Články: Pre študentov
O projekte

Gramatika

Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však

Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však


Kedy správne používať vo vete spojku však a v akom prípade spojku ale? Čítaj ďalej
Gramatika: Ako píšeme správne slovo roľa alebo rola?

Gramatika: Ako píšeme správne slovo roľa alebo rola?


Nie je rola ako roľa, hoci to tak často v našom písomnom prejave vyzerá. Čítaj ďalej
Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé

Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé


Zámeno sám, sama, samo má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar sami , v mužskom rode neživotnom, v ženskom a strednom rode samy a znamená samotný, nik iný. Čítaj ďalej
Gramatika: Má sa písať čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?

Gramatika: Má sa písať čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?


Dilema napísať čiarku – nenapísať čiarku sa často týka činných a trpných príčastí (robiaci, robený). Patrí pred takéto slová vo vete čiarka? Čítaj ďalej
Gramatika: Ako správne používať druhotnú predložku kvôli?

Gramatika: Ako správne používať druhotnú predložku kvôli?


Kvôli sa často používa nesprávne vo vetách, kde chceme vyjadriť príčinu. Napr. Nie je vhodné zatvárať školy kvôli chrípke. Čítaj ďalej
Gramatika: Kedy používame spojovník?

Gramatika: Kedy používame spojovník?


Kedy sa píše spojovník a kedy pomlčka? Čítaj ďalej
Gramatika: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?

Gramatika: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?


Vo vianočnom období často skloňujeme Ježiška, používame však jeho meno správne? Čítaj ďalej
Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso: Vystúpi premiér a prezident z lietadla? Alebo vystúpia?

Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso: Vystúpi premiér a prezident z lietadla? Alebo vystúpia?


Píše sa pri viacnásobnom podmete vo vete sloveso v jednotnom alebo množnom čísle? Čítaj ďalej