Gramatika

Aktivity na precvičovanie vlastných podstatných mien

Problematika písania veľkých písmen má svoje pravidlá a hlavne množstvo výnimiek. Z tohto dôvodu je na precvičovanie so žiakmi vhodné používať široké spektrum rôznych cvičení, metód alebo aktivít.

Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb

Blížia sa Vianoce a nový rok a mnohí z nás budú písať svojim blízkym pohľadnice či SMS správy. Ako písať názvy sviatkov správne?

Bohemizmy (čechizmy) v slovenčine. Poznáte ich?

Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj pri výslovnosti alebo používaní prípon a predpôn. Ktoré slová sa z češtiny dostali do slovenského jazyka? Na ktoré si dávať pozor?

Prečo máme v slovenčine ypsilon a kto ho zaviedol?

Už sme si zvykli na to, že súčasťou spisovnej slovenčiny je aj ypsilon. Mnoho ľudí si myslí, že za to môže Ľudovít Štúr alebo Anton Bernolák. Pravda je však iná.

Správne a nesprávne slovné spojenia - 2. časť

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o niektorých problematických slovných spojeniach. Dnes sa pozrieme na niektoré ďalšie.

Nespisovné a spisovné slovné spojenia – 1. časť

Občas sa stretneme so slovami, ktoré sú zvlášť problematické pre mnohých z nás. Niektoré problémové slová si nevieme zapamätať alebo ich nevieme správne použiť vo vete.

Gramatika: Ako písať odrážky?

Často náš text vyžaduje pre lepšiu prehľadnosť rôzne odrážky či body. Ako sa však píše presne čiarka, bodka, dvojbodka či veľké a malé písmeno?

Gramatika: Nemiešajme spojky ale a však

Kedy správne používať vo vete spojku však a v akom prípade spojku ale?