Sú dospelí, schopní, ale stále sedia vo vašej obývačke? Psychiater Max Kašparů tvrdí, že mamahotel neprospieva nikomu

Sú dospelí, schopní, ale stále sedia vo vašej obývačke? Psychiater Max Kašparů tvrdí, že mamahotel neprospieva nikomu
Sú dospelí, schopní, ale stále sedia vo vašej obývačke? Psychiater Max Kašparů tvrdí, že mamahotel neprospieva nikomu / Foto: Pexels

Dospelí muži, ktorí odmietajú začať žiť vlastný život, sa často až do konca života stávajú mamičkinými miláčikmi. Často vyrastú z jedináčikov alebo z najmladšieho dieťaťa. Hovorí sa, že keď sa posledné dieťa narodí osem rokov po najstaršom súrodencovi, môžeme ho považovať za jedináčika. Max Kašparů hovorí: „Zásadná chyba je v rodine, ktorá svoje deti neučí zodpovednosti. Dominuje aj veľké sebectvo. Keď sa obidva faktory spoja, tak vznikne mamánek.“ V odbornej literatúre výraz mamánek nenájdete, vymyslel ho známy český psychiater Max Kašparů. Za 40 rokov svojej praxe vytvoril aj vlastné kategórie mamánkov:

 

1. VEČNÝ ŠTUDENT

Odmaturuje a potom postupne prechádza z jednej vysokej školy na inú a snaží sa študovať čo najdlhšie. Môže študovať vlastne aj celý život, dôležitý je pre neho neobmedzený prísun peňazí od rodičov.

 

2. VEČNE CHORÝ ČLOVEK

Keď už má začať pracovať a starať sa o seba, tak zrazu ochorie na chorobu, ktorá má dlhý priebeh. „ Niektorých večných maródov si lekári prehadzujú medzi sebou tak dlho, až skončia v mojej ambulancii,“ hovorí Max Kašparů, „ keď mu nikto nenájde problém telesný, tak sa musím ja snažiť nájsť niečo psychické.“ Psychiater potom väčšinou zistí, že ide o nevhodnú výchovu a niekedy aj poruchy osobnosti.

 

3. ŠPECIALISTA

Po strednej škole hľadá prácu a hľadá ju aj niekoľko rokov, lebo ani jedna nie je pre neho dostatočne vhodná. V súčasnosti mnohí do práce nenastúpia preto, lebo nedostanú dostatočne vysoký nástupný plat podľa ich predstáv. A tak hľadajú niečo špeciálne aj dlhé roky.

 

4. OBOJŽIVELNÍK

Tento typ do mama hotelu privedie ešte aj svoje dievča. Obojživelník využíva kompletný domáci servis, chýba mu len sex, a tak si domov privedie dievča. Postupne sa matka stará o syna a tiež o jeho dievča.

 

Čo robiť, keď sa domácnosť mení na mamahotel?

V dnešnej dobe je niekedy až nutné, aby hlavne vo veľkých domoch žilo aj viac generácií pokope. Starší ľudia totiž nevládzu platiť drahé energie a tiež nevládzu robiť množstvo práce okolo domu a podobne. Toto všetko je v poriadku, kým mladí nezačnú zneužívať starých v takej podobe, že nepracujú, nepomáhajú a fiančne neprispievajú. Základom spoločného života dospelého dieťaťa s rodičmi je to, aby:

 

1. Dieťa pracovalo. V tomto smere by mali byť rodičia naozaj prísni a motivovať

dieťa k tomu, aby si prvú prácu našlo čo nasjkôr po ukončení školy. Ak si

nenájde prácu priamo  v meste, v ktorom býva, môže aj dochádzať. Vždy je

lepšie voliť túto alternatívu, ako nechať dieťa doma.

 

2. Prispievalo finančnou čiastkou na chod domácnosti.

 

3. Pomáhalo pri domácich prácach podľa svojich možností.

 

4. Aby v rodine boli zavedené pravidlá. Ideálne je, keď sú aj zapísané a vyložené

na viditeľnom mieste. Pravidlá je potrebné dôsledne dodržiavať.

 

5. Ak dieťa tieto dohodnuté pravidlá nerešpektuje, láskavým spôsobom je

potrebné ho postupne pripravovať na to, že bude musieť opustiť domov.

Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri, Max Kašparů
Zdieľať na facebooku