Deti ľaváci to majú vo svete pravákov ťažšie

Deti ľaváci to majú vo viacerých oblastiach, ktoré si praváci ani neuvedomujú, ťažšie.
Deti ľaváci to majú vo viacerých oblastiach, ktoré si praváci ani neuvedomujú, ťažšie. / Foto: Bigstock

Ľaváci myslia inak. Ľavá strana mozgu, ktorá ovláda pravú ruku, má na starosti reč, jazyk, písanie, logiku, matematiku a prírodné vedy. Pravá strana mozgu, ktorá ovláda ľavú ruku, je zodpovedná za hudbu, umenie, vnímanie a emócie. Pravá strana predstavuje abstrakciu, ľavá priame línie. Mozog pravákov je väčšinou neohybný. Pravá strana pracuje len s jazykom a logikou, ľavá strana spracováva emócie a vnímanie. Mozog ľavákov je flexibilnejší. Porozumenie hudbe môže byť na ľavej, matematika na pravej strane mozgu. A preto môže byť corpus callosum - časť mozgu, ktorá umožňuje obom hemisféram mozgu navzájom komunikovať, o 11 percent väčšia ako u pravákov.

To, ktorú ruku dieťa preferuje, sa najlepšie vidí pri činnostiach, pri ktorých je jedno, ktorou rukou sa robia. Všímajte si, ktorou rukou dieťa berie do rúk hrnček alebo kocky zo stavebnice, ktorou rukou hádže loptu, otvára dvere, hladí zvieratká, češe sa a podobne. Keď dieťa niečo robí obidvomi rukami, tak sledujte, ktorú ruku používa ako hlavnú a ktorú viac ako pomocnú. Dovoľte mu, aby si samo vybralo, ktorou rukou bude písať a kresliť. Pred nástupom do školy by už však malo byť jasné, v ktorej ruke bude držať ceruzku. Ak ruky aj v škole naďalej strieda, bolo by vhodné navštíviť s ním pedagogicko-psychologickú poradňu kvôli určeniu tzv. laterality.

Ľavákov je v populácii asi 10%. V minulosti boli ľaváci preúčaní na pravákov. Z tohto potom pramenilo množstvo problémov. Dnes už nikto ľavákov na pravákov nepreúča.

 

Následky potláčania ľavorukosti

Miloš Sovák vo svojej knihe Výchova leváků v rodině uvádza tieto následky potláčania ľavorukosti u detí:


 1. Motorický nekľud (55%) - prejavuje sa ako zvýšená aktivita celého tela alebo ľavej ruky. Objavuje sa najmä pri písaní (hnevá, neposedný, vstáva z miesta a pod.).
 2. Zmeny v správaní (50%) - nastupujú niekedy intenzívne už na samom začiatku precvičovania. Niekedy sa deti stávajú plačlivými, hnevlivými, iné agresívnymi až pomstychtivými. Iné sú nápadne neposlušné, tvrdohlavé alebo klamú a podvádzajú.
 3. Ťažkosti v písaní pravou rukou (39%) - písmo je neurovnané, nekoordinované až nečitateľné. Objavujú sa už v prvej triede, niekedy až v tretej triede, kde má ťažkosti najmä v diktátoch.
 4. Neurózy (38%) - najčastejšie úzkostná neuróza a negativizmus.
 5. Zajakavosť (33%) - môže vzniknúť z rôznych príčin a jednou z nich je preučenie. Zmizne ihneď po prevedení na ľavú ruku.
 6. Odpor ku škole (27%) - nechuť ku školskej dochádzke, niekedy aj ranné zvracanie pred vyučovaním. Vyskytuje sa aj záškoláctvo, zabúdanie pera. Nezriedka nepriateľský postoj k učiteľovi, ktorý sa prenáša aj do rodiny či k spolužiakom.
 7. Zhoršovanie prospechu (27%) - nastáva niekedy v prvej triede, po polroku, niekedy typický náhly zlom v 3. ročníku u inak nadaných detí.
 8. Výkyvy v prospechu (27%) - striedanie známok 1 a 5. Zvlášť nápadné v diktátoch. Učitelia charakterizujú takéto výkyvy ako dôsledky psychických stavov, nie nedbalosť v príprave.
 9. Výkyvy v pozornosti (22%) - žiak sa už nedokáže tak dobre sústrediť na svoju prácu najmä na písanie a čítanie.
 10. Dyslexie a dysgrafie (27%) - môžu vzniknúť aj samostatne, ale aj po precvičení (neurotická dyslexia).
 11. Nešikovnosť (22%) - zvlášť nápadná v normálnych činnostiach prejavuje sa aj ako pohybová zmätenosť.
 12. Enuréza (14%) - t.j. nočné a niekedy aj denné pomočovanie.
 13. Tiky (8%) - potlačovaná aktivita ľavej ruky sa vybíja najrôznejšími zášklbmi v svalstve tváre.

