Ako pôsobiť na ľudí presvedčivo?

  Foto: Bigstock

V minulom článku Ako zvládnuť úspešne prezentáciu, sme si povedali o tom, ako pripraviť premyslenú prezentáciu a tiež sme sa zamysleli nad tým, ako informácie z prezentácie vhodne odovzdať publiku. Nespomenuli sme si však ešte jednu dôležitú vec, a tou je skutočnosť, ako pôsobiť presvedčivo. Čím to je, že niektorí ľudia sú príťažliví, pôsobia dôveryhodne a ich myšlienky  si hneď poslucháči  vezmú za svoje? Čo treba urobiť preto, aby ste dokázali na ľudí pôsobiť príťažlivo, presvedčivo a nadchli ich?

Psychológovia, ktorí skúmali prejavy presvedčivých rečníkov, zhodne konštatovali, že presvedčiví ľudia sa okrem svojich poznatkov spoliehajú predovšetkým na emocionálnu inteligenciu, sociálne schopnosti a sebauvedomovanie. Práve vďaka tomuto získavajú ľudí na svoju stranu. No okrem toho ovládajú ešte niekoľko trikov, vďaka ktorým si dokážu získať ľudí.

 

1. Predstavia sa

Možno ste aj vy boli niekedy na prezentácii či prednáške a rečník sa ani len nepredstavil a nepovedal vôbec nič o sebe. A práve preto ste niekoľko minút premýšľali nad tým, kto to je, odkiaľ je a prečo tu je.Ľudia oveľa skôr prijmú myšlienky nejakého človeka, keď majú predstavu o tom, kto vlastne je. Potrebujete získať určité osobné spojenie. Vďaka nemu ľudí presvedčíte skôr o správnosti vašich myšlienok.

 

2. Zanechávajú silný prvý dojem

Viete o tom, že ľudia sa sa rozhodujú  v priebehu prvých 7 sekúnd o tom, či vás budú mať radi alebo nie? Túto skutočnosť je potrebné využiť aj pri prezentácii.

 

3. Poznajú ľudí, ktorým idú prednášať

Správny rečník si vopred zisťuje, komu ide prednášať. Snaží sa čo najviac zistiť o vekovom zložení ľudí, vzdelaní, záujmoch, postojoch, hodnotách...Snaží sa potom prispôsobiť výber slov, tempo i niektoré myšlienky komunite, s ktorou je v kontakte.  Dobrý rečník sa snaží pôsobiť príjemne a vyhýba sa  agresivite. Pôsobí asertívne, pokojne, ale sebavedome.

 

4. Usmievajú sa

Ľudia prirodzene a nevedomky zrkadlia reč tela toho, s kým sa rozprávajú. Ak chcete, aby vás ľudia mali radi a verili vám, tak sa v pribehu rozprávania usmievajte. Oni vám budú podvedome úsmev vracať a vďaka tomu sa budú cítiť lepšie. Presvdčiví ľudia sa usmievajú často, pretože sú úprimne nadšení pre svoje myšlienky.

 

5. Rozprávajú príbehy

Výskumy dokazujú, že ľudia sa dajú skôr presvedčiť niečím, čo je sprevádzané vizuálnymi vnemami, ktoré nejakú vec oživujú. Presvedčiví ľudia túto skutočnosť využívajú. Radi rozprávajú zaujímavé príbehy, ktoré ich myšlienkám vdychujú život. Dobré príbehy v mysliach poslucháčov vtvárajú obrazy, s ktorými sa môžu ľahko stotožniť a na ktoré ťažko zabúdajú. Keď hovoríte o nejakej myšlienke, s ktorou sa publikum stretáva po prvýkrát, často o nej má len nejasnú predstavu. Pre mnohých je to  všeobecné a nevedia si to konkrétne predstaviť. Dá sa to jednoducho napraviť. Vysvetlite im myšlienku cez analógiu.Analógia slúži na to, aby ste zmysel svojej myšlienky rýchlo preniesli do myslí ľudí, hoci sa na prvý pohľad môže zdať ako nezrozumiteľná. Stačí sa iba spýtať, či je vaša myšlienka podobná niečomu, čo už poznajú.

 

6. Hovoria jasne a výstižne, správne využívajú mimiku a gestá

Presvedčiví ľudia majú perfektne preštudovanú problematiku, o ktorej hovoria, a tak im nerobí problém formulovať myšlienky rýchlo a jasne.

Keď chcete, aby vás ľudia so zaujatím počúvali, je potrebné si dať pozor aj na svoje gestá, mimiku, výraz tváre a tón hlasu. Všetky tieto aspekty by mali pôsobiť pozitívne a v určitom súlade. Základom by mal byť nadšený tón hlasu, neprekrížené ruky, udržiavanie zrakového kontaktu a telo naklonené k poslucháčom. Pozitívna reč celého tela poslucháčov vtiahne do vášho rozprávania a presvedčí ich, že to, čo hovoríte, je naozaj pravda.

 

7. Presvedčiví rečníci sú úprimní

Pretvárku nemá nikto rád. Ľudí priťahují tí, ktorí sa na nič nehrajú, nič nepredstierajú a pôsobia dôveryhodne. Presvedčiví ľudia vedia, kým sú. Veria si natoľko, aby sa vo vlastnej koži cítili pohodlne. Tým, že sa budete sústreďovať na veci, ktoré vás naozaj zaujímajú a posúvajú dopredu, stávate sa aj šťastnými. A keď pôsobite šťastne, ste aj pre  iných zaujímavejší a presvedčivejsí. Najhoršia zo všetkého je pretvárka a neznalosť problematiky, ktorú chcete prezentovať. Nikdy nič nepredstierajte. Ľudia to vycítia a ak by ste čokoľvek robili, nikdy nebudete úspešní.

 

8. Vedia vymyslieť nezabudnuteľný záver

Pozoruhodní rečníci  vedia zhrnúť svoje myšlienky do jedného alebo niekoľkých trefných slov či viet. Ľudia si nemôžu pamätať všetko, čo počujú. Dobrý rečník si uvedomuje túto pravdu. Diváci si nikdy nezapamätajú všetko, bez ohľadu na to, aký dobrý je rečník.

Namiesto toho využívajú fakt, ktorý zistili psychológovia, a to je ten, že pre ľudskú myseľ je nemožné udržať viac ako sedem vecí naraz v krátkodobej pamäti. Dá sa udržať aj viac, ale taký človek by musel absolvovať špeciálny tréning. Takže na to, aby aspoň niečo zostalo v pamäti poslucháčov, zhrňte svoju hlavnú myšlienku alebo body do jednej zaujímavej vety, ktorú si zapamätajú.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Zdeněk Helcl: Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách
Marek Laurenčík: Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu
Čítajte viac o téme: Verejný prejav
Zdieľať na facebooku