Rovnako alebo podobne znejúce slová. Píšete ich správne?

Správna slovenská gramatika vôbec nie je jednoduchá. Podobne alebo rovnako znejúce slová sú ďalším z nepríjemných gramatických javov.
Správna slovenská gramatika vôbec nie je jednoduchá. Podobne alebo rovnako znejúce slová sú ďalším z nepríjemných gramatických javov. / Foto: Bigstock

V predchádzajúcom článku sme si povedali o niektorých najčastejších pravopisných a gramatických chybách. Dnes sa pozrieme na niektoré slová, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale významovo či pravopisne sa odlišujú.

 

Kedy píšeme vír a kedy výr?

Slová vír a výr sa často používajú nesprávne. Sú obsahovo odlišné. Slovo vír s mäkkým i označuje prudký pohyb vzduchu alebo vody okolo zvislej osi, zatiaľ čo slovo výr označuje druh sovy. Na základe tejto odlišnosti k nim treba pristupovať pri ich používaní.

Napríklad: V lese na strome sedel výr.

V rieke sme videli vodný vír.

 

Kedy píšeme krištáľ a kedy kryštál?

Kryštál je pevné teleso s pravidelnou štruktúrou, napr. kryštálik cukru, soli...

Napríklad:

Kryštáliky snehu sa trblietali na vychádzajúcom slnku. Zabudol som kúpiť kryštálový cukor.

Krišťáľ je bezfarebná odroda kremeňa alebo bezfarebné sklo.

Napríklad:

Rozbila som krištáľovú lampu.

Kryštál sa skloňuje podľa vzoru dub  a  krištáľ sa skloňuje podľa vzoru stroj.

 

Kedy píšeme  bystro a kedy bistro?

Bistro s mäkkým i je  reštaurácia, kaviareň. Bystro s tvrdým y znamená robiť niečo prudko alebo rezko.

Napríklad:

bistre sme kúpili minerálku.

Bystro myslí ten, kto myslí sviežo a pohotovo.

 

Kedy píšeme pysk a kedy pisk?

Ak máme na mysli ústa zvieraťa, píšeme slovo pysk s tvrdým y. Keď počujeme nejaký zvuk, tak vtedy pisk píšeme s mäkkým i.

Napríklad:

Krava má veľký pysk.

Počuli sme pisk píšťalky.

 

Kedy píšeme vyť a kedy viť?

Vyť s tvrdým y znamená vydávať prenikavý zvuk a viť s mäkkým i znamená zväzovaním, spletaním spájať, upevňovať  niečo do zväzku.

Napríklad:

Dievčatá vijú vence.

Vlky vyli na mesiac.

 

Kedy píšeme typ a kedy tip?

Slovo tip vyslovujeme tvrdo a má dva významy:

1.tip – odhad, mienka, predpoklad o výsledku, napríklad v športe. Tento tip na výsledok zápasu mu nevyšiel.

tipovať – dopredu odhadovať výsledok niečoho (obyčajne v športe), predpokladať niečo, nejakú skutočnosť,  tipovať výsledok zápasu, tipovať víťaza súťaže, tipovať v športke

Napríklad:

Všetci ho tipovali za víťaza. Tipujem, že hokejisti dnes vyhrajú.

2.tip – dobrá rada, odporúčanie: Od kamaráta som dostal tip na skvelú dovolenku.

A ako je to so slovom typ?

1.typ -  jednotlivec ako predstaviteľ nejakej skupiny, kategórie ľudí: typ človeka, typ žiaka, mestský typ

2.typ -  vzor, model, prototyp, schéma alebo forma, ktorým zodpovedá istá skupina vecí alebo javov: obľúbené typy vozidiel, nový typ lietadla, typ pôdy, typ školy

3. typ - vzhľad, výzor človeka s charakteristickými fyzickými alebo aj inými znakmi: germánsky,slovanský, vizuálny, umelecký typ

4.typ - vysnená predstava o človeku s ideálnymi vlastnosťami: Páčiš sa mi, si presne môj typ.

 

ĎALŠIE ROVNAKO ZNEJÚCE SLOVÁ:

by - podmieňovacia častica, spojka / bi - rozk. spôsob od  slova biť

bydlo - bydlisko, obydlie, príbytok / bidlo - žŕdka, palica

byt- príbytok / bit- jednotka elementárnej informácie

byť - existovať / biť- udierať

bytie - jestvovanie / bitie - palicou

dobyť- zmocniť sa / dobiť - domlátiť, dobiť mobil

dobýjať - uhlie, hrad / dobíjať - domlátiť, doraziť, dobíjať baterku, mobil, kredit

my - všetci / mi - mne

rým - zvuková zhoda na konci veršov / Rím - mesto

tykať  - od zámena ty / tikať - robiť tik-tak/zvuk hodín

 

PODOBNE ZNEJÚCE SLOVÁ:

mýli sa – pletie si informácie  / milý – obľúbený, drahý, vzácny

mýlka – omyl / Milka – meno

dopyt – úsilie o získanie (tovaru) / dopiť – vypiť do dna

prikryť sa – zakryť sa / príkriť sa – protiviť sa

skrývať – schovávať / krívať – krivo kráčať

sykať – syčať / síkať – striekať

syrový – zo syra / sírový – zo síry

vydať, vydávať – nariadenie, vziať si niekoho / vídavať – často vidieť, stretávať sa

nazývať sa – menovať sa, volať sa / nazívať sa – mnoho zívať

vzývať – prosiť, uctievať / zívať – otvárať ústa ako prejav únavy

pýcha – namyslenosť, nadutosť / pichá – bodá

sykot – syčanie / sipot – sipenie

odbyt – obrat tovaru / odbiť – odraziť; odmietnuť, odvrhnúť; oznámiť čas

neodbytný – dotieravý (človek)

od synka – od malého syna / sinka – modrina

mys - výbežok pevniny do mora / miss - kráľovná krásy

 

Uviedla som len niektoré slová. V slovníkoch alebo aj v reálnom živote sa môžete stretnúť s mnohými ďalšími slovami.

 


Zdroj:
Pravidlá slovenského pravopisu (2000)
Mária Pisárčíková, Štefan Michalus: Malý synonymický slovník
Krátky slovník slovenského jazyka
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku