Ako zvládnuť úspešne prezentáciu

Čaká vás prvá prezentácia pred publikom? Pripravte si dobrú prezentáciu, ktorá by nemala mať viac ako 10 slidov.
Čaká vás prvá prezentácia pred publikom? Pripravte si dobrú prezentáciu, ktorá by nemala mať viac ako 10 slidov. / Foto: Shutterstock

V dnešnej dobe už nie je nijakou zvláštnosťou, že vás niekto poprosí o to, aby ste niečo niekde prezentovali. Môže to byť nejaká úloha v škole alebo produkt či služba vo firme.  Byť dobrým rečníkom a zároveň si vedieť urobiť efektívnu a nápaditú powerpointovú prezentáciu, je v dnešnej dobe naozaj veľkou výhodou.

 

PowerPoint je jeden z najlepších programov pre tvorbu multimediálnych prezentácií a tiež sa radí medzi jeden z najpoužívanejších softvérov na prezentovanie po celom svete. Ale aj napriek tomu sa  ešte stále stretávame s mnohými powerpointovými prezentáciami, ktoré nie sú moc dobre spracované, a to či už po grafickej alebo po obsahovej stránke. Niektoré chyby, ktoré mnohí ľudia robia, sú už chronicky známe, ale aj napriek tomu vždy sa nájdú ďalší a ďalší, ktorí ich robia. A tak ktorých najčastejších chýb sa vyvarovať?

 

1. Nepoužívajte chronicky známe powerpointové šablóny.

2. Zabudnite na nudné štandardné fonty.
3. Nepreháňajte to s animáciami a efektami.
4. Nepreháňajte to s farbami.
5. Nepoužívajte dlhé vety. Používajte heslá, grafy a obrázky.

 

Dobre urobená prezentácia je len jednou z dispozícií, ktorými musí človek disponovať, ak chce uspieť v škole alebo v práci. Dobre podané myšlienky môžu dokonale zapôsobiť a môžu vám zabezpečiť úspech. Ale i neúspech v prípade, že sa na prezentovanie nepripravíte, neviete komunikovať, tvoriť vety alebo si neviete pripraviť  premyslenú a účelnú powerpointovú prezentáciu.

V nasledujúcej časti článku si môžete prečítať niekoľko rád, ktoré vám pomôžu k úspechu.

 

1. Hľadajte si svoj vlastný spôsob prezentovania

Skôr, než sa začnete pripravovať, stanovte si ciele a definujte si, čo vlastne chcete povedať a s akou informáciou majú poslucháči odísť z vašej prezentácie. Musíte im povedať jasný odkaz, čo majú urobiť, prípadne, čo si majú uvedomiť. Skúste im porozprávať aj nejaký príbeh. Najlepšie svoj vlastný. A ak taký nemáte, môžete použiť príbeh nejakej známej osobnosti. Príbehy ľudia milujú. Pôsobia nielen na ich rozum, ale aj na city.

 

2. Príprava prezentácie

Vyjasnite si tiež, pre koho je vaša prezentácia určená, akým spôsobomčo chcete prezentovať. Ak nemáte ujasnené tieto otázky, nemá zmysel pokračovať s prípravou.

 

3. Premyslite súvislosti v prezentácii

Užitočným pomocníkom pri hľadaní súvislostí môžu byť zaujímavé texty, obrázky, videá, myšlienkové mapy, grafy, schémy, tabuľky, analýzy, citáty, vizualizácie. Postupne sa vám vytvoria asociácie, pri ktorých budete zapájať obidve polovice mozgu. Keď vám napadne nejaká myšlienka, napíšte si ju do mobilu, počítača alebo na papier. Hneď si k nej začnite predstavovať určité obrázky. Premýšľajte, ako ich dáte dokopy s textom, grafom alebo inou vizuálnou pomôckou. Choďte čo najviac do hlĺbky. Najprv si pripravte úvod a záver, potom pokračujte v ďalšom obsahu.  Najdôležitjšie myšlienky povedzte do 5 minút. Takáto dokonalá príprava trvá aj niekoľko dní, ale práve vďaka komplexnosti, premyslenosti a dokonalosti určite poslucháčov zaujmete. Budete si istí v tom, čo hovoríte, nadobudnete určitý prehľad, budete pôsobiť presvedčivo a práve vďaka tomu dokážete nadchnúť.

 

4. Dávajte si pozor na hlas, tempo, pauzy a pohyb

Svoje prezentovanie prispôsobte vnímaniu poslucháčov. Je veľmi dôležité, ako rozprávate, vystupujete a ako sa tvárite. Všímajte si zrakový kontakt polsucháčov s vami. Vyskúšajte malý trik. Nájdite si v publiku človeka, pozrite sa mu do očí, povedzte dôležitú myšlienku a urobte pauzu. Toto sa snažte postupne vyskúšať na ďalších, a tak budete spolu neustále v zrakovom kontakte. Ak si niečo zapisujú, spomaľte a vetu povedzte aj dvakrát. Ak je to vhodné, môžete byť aj vtipní. Skúste tiež použiť rôzne frazeologizmy alebo umelecké prostriedky. Robte aj malé pauzy, a to hlavne vtedy, keď chcete prejsť na trochu inú tému. Dôležitý je aj pohyb. Nestojte na jednom mieste. Využívajte priestor, ktorý máte k dispozícii.

 

5. Pravidlo 30 – 20 – 10

Toto pravidlo hovorí o tom, že v prezentácii je vhodné použiť písmo veľkosti 30, že najvodnejšia dĺžka prezentácie je 20 minút a najoptimálnejšie je, keď použijete 10 snímkov.

 

6. Čo urobiť s trémou?

Pred a v priebehu prezentácie ľudí často trápi tréma. Na tom nie je nič zlé. Tréma znamená, že vám na prezentácii naozaj záleží. Ako ju potlačiť? Najdôležitejšia je príprava. Ak ste dokonale pripravení, máte veci pod kontrolou. Koncentrujte sa hlavne na začiatok a prvé dve minúty. Toto sú tie najdôležitejšie okamžiky. Keď sa po dvoch minútach dostanete do tempa, postupne začnete cítiť viac pohody a prezentáciu určite úspešne dokončíte.A možno si to pred publikom začnete aj užívať.

 

7. Sledujte si  čas prezentovania

Dobrý rečník sa pozná aj podľa toho, že vie dodržať čas. Vždy je lepšie skončiť minútu skôr ako neskôr. Je dobré, keď máte v obecenstve niekoho, kto vám bude sledovať čas, kto vám naznačí čas päť minút a potom dve minúty pred koncom. Je to dôležité z toho dôvodu, aby ste sa včas dostali k svojmu poslednému snímku v časovej rezerve.

 

V ďalšom článku si povieme viac o tom, ako čo najpresvedčivejšie pôsobiť na publikom a aké triky na to použiť.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Zdeněk Helcl: Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách
Marek Laurenčík: Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu
Zdieľať na facebooku