Najčastejšie problémy detí v predškolskom a v mladšom školskom veku

Je dobré, ak rodičia vedia, s akými problémami sa stretávajú ostatní rodičia detí v podobnom veku. Pomáha im to vyhodnotiť, či sa jedná o vážnejší problém alebo len niečo prechodné.
Je dobré, ak rodičia vedia, s akými problémami sa stretávajú ostatní rodičia detí v podobnom veku. Pomáha im to vyhodnotiť, či sa jedná o vážnejší problém alebo len niečo prechodné. / Foto: Shutterstock

Vo väčšine prípadov sú ťažkosti so správaním a učením len prechodné a podstatne nenarušujú vývinový proces. Niekedy bývajú výsledkom nezrelosti alebo nejakých prechodných zdravotných problémov či citového otrasu. Je dobré, keď rodičia chápu povahu týchto problémov, aby vedeli, ako sa s nimi vyrovnať a kedy je potrebné sa obrátiť na odborníkov. S ktorými problémami sa môžete najčastejšie stretnúť?

 

1. Strach zo školy alebo škôlky

Veľa detí plače, keď idú prvýkrát do školy, pretože nie sú zvyknuté byť vzdialené od svojich rodičov. V tomto prípade je vhodná dobrá príprava, ktorá spočíva v tom, že sa môžete s deťmi rozprávať o škole alebo sa  hrať  na školu. Pomôcť vám môže aj dobrý a trepezlivý učiteľ.

 

2. Strata prvoradého postavenia

Prirodzená sebeckosť dieťaťa, ako aj nesprávne prejavy rodičovskej lásky často spôsobujú, že dieťa sa doma cíti ako hviezda. V škole  alebo v škôlke sa stáva jedným z mnohých. Niektorým deťom to spôsobuje poriadny šok, ale zvyknú si na to, keď si uvedomia, že ich priatelia sú podobní ako ony.

 

3. Zmeny v osobnosti

Prechodná kríza spôsobená odlúčením od rodičov môže zmeniť inak spolupracujúce a priateľské deti na hanblivé, bojazlivé, agresívne alebo samotárske. A napríklad tie, ktoré predtým boli nevinné a dôverčivé, stanú sa podzrievavými a zlostnými.

 

4. Ťažkosti s lateralitou

Ide o vnútorné pociťovanie pravej a ľavej strany. Mnohým predškolákom, a to hlavne chlapcom, trvá dlhšie, kým sa u nich vyvinie správny zmysel pre lateralitu. Môže sa stať, že prevracajú písmenká alebo slová. Ide o dosť častý problém, ktorý sa časom takmer vždy vytratí. Dieťaťu sa dá pomôcť aj pomocou psychomotorických cvičení.

 

5. Ľaváci

Ľaváctvo nie je chyby a nemal by to byť problém. Dôležité je nenútiť dieťa používať pravú ruku, ale upraviť podmienky tak, aby sme mu uľahčili používanie ľavej ruky.

 

6. Dieťa s rečovými prblémami

Niektoré deti trpia aj rečovými ťažkosťami, ktoré môžu vyvolávať organické alebo emocionálne problémy. Niektoré sa dajú ľahko odstrániť pomocou rôznych cvičení  alebo logopedických riekaniek. Pri zložitejších problémoch dieťa potrebuje pomoc odborníka.

 

7. Hyperaktívne dieťa

Hlavne v predškolskom veku sú deti veľmi aktívne, dynamické a hlučné. Majú potrebu behať, skákať, kričať. Vzhľadom na ich veľké množstvo energie by im mali rodičia a učitelia pripravovať také aktivity, aby prebytok energie mohli využiť. Niekedy sa však bežná aktivita  môže zmeniť až na hyperkinézu (nadmernú  potrebu pohybu, neposednosť,  znížené sebaovládanie, nutkanie stále niečo robiť, nerešpektovanie pravidiel a podobne) alebo hyperaktivitu a tie už predstavujú emocionálny alebo neurologický problém.

 

8. Nedostatok pozornosti

Takéto dieťa sa veľmi rýchlo rozruší a veľmi pomaly sa učí. Môže to byť spôsobené problémami zraku a sluchu, zlým spánkom, slabou výživou alebo nedostatočným oddychom.

 

9. Dieťa, ktoré klame

Nadmerné sledovanie divokých príbehov, filmov, hier, v ktorých s klame alebo kradne, môže zapríčiniť, že dieťa tieto javy bude považovať za normálne. Rodičia by tieto skutočnosti mali deťom vysvetľovať a predovšetký obmedzovať sledovanie nevhodných filmov a hranie neprimeraných hier.

 

10. Dieťa, ktoré nechce jesť

Množstvo jedla, ktoré dieťa potrebuje, je u každého individuálne. Ak je dieťa zdravé a preukazuje normálne správanie, je pravdepodobné, že konzumuje dostatočné množstvo jedla. Treba však zabrániť vytváraniu zlých návykov, a to tým, že obmedzujeme sladkosti. Hlavne je potrebné sa vyhnúť odmeňovaniu prostredníctvom čokolád a rôznych sladkostí.A tiež je potrebné byť dobrým príkladom pri správnom výbere potravín.

 

11. Problémy so spánkom

Existuje veľa nevhodných vecí, ktoré dokážu narušiť spánok dieťaťa. Najčastejšie je to nepravidelný spánkový režim, ťažké jedlá konzumované večer, sledovanie nevhodných filmov alebo hranie veku  neprimeraných počítačových hier. Dieťa v predškolskom veku by malo spať okolo 11 hodín v pokojnej a tichej atmosfére.

 


ZDROJ: R. Posse, J. Melgosa: Umenie výchovy
Zdieľať na facebooku