 

 

V čom to majú ľaváci ťažšie ako praváci?

Svet je prispôsobený pravákom. Niektoré veci sa už však dajú kúpiť aj pre ľavákov. Napríklad škrabka na zemiaky, nožnice, pero, myš k počítaču. ľavákom sa však horšie ovláda fotoaparát a videokamera. Ťažšie sa im aj šoféruje. Dôležité ovládacie prvky sú na pravej strane. Horšie sa im hrá na gitaru, na husle, ťažké to majú pri otváraní konzerv a podobne.

 

Čo robiť ináč, keď máte doma ľaváka?

Na jednej  strane to majú ľaváci zložitejšie, ale na druhej strane sa hovorí, že medzi ľavákmi je viac umelcov, tvorivých a úspešných ľudí. Medzi ľavákov patrili a patria napríklad: A. Einstein, Napoleon, J.W.Goethe, Lewis Carroll, Henry Ford, Bill Clinton, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Stella Zázvorková, Jiří Krampol, Naďa Konvalinková a mnohí ďalší.

Určite dieťaťu nezakazujte používať ľavú ruku. Nech si dieťa vyberie samo, ktorú ruku bude viac používať. Je to vrodená záležitosť, nedá sa zmeniť. Zaobstarajte dieťaťu dostupné pomôcky pre ľavákov. Predovšetkým mu kúpte kvalitné pero pre ľavákov. Najlepšie je také, ktoré sa mu bude dobre držať a písmo sa pri písaní nebude rozmazávať. Vhodné sú aj trojhranné ceruzky, vďaka ktorým si ľavák dobre trénuje držanie ceruzky. Rátajte s tým, že pravdepodobne rukopis ľaváka nebude taký úhľadný ako u detí pravákov. ľavákom sa zložitejšie píše. Ľavák má iný úchop ceruzky než pravák, má ináč naklonený papier. U praváka by mal byť papier pri písaní naklonený tak, že hore smeruje pravý horný roh a u ľaváka smeruje nahor ľavý horný roh. U ľavákov sa očakáva pomalšie alebo kolísavé tempo písania. Ľaváci potrebujú viac precvičovať grafomotoriku, rôzne kreslenie čiarok, vlnoviek, oblúčikov, obkreslovanie a podobne. Tiež je potrebné  viac dozerať, ako pri písaní ľavák sedí a pred písaním i po písaní zaraďte uvoľňovacie cviky ruky. Niektorí učitelia dovolia ľavákom písať napríklad čínskym perom a nemusia písať perom plniacim kvôli tomu, aby sa im písmená nerozmazávali.

Američan Dean R. Campbell v roku 1975 založil prvý syndikát ľavákov, o rok neskôr rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov.

Dátum 13. august má najmä pravákov upozorniť na to, že ľaváci musia vynakladať veľké úsilie na vykonanie inak bežných úkonov, akými sú napríklad odrezanie stonky kvetu, otvorenie fľašky alebo už spomínané otváranie konzervy otváračom, či čistenie zeleniny škrabkou. Až keď to pravák skúsi urobiť ľavou rukou s nástrojom určeným pre praváka, pochopí, aké ťažkosti ľavák má.

 


ZDROJE A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA :
Tereza Beníšková: První  třídou bez pláče
mamaot.comhandedness.org
Zdieľať na facebooku