Ako zvládnuť Testovanie 9 a prijímacie skúšky

  

Na deviatakov čoskoro čakajú  zatiaľ najdôležitejšie skúšky v živote - Testovanie 9 a prijímacie skúšky.  Niektorí  sa už niekoľko mesiacov zodpovedne pripravujú, iní možno ešte váhajú. Čas sa však zastaviť nedá, a tak s prípravou netreba zbytočne čakať.  Žiakom i rodičom ponúkame niekoľko rád, ako skúšky  zvládnuť čo najlepšie. Všetky tieto informácie sa dajú  využiť pri  prijímacích skúškach, Testovaní 9, ale aj v bežnej  príprave do školy.

 

1. Stanovte si jasný a reálny cieľ

Je úplne samozrejmé, že mladí ľudia sú ovplyvňovaní všetkým, čo na nich pôsobí. Počnúc médiami a končiac priateľmi i rodinou. Niekedy sa im však napodobňovanie iných tak vymkne z rúk, že prestávajú byť sami sebou. Najšťastnejší sú tí ľudia, pre ktorých je ich práca poslaním. Štatistiky hovoria, že 80% ľudí nemá rado svoju prácu. Potom sa ale nemôžeme čudovať, že je na svete toľko nešťastných ľudí. Najväčšiu časť svojho života strávime v práci. Vyberajme si kariéru, ktorá nás zaujíma.  Je dôležité, aby sa rodičia s deťmi čo najčastejšie rozprávali o budúcom povolaní, o tom, čo dieťa baví, čo mu robí radosť a čo ho vnútorne napĺňa. Keď sa dieťa do budúcej školy teší, s radosťou sa aj učí. Ak nemá stanovený cieľ, ktorý by ho tešil, nemá chuť do učenia. Rozumný a dosiahnuteľný cieľ je naozaj veľmi dôležitý. Niekedy pod vplyvom iných ľudí  deti majú na očiach ružové okuliare. I keď vedia, že ich prospech nezodpovedá vybranému študijnému odboru, pod vplyvom rôznych okolností (rodina, kamaráti, hodnoty v spoločnosti) chcú študovať niečo, čo vôbec nekorešponduje s ich osobnosťou. Pomôžme takýmto deťom nájsť reálny pohľad na svet. Predídeme tak u nich zbytočným sklamaniam nielen na strednej škole, ale aj v ďalšom živote.

 

2. Príprava musí byť systematická

Ak chcete, aby vaše dieťa na skúškach uspelo, musí sa učiť systematicky a učenie musí byť súčasťou jeho denného režimu. Pri učení je to ako v športe. Kto chce dosiahnuť úspech, musí pravidelne trénovať, respektíve učiť sa. Úspech v škole často závisí ďaleko viac od domácej prípravy než na tom, aké šikovné  sa deti  narodili. Deviataci sú už  väčšinou natoľko vyspelí, že si uvedomujú dôležitosť svojich rozhodnutí, takže po správnom usmernení vo väčšine prípadov dokážu pochopiť vážnosť situácie a pravidelne sa učeniu venujú. Títo žiaci potom problémy na skúškach nemajú. Dieťa dosahuje v tomto smere najlepšie výsledky vtedy, keď pôsobenie  oboch rodičov a učiteľov je jednotné. Aj v prípade, ak je dieťa z rozvedenej rodiny, pôsobenie oboch rodičov musí byť jednotné.  To znamená, že rodičia majú ten istý názor, ktorý zároveň korešponduje aj s názorom učiteľa. To je tá najlepšia motivácia! Všetkým predsa ide o rovnakú vec  – aby dieťa uspelo. Vytrvalosť a systematickosť v príprave na skúšky dáva žiakovi obrovskú šancu uspieť. Čím skôr si vytvorí z učenia zvyk, tým lepšie pre neho. V budúcnosti na strednej či vysokej škole ocení skutočnosť, že sa už na základnej škole naučil učiť.

 

3. Dieťa musí byť samo sebou

Vysvetlite svojmu dieťaťu, že v období pred testovaním a skúškami je na prvom mieste učenie. Budujte v ňom také hodnoty, aby si jasne uvedomovalo, čo je preň dôležité. Kamaráti a zábava síce tiež patria k životu, ale v rozdujúcich chvíľach pred skúškami sa učenie musí dostať na prvé miesto. V tomto veku si deti vedia veľmi dobre uvedomiť, ktoré kroky smerujú k úspechu v učení. Je dobré, keď sú pevné vo svojich presvedčeniach a vedia odolávať nástrahám, ktoré ich odpútavajú od učenia. Je dobré upozorňovať na prípadné problémy, ktoré môžu nastať po nedodržaní krokov potrebných pri príprave na skúšky.

