Články: Pre študentov
O projekte

Slovenský jazyk a literatúra

Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé

Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé


Zámeno sám, sama, samo má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar sami , v mužskom rode neživotnom, v ženskom a strednom rode samy a znamená samotný, nik iný. Čítaj ďalej
Gramatika: Má sa písať čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?

Gramatika: Má sa písať čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?


Dilema napísať čiarku – nenapísať čiarku sa často týka činných a trpných príčastí (robiaci, robený). Patrí pred takéto slová vo vete čiarka? Čítaj ďalej
Gramatika: Ako správne používať druhotnú predložku kvôli?

Gramatika: Ako správne používať druhotnú predložku kvôli?


Kvôli sa často používa nesprávne vo vetách, kde chceme vyjadriť príčinu. Napr. Nie je vhodné zatvárať školy kvôli chrípke. Čítaj ďalej
Gramatika: Kedy používame spojovník?

Gramatika: Kedy používame spojovník?


Kedy sa píše spojovník a kedy pomlčka? Čítaj ďalej
Gramatika: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?

Gramatika: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?


Vo vianočnom období často skloňujeme Ježiška, používame však jeho meno správne? Čítaj ďalej
Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso: Vystúpi premiér a prezident z lietadla? Alebo vystúpia?

Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso: Vystúpi premiér a prezident z lietadla? Alebo vystúpia?


Píše sa pri viacnásobnom podmete vo vete sloveso v jednotnom alebo množnom čísle? Čítaj ďalej
Gramatika: Ako správne vykať?

Gramatika: Ako správne vykať?


Aby sa vykanie nestalo tykaním, prečítajte si správne pravidlá. Čítaj ďalej
Gramatika: Ako je to s medzerami pri spojovníku a pomlčke?

Gramatika: Ako je to s medzerami pri spojovníku a pomlčke?


V rámci písaného prejavu si neraz nevieme rady s grafickým spracovaním – používaním medzier pri interpunkcii. Prečítajte si, ako ich používať správne. Čítaj ďalej