver

 • čo najstručnejšie zhrnie všetky body,
 • ešte raz zdôrazní cieľ referátu,
 • formuluje jeden výstižný záver,
 • poďakuje za pozornosť.

 

6. Ako štrukturovať obsah?

Ako zoradiť jednotlivé body tak, aby  na seba logicky nadväzovali a viedli k cieľu? Možnosti členenia argumentov sú nasledujúce:

 

Dvojbodová štruktúra

Žiaci postavia vedľa seba protiklady: Napríklad: Chov domácich zvierat – argumenty pre a proti.

 

Trojbodová štruktúra

K dvojbodovému členeniu môžu pridať ešte tretí bod. Ten môže odrážať vlastný názor.

 

Päťbodová štruktúra

Ak chcú žiaci motivovať spolužiakov k aktivite, môžu využiť päťbodovú štruktúru.

Krok 1: Uveďte všetky fakty, ktoré ste zistili.

Krok 2: Povedzte, čo zodpovedá určitému správaniu.

Krok 3: Uveďte argumenty, ktoré hovoria proti danému správaniu.

Krok 4: Predstavte novú možnosť správania.

Krok 5: Nadchnite spolužiakov pre túto novú možnosť.

 

7. Prednes referátu

Na čo by si mali žiaci dať pozor pri prezentácii svojho príspevku?

 • Kontakt s publikom je veľmi dôležitý. Postavte sa na také miesto, aby na vás všetci dobre videli.
 • Udržujte očný kontakt, v priebehu prezentácie referátu striedajte spolužiakov, na ktorých sa pozeráte. Pozerajte sa na celú triedu, napríklad  zľava doprava a podobne.
 • Hovorte k veci! K udržaniu hlavnej línie môžu žiakom pomôcť heslá na kartičkách alebo interaktívna tabuľa, na ktorej premietnu prezentáciu v PowerPointe.
 • Jazyk a držanie tela. Žiaci by mali rozprávať spisovne a nahlas. Mali by používať krátke a jednoduché vety. Ak použijú cudzie slová, mali by ich vysvetliť. Dobré je využívať primerané gestá a mimiku.

 

Prečítajte si tiež:

Ako zvládnuť úspešne prezentáciu

Ako pôsobiť na ľudí presvedčivo

 


Zdroj: Elisabeth Berger, Hildegard Fuchs: Učíme deti učiť sa
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku