Najčastejšie gramatické chyby v slovenčine. Robíte ich aj vy?

Svoje najčastejšie gramatické chyby môžete eliminovať aj občasným zopakovaním gramatických pravidiel.
Svoje najčastejšie gramatické chyby môžete eliminovať aj občasným zopakovaním gramatických pravidiel. / Foto: Bigstock

Mnohým pripadá slovenčina ako jeden z najťažších jazykov na svete, ale nemusí to tak vždy byť. V škole majú žiaci dostatok času na to, aby si jednotlivé gramatické a pravopisné javy precvičili a zapamätali na celý život. Dôležité je len dobré sústredenie a neustále opakovanie preberaných javov. Mnohé vzory platia pre viaceré slovné druhy, a tak keď sa raz niekto dobre naučí správne skloňovať podľa vzoru PEKNÝ, vie správne písať nielen prídavné mená, ale aj niektoré zámená a číslovky. Niektoré javy sú však dosť náročné a musí si ich človek poriadne zapamätať. Vybrali sme pre vás niekoľko gramatických javov, kde robia ľudia najčastejšie chyby.

 

Predložky s/so, z/zo

Ak sa neviete rozhodnúť, pomôže jednoduchá pomôcka:

s/so sa vždy píše v prípade, že sa pýtate s kým?, s čím? (inštrumentál)

Prišiel so susedou.

Boli sme tam s otcom.

z/zo použijete v prípade, že sa pýtate  z koho?, z čoho? (genitív)

Vrátili sme sa zo školy. Odišiel z dvora.

 

Euro sa skloňuje

Euro sa skloňuje podľa vzoru mesto.

Pádové otázky euro  
  singulár plurál
nominatív (kto? čo?) euro eurá
genitív (koho? čoho?) eura eur
datív (komu? čomu?) euru eurám
akuzatív (koho? čo?) euro eurá
lokál (o kom? o čom?) eure eurách
inštrumentál (s kým? s čím?) eurom eurami

 

 

 

 

 

 

 

Napadlo mi/ napadlo ma

Keď máme na mysli myšlienky, nápad, tak používame tvar: Napadla mi myšlienka.

Ak nás niečo ohrozilo alebo nás niekto napadol, tak použijeme tvar: Pri prechádzke dedinou ma napadol pes.

 

Hanba, nie je hamba

Slovo hamba v slovenčine neexistuje.

 

Môžeme, nie môžme

Slovo môžme v slovenčine neexistuje.

 

Prvýkrát/ prvý raz

Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvýkrát, dvakrát).

Slová končiace na raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz).

 

Oni/ ony/ sami/ samy/ radi/ rady

Oni, sami a radi sa viažu na životný mužský rod.

Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužský, stredný a ženský).

Muži to pripravia radi.

Ženy cestujú samy.

Duby tam stáli samy.

Deti tancujú rady.

 

(tie) Stromy majú rady slnko. (tie) Učiteľky majú rady svoju prácu. (tie) Ženy sa rady pohybujú v kuchyni. (tie) Deti rady chodia do školy a rady sa učia. (tie) Dievčatká sa rady hrajú s bábikami. (tie) Vrabce rady kradnú sliepkam zrno na dvore.

 

Mäkké i píšeme aj v prípade, keď nevieme určiť rod.

Povedia vám to oni. (nevieme kto)

 

Zástrčka nie je zásuvka

Ak vás niekto požiada, aby ste niečo zastrčili do zástrčky, zaiste mu porozumiete aj napriek tomu, že vás žiada o absurdnú vec. S najväčšou pravdepodobnosťou mala totiž táto osoba na mysli zásuvku.

Slová zásuvka a zástrčka majú odlišné významy. Kým slovom zástrčka označujeme vidlicu s vývodom vodiča elektriny, slovom zásuvka poukazujeme na zariadenie určené na pripojenie elektrického zariadenia pomocou už spomínanej zástrčky.

 

O desať  minút/ za desať minút

Používajú sa obidve formy, ale závisia od obsahu výpovede.

Ak veta vyjadruje časový úsek, počas ktorého trvá dej, použijeme tvar:

Dočítam to za desať minút.

O desať minút sa používa na označenie času, keď sa napríklad niečo začne:

O desať minút príde vlak.

 

Nieje - nie je

Ide o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. NIE je častica a JE je sloveso.

 

Vykanie

Sloveso pri vykaní musí byť vždy v druhej osobe množného čísla.

SPRÁVNE:

Podali by ste mi ten chlieb? Ukázali by ste mi tú knihu?

NESPRÁVNE:

Podala by ste mi ten chlieb? Ukázala by ste mi tú knihu?

 

Zámená MI - MY

Zámeno s mäkkým i „mi“ sa používa, keď ide o „mi – mne“.

Príklad: Podaj mi ten zošit.

Zámeno s tvrdým y „my“ sa používa, keď ide o „my – všetci, viacerí“.

Príklad: My sme včera všetci spievali.

