Slovenský jazyk a literatúra

Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb

Blížia sa Vianoce a nový rok a mnohí z nás budú písať svojim blízkym pohľadnice či SMS správy. Ako písať názvy sviatkov správne?

Kedy píšeme čiarku pred spojkou ČI?

Aký je princíp písania čiarky pred spojkou ČI? Záleží to hlavne od jej postavenia vo vete. Môže mať funkciu podraďovacej, ale aj priraďovacej spojky.

Bohemizmy (čechizmy) v slovenčine. Poznáte ich?

Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj pri výslovnosti alebo používaní prípon a predpôn. Ktoré slová sa z češtiny dostali do slovenského jazyka? Na ktoré si dávať pozor?

Správne a nesprávne slovné spojenia - 2. časť

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o niektorých problematických slovných spojeniach. Dnes sa pozrieme na niektoré ďalšie.

Nespisovné a spisovné slovné spojenia – 1. časť

Občas sa stretneme so slovami, ktoré sú zvlášť problematické pre mnohých z nás. Niektoré problémové slová si nevieme zapamätať alebo ich nevieme správne použiť vo vete.

Gramatika: Ako písať odrážky?

Často náš text vyžaduje pre lepšiu prehľadnosť rôzne odrážky či body. Ako sa však píše presne čiarka, bodka, dvojbodka či veľké a malé písmeno?

Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však

Kedy správne používať vo vete spojku však a v akom prípade spojku ale?

Gramatika: Ako píšeme správne slovo roľa alebo rola?

Nie je rola ako roľa, hoci to tak často v našom písomnom prejave vyzerá.