 

4. Dieťa sa nemá spoliehať sa na iných

Upozorňujte dieťa, že v príprave sa nemá spoliehať na iných. Je nezodpovedné, keď si pripravuje únikové cestičky a spolieha sa, že od niekoho niečo odpíše, urobí si ťaháky, neučí sa doma, lebo sa spolieha len na školu, učiteľa, spolužiakov a podobne.

5. Buďte optimisticky naladení

Nech sa deje čokoľvek, povedzme deťom, aby sa snažili zachovať dobrú náladu, nádej a optimizmus. Veď po horších dňoch prichádzajú vždy tie lepšie. Učme ich radovať sa z doterajších úspechov, zo všetkých dobrých vecí, ktoré doteraz zažili a z ľudí, ktorí pri nich stoja a držia im palce. Keď dieťa vidí jednotný postoj rodičov, ktorí mu držia palce, je to pre neho jedno z najväčších povzbudení.

 

6. Naučte deti striedať oddych a zábavu

Rozprávajme sa s mladými ľuďmi o tom, že denný režim má v akomkoľvek veku svoje opodstatnenie. Naučme ich ako striedať jednotlivé činnosti, ako relaxovať, koľko hodín spať, ako sa správne stravovať, prípadne meditovať, kedy športovať a učiť sa. Dobre naplánovaný čas na jednotlivé činnosti je veľkou zárukou úspechu.

 

7. Naučte deti odbúravať stres

Systematická príprava, podrobné vlastné vypracovávania poznámok, precvičovanie podobných testov, aké bývajú na skúškach a na Testovaní 9, kvalitná strava, dostatočný spánok, v prípade potreby pár hodín doučovania navyše, to všetko sú atribúty, ktoré vášmu dieťaťu pomôžu odbúrať stres. Takmer každá stredná škola má na svojej webovej stránke ukážky testov na prijímacie skúšky. Všetky testy na monitor z minulých rokov sa nachádzajú na stránke www.nucem.sk. V kníhkupectvách dostať kúpiť veľké množstvo rôznych zbierok, učebníc, testov aj s odpoveďami, takže rodič môže dieťa sám kontrolovať.

 

Ďalšie užitočné rady si môžete prečítať aj v článku:

AKO PRIPRAVIŤ DEVIATAKOV NIELEN NA SKÚŠKY, ALE AJ NA ŠŤASTNEJŠÍ ŽIVOT?

 

 

AKO ZVLÁDNUŤ STRES POČAS TESTOVANIA

  • Upokoj sa – dýchaj pomaly a zhlboka.
  • Otázky v teste čítaj veľmi pozorne a sústredene (na to žiaci často zabúdajú).
  • Prečítaj si ukážky úlohy aj všetky možnosti riešenia úloh.
  • Rieš vždy len jednu úlohu.
  • Otázky čítaj úplne pokojne, podčiarkni si, čo je v nich najdôležitejšie.
  • Zakrúžkuj si otázky, ktoré vieš zodpovedať ako prvé.
  • Zváž, koľko času ti zaberie zodpovedanie každej otázky.
  • Pripočítaj k tomu čas, ktorý potrebuješ na kontrolu celého testu.
  • Zbytočne sa nestresuj a neporovnávaj s ostatnými .


PODMIENKY NA UČENIE

1 ) Snaž sa učiť vždy na tom istom mieste. Izba, v ktorej sa učíš by mala byť svetlá. Pred učením si ju nezabudni vyvetrať. Teplota v miestnosti by nemala presiahnuť 18 až 20 stupňov Celsia.
Nebudeš ospalý, ale svieži a tvoj mozog bude mať dostatok kyslíka.


2 ) Na učenie je najlepšie ticho. Na mobil si daj tichý režim, vypni televíziu aj počítač. Ak potrebuješ zvukovú kulisu, môžeš si dať pri učení tichú hudbu.

 

3 ) Učenie v posteli nie je príliš vhodné, pretože je v nej riziko, že zaspíš. Ak si zvyknutý sa učiť v posteli, mysli na pracovné prestávky, ktoré ale nevyplníš spánkom ale vstaneš a niečo urobíš.
Napriek tomu skús sa niekedy učiť za stolom a porovnaj si, kde si sa naučil viac.

 

4 ) Snaž sa mať okolo seba poriadok a všetky dôležité veci na dosah, aby si nemusel strácať čas zbytočným hľadaním. Upratanie stola nezaberie veľa času a naozaj pomôže.

 

Zdroj: camip.sk/nucem.sk, Foto: Shutterstock/ Deviantart

Čítajte viac o téme: Úspech, Stres, Testovanie 9
Zdieľať na facebooku