 

Svojim/ svojím

Aj dĺžne majú v slovenčine svoje opodstatnenie. Pri nižšie uvedených zámenách raz dĺžeň používame a raz nie.

 

Zapamätajte si!

Množné číslo je bez dĺžňa (datív): Poviem to svojim kolegom.

Jednotné číslo sa píše s dĺžňom (inštrumentál): Bol som so svojím kamarátom.

Toto pravidlo platí aj pre zámená môj, tvoj, náš, váš.

 

Preňho alebo preň? Postavím sa zaňho alebo zaň?

Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho nahrádzajú životné podstatné mená mužského rodu.

Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a podstatné mená stredného rodu.

 

Napríklad:

Životné: Pre otca je to jednoduché. Preňho/pre neho je to jednoduché.

Neživotné: Choď po chlieb! Choď poň!

 

Vzor PEKNÝ

Podľa vzoru pekný skloňujeme prídavné mená (tiež niektoré zámená, číslovky), ktoré majú pred ohýbacou príponou tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. Všade sa píše tvrdé y, ale pozor si dajte na nominatív plurálu mužského rodu, kde sa píše mäkké i. V inštrumentáli v príponách –MI, -AMI píšeme vždy mäkké i.

 

  mužský rod   ženský rod stredný rod
  singulár plurál singulár plurál singulár plurál
N pekn -ý pekn -í / -é pekn -á pekn -é pekn -é pekn -é
G pekn -ého pekn -ých pekn -ej pekn -ých pekn -ého pekn -ých
D pekn -ému pekn -ým pekn -ej pekn -ým pekn -ému pekn -ým
A pekn -ého / -ý pekn -ých / -é pekn -ú pekn -é pekn -é pekn -é
L pekn -om pekn -ých pekn -ej pekn -ých pekn -om pekn -ých
I pekn -ým pekn -ými pekn -ou pekn -ými pekn -ým pekn -ými

 

 

Spisovné Nespisovné Spisovné Nespisovné
       
bielizeň prádlo nechápem to nechápem tomu
byť na smiech byť k smiechu nerozumiem tomu nerozumiem to
čakám na otca - naňho čakám na otca - naň nevládze, lebo/pretože je starý nevládze nakoľko je už starý
čakám na vlak - naň čakám na vlak - naňho nosové kvapky nosné kvapky
členok kotník odporúčanie doporučenie
dať pozdravovať nechať pozdravovať okrem iného mimo iného
dojča kojenec odsek odstavec
dve deci dva deci okamih okamžik
časom, po čase postupom času otvoriť schôdzu zahájiť schôdzu
čipka krajka odkopírovať okopírovať
čiastkový dielčí pečiatka razítko
elastickosť elastičnosť paštéta paštéka
golier límec    
guľôčkové pero guličkové pero priezor kukátko
harmanček, rumanček kamilky páči sa mi ľúbi sa mi
hojdačka húpačka    
hosť, hostka hosť, hosťka pravdaže, však ovšem
hrať šach hrať šachy petržlen petržel
hrať na niečom hrať na niečo predsedníčka predsedkyňa
chlieb chleba priehradka, priečinok prepážka
ide o niečo jedná sa o niečo plece rameno
ísť do záhrady ísť na záhradu pri telefóne u telefónu
ísť po mlieko ísť pre mlieko prísť o chvíľu prísť za chvíľu
je pravda, že je pravdou, že po prvé, po druhé za prvé, za druhé
je to tak je tomu tak priprav sa na odpoveď priprav sa k odpovedi
je to veľmi dobré je to moc dobré pokojný. pokoj kľudný, kľud
kaleráb kareláb písať perom (ako) písať s perom
kam ideš? kde ideš? rožok, rožtek rohlík
kontaktujte sa s nami kontaktujte nás rovná sa nule je rovné nule
kvapky proti kašľu kvapky na kašeľ rasca kmín
list dopis saláma salám
lízanka lízatko správanie chovanie
merať si teplotu merať si horúčku strúhadlo strúhatko
mimo hru mimo hry stanica nádražie
mravčia práca mravenčia práca samochvála sebechvála
maškrtný mlsný súčasný súčastný
napomôcť urobiť dobrú vec napomôcť dobrej veci skok o žrdi skok o tyči
navyše naviac smerovacie číslo smerové číslo
nátierka pomazánka škatuľa krabica
návod na niečo návod k niečomu tlačidlo tlačítko
neprišiel pre chorobu neprišiel kvôli chorobe tematický tématický
ten istý, rovnaký ten samý vykonávať niečo prevádzať niečo
to závisí od teba, to záleží na tebe to závisí na tebe vzhľadom na to ... vzhľadom k tomu ...
vreckovka kapesník z času na čas čas od času
v priebehu hodiny behom hodiny zvyšok zbytok
v školách sa vyučuje na školách sa vyučuje žreb los
vyhlásenie prehlásenie žmurkať mrkať

 

V ďalšom článku sa pozrieme na  rovnako alebo podobne znejúce slová a ich pravopis.

 


Zdroj: J. Šimurka: Slovenčina do vrecka
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku