Slovenský jazyk a literatúra

Využitie obrazov a fotografií na tvorivom písaní

V súčasnosti sa tvorivé písanie stáva súčasťou každodenného vyučovania. Podstatným prínosom, okrem iných benefitov, tohto vyučovania je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti žiakov.

Aktivity na precvičovanie vlastných podstatných mien

Problematika písania veľkých písmen má svoje pravidlá a hlavne množstvo výnimiek. Z tohto dôvodu je na precvičovanie so žiakmi vhodné používať široké spektrum rôznych cvičení, metód alebo aktivít.

Marec - mesiac knihy (aktivity pre žiakov)

Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu.

Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb

Blížia sa Vianoce a nový rok a mnohí z nás budú písať svojim blízkym pohľadnice či SMS správy. Ako písať názvy sviatkov správne?

Kedy píšeme čiarku pred spojkou ČI?

Aký je princíp písania čiarky pred spojkou ČI? Záleží to hlavne od jej postavenia vo vete. Môže mať funkciu podraďovacej, ale aj priraďovacej spojky.

Bohemizmy (čechizmy) v slovenčine. Poznáte ich?

Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj pri výslovnosti alebo používaní prípon a predpôn. Ktoré slová sa z češtiny dostali do slovenského jazyka? Na ktoré si dávať pozor?

Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí.

Prečo máme v slovenčine ypsilon a kto ho zaviedol?

Už sme si zvykli na to, že súčasťou spisovnej slovenčiny je aj ypsilon. Mnoho ľudí si myslí, že za to môže Ľudovít Štúr alebo Anton Bernolák. Pravda je však iná.