Gramatika

Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb

Blížia sa Vianoce a nový rok a mnohí z nás budú písať svojim blízkym pohľadnice či SMS správy. Ako písať názvy sviatkov správne?

Bohemizmy (čechizmy) v slovenčine. Poznáte ich?

Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj pri výslovnosti alebo používaní prípon a predpôn. Ktoré slová sa z češtiny dostali do slovenského jazyka? Na ktoré si dávať pozor?

Správne a nesprávne slovné spojenia - 2. časť

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o niektorých problematických slovných spojeniach. Dnes sa pozrieme na niektoré ďalšie.

Nespisovné a spisovné slovné spojenia – 1. časť

Občas sa stretneme so slovami, ktoré sú zvlášť problematické pre mnohých z nás. Niektoré problémové slová si nevieme zapamätať alebo ich nevieme správne použiť vo vete.

Gramatika: Ako písať odrážky?

Často náš text vyžaduje pre lepšiu prehľadnosť rôzne odrážky či body. Ako sa však píše presne čiarka, bodka, dvojbodka či veľké a malé písmeno?

Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však

Kedy správne používať vo vete spojku však a v akom prípade spojku ale?

Gramatika: Ako píšeme správne slovo roľa alebo rola?

Nie je rola ako roľa, hoci to tak často v našom písomnom prejave vyzerá.

Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé

Zámeno sám, sama, samo má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar sami , v mužskom rode neživotnom, v ženskom a strednom rode samy a znamená samotný, nik iný.