Články: Pre študentov
O projekte

Slovenský jazyk a literatúra

Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb

Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb


Blížia sa Vianoce a nový rok a mnohí z nás budú písať svojim blízkym pohľadnice či SMS správy. Ako písať názvy sviatkov správne? Čítaj ďalej
Kedy píšeme čiarku pred spojkou ČI?

Kedy píšeme čiarku pred spojkou ČI?


Aký je princíp písania čiarky pred spojkou ČI? Záleží to hlavne od jej postavenia vo vete. Môže mať funkciu podraďovacej, ale aj priraďovacej spojky. Čítaj ďalej
Bohemizmy (čechizmy)  v slovenčine. Poznáte ich?

Bohemizmy (čechizmy) v slovenčine. Poznáte ich?


Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj pri výslovnosti alebo používaní prípon a predpôn. Ktoré slová sa z češtiny dostali do slovenského jazyka? Na ktoré si dávať pozor? Čítaj ďalej
Správne a nesprávne slovné spojenia - 2. časť

Správne a nesprávne slovné spojenia - 2. časť


V predchádzajúcom článku sme vás informovali o niektorých problematických slovných spojeniach. Dnes sa pozrieme na niektoré ďalšie. Čítaj ďalej
Nespisovné  a spisovné slovné spojenia – 1. časť

Nespisovné a spisovné slovné spojenia – 1. časť


Občas sa stretneme so slovami, ktoré sú zvlášť problematické pre mnohých z nás. Niektoré problémové slová si nevieme zapamätať alebo ich nevieme správne použiť vo vete. Čítaj ďalej
Gramatika: Ako písať odrážky?

Gramatika: Ako písať odrážky?


Často náš text vyžaduje pre lepšiu prehľadnosť rôzne odrážky či body. Ako sa však píše presne čiarka, bodka, dvojbodka či veľké a malé písmeno? Čítaj ďalej
Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však

Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však


Kedy správne používať vo vete spojku však a v akom prípade spojku ale? Čítaj ďalej
Gramatika: Ako píšeme správne slovo roľa alebo rola?

Gramatika: Ako píšeme správne slovo roľa alebo rola?


Nie je rola ako roľa, hoci to tak často v našom písomnom prejave vyzerá. Čítaj ďalej